TCIJ Health Knowledge: EP08 เหรียญด้านที่สองของแพทย์ ความมืดของวิชาชีพที่ถูกกลบด้วยแสงสว่าง

TCIJ Health Knowledge | วันที่: 4 พ.ย. 2562 | ฟังแล้ว: 8,333

ตอนที่ 8 ของ TCIJ Health Knowledge รายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึก ให้ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาด้านสุขภาพ ในประเด็นเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สำหรับตอนนี้ TCIJ Health Knowledge จะพาคุณไปสำรวจ เหรียญอีกด้านของการเป็นแพทย์ วิชาชีพที่คนส่วนใหญ่ในเมืองไทยให้คุณค่าและยกย่อง แต่อย่างไรก็ดีทราบหรือไม่ว่า ความจริงแล้ว แพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องเผชิญหน้ากับความเครียดและความกดดันมากกว่าที่ควรจะเป็น

ผศ.ดร.นพ.ธรรมนาถ เจริญบุญ เขียนบทความชื่อ 'ภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายในนักศึกษาแพทย์' เอาไว้บนเว็ปไซต์ Healttodaythailand.in.th มีใจความตอนหนึ่งระบุว่า "จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA ในปี ค.ศ. 2016 ที่ทำการรวบรวมผลการศึกษาภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ทั่วโลก พบนักศึกษาแพทย์มีภาวะซึมเศร้าความชุกเฉลี่ยเท่ากับ 27.2% และนักศึกษาแพทย์มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย 11.1% ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความชุกของภาวะซึมเศร้าของคนทั่วไปในอายุใกล้เคียงกันนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-9% เท่านั้น"