นักวิชาการแนะงบฯ ปี 2566 ต้องสนับสนุนรัฐสวัสดิการ เก็บภาษีทรัพย์สิน-กำไรจากตลาดการเงิน นักวิชาการแนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ต้องใช้ฐานคิดใหม่เพื่อแก้ วิกฤตและสร้างอนาคตประเทศ สนับสนุนให้เกิดความคืบหน้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการด้วยจ่ายบำนาญชราภาพถ้วนหน้าอย่างต่ำ 3,000 บาทต่อเดือน จ่ายอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,500 บาทต่อเดือน และเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี โดยเก็บภาษีทรัพย์สิน ภาษีกำไรจากตลาดการเงิน ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตในอัตราก้าวหน้า ปรับลดการดูงานต่างประเทศ รถยนต์ประจำตำแหน่ง การก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน นำมาออกมาตรการดูแลผลกระทบราคาพลังงานและราคาอาหารแพง เดินหน้าลงทุนระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพิ่มเติมโดยโยกเม็ดเงินจากการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์