เปิดข้อมูล 'การแข่งขัน E-commerce' ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาส 3/2021 บริษัท iPrice Group รวบรวมเนื้อหาบางส่วนมาจากรายงาน e-Conomy SEA 2021 ของ Google, Temasek และ Bain & Company ซึ่งเป็นรายงานวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบคู่กับข้อมูลบางส่วนจากงานวิจัย Map of E-commerce ของ iPrice Group ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ‘Shopee’ ยืนหนึ่ง ร้านค้าอีคอมเมิร์ซที่ชาวมาเลเซีย เวียดนาม และไทย เข้าชมเว็บไซต์สูงสุด, นักช้อปไทยมีส่วนร่วม (Engagement) ต่อโพสบน Facebook ของร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ‘น้อย’ ที่สุด, ชาวไทย ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลสูงสุดใน SEA (ไม่รวมสิงคโปร์) และ ปี 2021 ฟิลิปปินส์ คือประเทศที่มีมูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นสูงสุดใน SEA