เปิดเอกสาร 'ขอขยายสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนใต้ 20 มี.ค.-19 มิ.ย. 63' เปิดเอกสาร 'การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2563)' โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เข้า ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 – วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ไว้ว่า “อาจมีการก่อเหตุขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนในและเขตเศรษฐกิจโดยเป้าหมายยังคงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติภารกิจ และอาจก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ในห้วงวันสำคัญรวมทั้งพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุระดับสั่งการได้หลบซ่อนพักพิงกับแนวร่วมในอิทธิพลของตนซึ่งคาดว่ามีการรวมกำลังและขนย้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเพื่อโจมตีต่อจุดตรวจในพื้นที่”