ทั่วโลกมี ‘ผู้หญิง’ เสียชีวิตจาก ‘คนใกล้ชิดทำร้าย’ เฉลี่ย 137 คน/วัน กลับกลายเป็นว่า 'บ้าน' คือสถานที่เสี่ยงจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตมากที่สุดสำหรับ ‘ผู้หญิง’ ข้อมูลจาก UNODC ระบุว่าในแต่ละวันทั่วโลกจะมี 'ผู้หญิง' ถูก 'คู่รัก' หรือ 'คนในครอบครัว' ทำร้ายจนเสียชีวิตเฉลี่ย 137 คน ผู้หญิงในแอฟริกาเสี่ยงที่สุด บ้านเราสถิติจากข่าวความรุนแรงทางเพศพบว่าผู้กระทำความรุนแรงกว่าครึ่งเป็นคนรู้จักคุ้นเคยหรือบุคคลในครอบครัว แต่สังคมไทยคาดหวัง 'ผู้หญิง' แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยการ 'คุยกันก่อน' 69.90% 'อดทนเพื่อคงความเป็นครอบครัว' 17.02% ส่วนการ 'หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย' และ 'ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง' มีเพียง 2.31% และ 1.17% เท่านั้น