คาด ‘ขยะพลาสติกในทะเล’ อาจเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2040 งานวิจัยโดย The Pew Charitable Trusts และ SYSTEMIQ คาดการณ์ว่าปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลลงไปในมหาสมุทรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ.2583) หากไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสม - นอกจากนี้ยังมีการศึกษาชิ้นใหม่ระบุ 'สหรัฐฯ' คือหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อปัญหามลภาวะขยะพลาสติกทางทะเลในระดับที่สูงกว่าที่มีการประเมินก่อนหน้านี้ เพราะรีไซเคิลขยะได้น้อย มีการลดการส่งออกขยะ - ไทยเห็นชอบ 'พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972' แล้ว หวังเริ่มต้นมุ่งสร้างวินัยให้คนในชาติปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน
‘สายบุญ’วางแผนท่องเที่ยวปลายปี 63 มากที่สุด แม้เศรษฐกิจซบ COVID-19 ระบาด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยผลสำรวจพบคนไทยยังเดินทางไปทำบุญและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิม แม้เศรษฐกิจจะซบเซาและมีปัญหา COVID-19 โดยส่วนใหญ่ขอขวัญกำลังใจ โชคลาภ เงินทอง การงาน และธุรกิจ 44.72% มีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่ โดยเฉลี่ย 100-200 บาท สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 10,800 ล้านบาท หรือ 0.36% ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวรวมของไทยในปี 2562 - พบคนไทย 60.9% มีแผนเที่ยวไทยช่วงปลายปี มากสุดคือสายบุญ 22.1% - การบินไทยออกแพคเกจ 'บินรับมงคลบนฟากฟ้า ผ่าน 99 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย'