เตือนระวังระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเอกชนเจอวิกฤตปิดกิจการและเลิกจ้างรุนแรงขึ้น อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาแห่งชาติ เตือนระวังระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเอกชนเจอวิกฤตปิดกิจการและเลิกจ้างรุนแรงขึ้นอีก มีการเลิกจ้างบุคลากรการศึกษาจำนวนมากในโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมและมัธยม ขณะนี้มีการเลิกจ้างไปแล้วประมาณ 20,000 คน คาดว่าถ้าไม่มีการเข้ามาแก้ปัญหาจำนวนเลิกจ้างอาจแตะ 35,000 คน คุณภาพการศึกษาทรุดหนักจากการศึกษาออนไลน์ไม่ได้มาตรฐานส่งผลต่อความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะปานกลางและระยะยาว พร้อมข้อเสนอ 6 ข้อ ทางออกจากวิกฤตการศึกษา