สำรวจข้อวิจารณ์ ‘Homeopathy’ กับการเป็น ‘วิทยาศาสตร์เทียม’ ‘โฮมีโอพาทีย์’ (Homeopathy) ความเชื่อที่ใช้สารก่อโรคเจือจางกับน้ำในปริมาณมากเพื่อรักษา ป้องกันโรค ส่งต่อพลังงานให้กับผู้ป่วย ทั่วโลกใช้วิธีการนี้ร่วม 200 ล้านคน หลายประเทศรวมทั้งไทยยกให้เป็น ‘การแพทย์ทางเลือก’ แต่ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์มีการตั้งคำถามกับวิธีนี้มากมาย มีงานวิจัยระบุว่าเหมือนการใช้ ‘ยาหลอก’ นอกจากนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย เคยเตือนว่าไม่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ อาจารย์แพทย์จุฬา ชี้ยังไม่มีงานวิจัยพิสูจน์ว่าสามารถรักษาและป้องกันได้จริง
ศิลปะแห่งการต่อต้าน : ปลุกความหวัง เล่าความจริง ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองภาคประชาชน ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้รูปแบบกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น นักกิจกรรมจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ที่ยึดโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิ่งที่ควรกระทำ รายงานพิเศษชิ้นนี้ชวนอ่านนานาทัศนะของนักกิจกรรมและนักสื่อสารมวลชนต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พร้อมชี้แนะแนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางความคิด