รอบ 10 ปีมีรถใหม่ในกรุงเทพฯ เพิ่มชั่วโมงละ 97 คัน! กรุงเทพฯ มีสัดส่วนพื้นที่ถนนน้อยเมื่อเทียบกับมหานครใหญ่ที่เจริญแล้ว แต่ละปียิ่งมีปริมาณ ‘รถส่วนตัว’ เพิ่มขึ้นในอัตราสูง พบ 10 ปี จด ทะเบียนใหม่กว่า 8.5 ล้านคัน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 97 คัน คนขึ้นรถเมล์น้อยลงจาก 315 ล้านครั้งในปี 2552 เหลือ 224 ล้านครั้งในปี 2558 ส่วนยอดการใช้รถไฟฟ้า 'BTS-MRT-แอร์พอร์ตลิงค์' แม้จะเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัญหาคนติดอยู่กลาง ‘บล็อกขนาดใหญ่’ ไม่สามารถเดินไปขึ้น รถไฟฟ้าได้โดยตรง ต้องต่อรถอีก โครงข่ายใหญ่ขาดการเชื่อมต่อกัน และการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ยังไม่สมบูรณ์