จาก 'สู้วัวกระทิง' สู่ 'ลิงเก็บมะพร้าว' วัฒนธรรมพื้นถิ่นภายใต้กระแส 'สิทธิสัตว์' กระแสโลกยุคใหม่คนใส่ใจประเด็น ‘สิทธิสัตว์’ มากขึ้น กระทบต่อกลุ่มคนหรือสังคมที่ยังไม่มีการปรับตัว โดยเฉพาะที่ยังพึ่งพิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นสูง กรณีศึกษาที่ประเทศสเปน พบ ‘กีฬาสู้วัวกระทิง’ วัฒนธรรมประจำชาติมานานหลายร้อยปี สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจถึง 1% ของ GDP ประเทศ เริ่มเสื่อมความนิยมลงหลังมีผู้คัดค้านเรื่องนี้มากขึ้น โดยเห็นว่าเป็นการทรมานสัตว์ ส่วนที่ประเทศไทย PETA เผยลิงถูกบังคับให้กลายเป็น ‘เครื่องจักรเก็บมะพร้าว’ หลายฝ่ายออกมาโต้ ชี้เป็น 'เป็นวิถีชุมชน' ไม่ใช่การ 'ทรมานสัตว์' ด้านผู้ประกอบการระบุไม่มีการใช้ลิงในอุตสาหกรรมส่งออก สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยเตรียมเสนอคุ้มครองสวัสดิภาพลิง