เป็นไปได้ไหม? เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหวังจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ฉีดในท้องที่ตนเองก่อน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหวังจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ฉีดให้ท้องที่ตนเองก่อน มีการตั้งข้อสังเกตว่าใกล้ช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นอาจเป็นการหาเสียงของผู้บริหารที่ยังอยู่ในตำแหน่ง มท.โยน กกต. วินิจฉัยว่าการนำการจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ไปหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นทำได้หรือไม่ - ด้าน ‘สื่อเกาะติดท้องถิ่น’ วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ยากเพราะวัคซีน COVID-19 เป็นสินค้าที่ไม่ได้จัดซื้อได้ง่าย - หากท้องถิ่นใดมีเงินสะสมมากจัดซื้อมาฉีดได้ก่อนยิ่งเปิดแผลความเหลื่อมล้ำในประเทศ - ท้ายสุดอาจทำได้แค่การสมทบเงินฉีดให้เฉพาะบางกลุ่มล้อไล่ไปกับไทม์ไลน์ของแผนการฉีดวัคซีน 3 ระยะ ไม่ได้ฉีดครอบคลุมให้คนในท้องถิ่นทีเดียว