เปิดแผนฟื้นฟู ขสมก. ก่อนถูกสั่งทบทวน ตั้งเป้าลด พนง. 5 พันกว่าคน-ยกเลิก ‘กระเป๋ารถเมล์’ เปิดแผนฟื้นฟู ขสมก. ที่กระทรวงคมนาคมเสนอทิ้งทวนก่อนการแต่งตั้งรัฐบาลประยุทธ์ 2 พบจะลดพนักงานเหลือ 8,259 คน จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 13,599 คน เหลือแต่คนขับและพนักงานสำนักงาน ยกเลิกตำแหน่ง ‘พนักงานเก็บค่าโดยสาร’ หรือ ‘กระเป๋ารถเมล์’ ที่ปัจจุบันมี 5,000 กว่าคน ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด วงเงิน 6,004 ล้านบาท หันไปใช้ระบบ E-Ticket ทุกคัน ด้าน 'สหภาพแรงงาน' คัดค้านการปลดพนักงานทุกตำแหน่งหรือเลิกจ้างตามแผนฟื้นฟู โดยจะต้องให้พนักงานเข้าโครงการด้วยความสมัครใจและค่อยเป็นค่อยไป - ล่าสุด รมว.คมนาคม คนใหม่ 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' สั่งทบทวนแผนฟื้นฟูฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนให้ ก.คมนาคม พิจารณาอีกครั้ง