‘สายบุญ’วางแผนท่องเที่ยวปลายปี 63 มากที่สุด แม้เศรษฐกิจซบ COVID-19 ระบาด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยผลสำรวจพบคนไทยยังเดินทางไปทำบุญและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิม แม้เศรษฐกิจจะซบเซาและมีปัญหา COVID-19 โดยส่วนใหญ่ขอขวัญกำลังใจ โชคลาภ เงินทอง การงาน และธุรกิจ 44.72% มีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่ โดยเฉลี่ย 100-200 บาท สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 10,800 ล้านบาท หรือ 0.36% ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวรวมของไทยในปี 2562 - พบคนไทย 60.9% มีแผนเที่ยวไทยช่วงปลายปี มากสุดคือสายบุญ 22.1% - การบินไทยออกแพคเกจ 'บินรับมงคลบนฟากฟ้า ผ่าน 99 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย'
สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 231 รายการ ตอบโต้ไทยไม่เปิดตลาดสุกร พานิชย์ชี้กระทบ 600 ล้านบาท สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 231 รายการ อ้างเหตุไทยไม่เปิดตลาดสินค้าสุกร หลังสภาผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติของสหรัฐฯ กดดันมาหลายปี – กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ระบุปี 2562 จากสินค้า 231 รายการที่ถูกตัดสิทธิ ใช้สิทธิ์จริง 147 รายการ กระทบประมาณ 600 ล้านบาท ไม่ใช่ 25,000 ล้านบาท - 7 เดือนแรกปี 2563 ไทยใช้สิทธิ GSP ส่งออกไปสหรัฐฯ 2,243.21 ล้านดอลลาร์ฯ คิดเป็นสัดส่วน 83.24% ของรายการที่ได้รับสิทธิ -นักวิชาการระบุผลกระทบทางลบต่อภาคส่งออกไทยมีไม่มากนัก ชี้ไม่มีความจำเป็นเปิดตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเพราะได้ไม่คุ้มเสีย คาดหาก 'โจ ไบเดน' ชนะการเลือกตั้ง มีแนวโน้มสูงที่จะนำเอาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และประชาธิปไตยมาเป็นประเด็นสำคัญพิจารณาเรื่องการค้า