โครงการเสริมสุขภาพจิตตำรวจ แนะผู้บังคับบัญชาใส่ใจ ป้องกันตำรวจฆ่าตัวตาย ข้อมูลจาก 'โครงการประเมินและสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตข้าราชการตำรวจ' พบกำลังพลระดับรอง ผบก.ลงมา 205,268 นาย เข้ารับการประเมิน 195,524 นาย (95.25%) ไม่เข้ารับการประเมิน 9,744 นาย (4.75%) ไม่พบความเสี่ยง 195,274 นาย (99.87%) พบความเสี่ยง 250 นาย (0.13%) ตำรวจที่เข้าสู่กระบวนการรักษาจาก 142 นาย พบว่าสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มากที่สุด 32 นาย ตามมาด้วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และตำรวจภูธร ภาค 3(ภ.3) เท่ากันที่ 11 นาย แนะผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยทุกระดับควรเข้ารับการอบรมความรู้ และมีทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหาตำรวจฆ่าตัวตาย
เปิดรายงาน EIA จำนวน 8 โครงการ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 6/2565 เปิดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 8 โครงการ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 6/2565 1. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่าง ๆ [เกาะกระเต็น (แตน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี] ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2.โครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรของกรมทางหลวงชนบท 3.โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ของกรมท่าอากาศยาน 4.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน 5.โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 6.โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) 7.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภาของกรมทางหลวง 8.โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท