จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 3-9 พ.ค. 2020

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3527 ครั้ง


รวบรวมสถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2020 โดย TCIJ ... ณ วันที่ 9 พ.ค. 2020 มีผู้ป่วย COVID-19 ยืนยันทั่วโลก 4,027,960 ราย ส่วนไทยมีผู้ป่วยยืนยัน 3,004 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 2,794 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 56 ราย จากการตรวจเชื้อทั้งหมด 220,415 ตัวอย่าง

3 พ.ค. 2020


3 พ.ค. 2563 วันแรกของการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สธ.เผยภาพรวมประชาชนยังให้ความร่วมมือดี สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง แต่หากประมาทตัวเลขติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้น ให้รอดูสัปดาห์หน้า | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,969 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน รักษาหาย 7 คน รักษาหายสะสม 2,739 คน
- ตำรวจจัดสายตรวจกว่า 1,400 ชุด ตรวจสถานที่ทั้งนอกเวลาและช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยเน้นเรื่องดื่มสุรา-เดินทางข้ามจังหวัด
- วันแรกของการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ศบค.ได้เผยแพร่ 'คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)' โดย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 พ.ค. 2563 เข้าถึงได้ที่ลิงค์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/m_protect_covie19_white.pdf
- ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแถลงว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยโดยการทำงานที่ผ่านมามีการตั้งจุดตรวจคนเข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมือง และจุดตรวจผ่านแดนของประเทศรอบบ้าน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถควบคุมได้อาจจะมีจุดที่รั่วไหล และเล็ดลอดในช่องทางการผ่านแดนทางบก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีคำสั่งให้ตรวจเข้มข้นจริงจังทุกด่าน และสามารถควบคุมได้ซึ่งคนที่ผ่านเข้าประเทศไทยก็ได้มีการกักกันควบคุมโรค ครบถ้วนทุกคน
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน โดยให้เปิดบริการเฉพาะการบินภายในประเทศ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. และห้ามให้บริการแก่อากาศยานที่ขนส่งคนโดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ยกเว้น อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร รวมถึงการขอลงในกรณีฉุกเฉิน การบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทางการแพทย์หรือขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 การบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย และการขนส่งสินค้า
- การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศ งดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว ขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัด ดังนี้ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (ไปและกลับ) ขบวนรถธรรมดา กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ไปและกลับ) ขบวนรถธรรมดา ธนบุรี-น้ำตก (ไปและกลับ) ขบวนรถท้องถิ่น นครราชสีมา-หนองคาย (ไปและกลับ) ขบวนรถท้องถิ่นอุบลราชธานี-หนองคาย(ไปและกลับ) ขบวนรถท้องถิ่น ชุมทางแก่งคอย –ชุมทางบัวใหญ่ (ไปและกลับ) ขบวนรถท้องถิ่น คีรีรัฐนิคม- สุราษฎร์ธานี (ไปและกลับ) ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- กทม. ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง 34 แห่ง ได้แก่ โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น สถานที่เล่นสเก็ต โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกม อินเตอร์เน็ต สระว่ายน้ำ สนามชนไก่ ฟิตเนส สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สนามมวย อาบ อบ นวด เป็นต้น ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครอนุมัติหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
- จ.นนทบุรี ประกาศมาตรการผ่อนปรนให้กับบางกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยการเปิดบริการจะต้องจัดระเบียบการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ
- จ.สมุทรปราการ ได้ออกคำสั่งวางแนวทางปฏิบัติรองรับมาตรการผ่อนคลายมาตรการขณะเดียวกันได้ออกคำสั่งที่ 3794/2563 ปิดสถานที่เสี่ยง 27 แห่ง ต่อเนื่อง ได้แก่ โรงมหรสพ สถานบริการผับ บาร์/สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สถานที่เล่นสเก็ต โต๊ะสนุกเกอร์/บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง/ตู้เกม ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกกำลังกาย/ฟิตเนส คลินิกความงาม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม/สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สนามมวย สถานประกอบกิจการอาบน้ำ/อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/นวดแผนไทย และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- จ.ยะลา ระบุเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากการตรวจเชิงรุกเพิ่ม 40 คน เฉพาะที่บ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา พบผู้ติดเชื้อ 24 คน แต่ต้องมีการตรวจซ้ำอีก ก่อนส่งข้อมูล ศบค.
- WHO ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าประเทศต่างๆ ที่ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จะต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่อาจพุ่งขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะกับการแพร่กระจายของเชื้อในสถานที่ที่มีลักษณะจำเพาะนอกจากนี้ยังต้องดำเนินการป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ รวมถึง ในสถานดูแลระยะยาว เช่น เรือนจำ และที่พักแรงงานต่างชาติต้องให้ชุมชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และสุขอนามัยต่างๆ ต่อไป รวมถึงต้องตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง แม้จะสามารถควบคุมการระบาดไว้ได้แล้วก็ตาม
- รัสเซีย พบผู้ป่วยโรค COVID-19 รายใหม่เพิ่มถึง 10,633 คน มากที่สุดในวันเดียว นับตั้งแต่รวบรวมข้อมูล ส่งผลให้ยอดรวมสะสมเพิ่มเป็น 134,687 คน เสียชีวิตสะสม 1,280 คน
- สิงคโปร์ เริ่มเปิดให้ธุรกิจบางส่วนกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. นี้เช่น ธุรกิจที่ทำในบ้าน การผลิตอาหาร ร้านขายปลีกอาหารบางแห่ง บริการซักรีด ร้านตัดผม และร้านขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ไปเรียนในโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. โดยยังคงใช้มาตรการด้านสุขภาพที่เข้มงวด รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามตัวผู้ติดเชื้อฯ ส่วนมาตรการล็อกดาวน์อื่นๆ จะยังคงบังคับใช้ต่อไปจนถึงกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 1 มิ.ย. 20203 รวมถึงการกักกันแรงงานต่างชาติในหอพักคนงานประเทศมาเลเซีย
- สหรัฐฯ ผู้ว่าราชการรัฐนิวยอร์ก สั่งสอบข้อมูลเชิงลึกเตรียมรับมือผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ วันที่ 2 พ.ค. 2020 ในรัฐและนครนิวยอร์ก พบผู้ติดเชื้อจำนวน 318,239 คน เพิ่มขึ้น 1.49% สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเริ่มสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสำมโนประชากร เช่น ที่ตั้งพักอาศัย การเดินทางไปทำงาน การแพร่เชื้อในที่พัก ลักษณะงาน จากผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และเตรียมรับมือกรณีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่เห็นด้วยกับประชาชนที่ประสงค์ให้เปิดระบบเศรษฐกิจขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังคงอยู่ โดยให้เหตุผลปฏิเสธที่จะแลกชีวิตคนกับเงิน พร้อมมีนโยบายจะบริจาคหน้ากากอนามัยอีก 7 ล้านชิ้นให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะสถานพยาบาลและชุมชนยากไร้พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบภูมิคุ้มกันของประชาชนที่ร้านขายของชำและศูนย์ชุมชนจำนวน 15,000 คน พบว่า มีภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 12.3
- เกาหลีใต้ เตรียมผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างเพิ่มเติมในวันที่ 6 พ.ค.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ทยอยเปิดทำการได้เป็นบางส่วน หลังจากที่ทางรัฐบาลประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ยังจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันได้อีกครั้ง แต่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำจัดเชื้อด้วย
- อิหร่าน จะเปิดมัสยิดหลายแห่งในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ หลังจากต้องเปิดไปเมื่อต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา จากการระบาดรุนแรงของ COVID-19
- ฟิลิปปินส์ สั่งห้ามเที่ยวบินโดยสารลงจอดในประเทศตั้งแต่เช้าวันที่ 3 พ.ค. 2020 เป็นต้นไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 และช่วยลดความแออัดของสถานที่ที่ใช้กักตัวเพื่อดูอาการชาวฟิลิปปินส์หลายพันคน

4 พ.ค. 2020


เวียดนาม โรงเรียนและสถานศึกษาในเวียดนามที่ปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 2020 เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติแล้ว | ที่มาภาพ: Hau Dinh/AP (อ้างใน The Washington Post)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 18 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,987 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน รักษาหาย 1 คน รวมรักษาหายสะสม 2,740 คน
- ศบค. ระบุถึงการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มสัมผัสและค้นหาเชิงรุกในจังหวัดยะลา โดยมีรายงานพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 40 ราย หลังจากมีการตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 2 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จังหวัดสงขลา กลับพบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ ทำให้ทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันว่าผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพียง 2 แห่งไม่เพียงพอ โดยจะมีการส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นกลางมากที่สุดและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ
- สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรีหลังจากมีการผ่อนคลายให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นวันแรก จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนไปซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมดอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าจะมีคำสั่งห้ามจำหน่ายอีก แต่ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยจำหน่ายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น คือ ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-00.00 น. อีกทั้งการจำหน่ายจะต้องไม่ขัดต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. นอกจากนี้หากพบเห็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สามารถร้องเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th/ หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา (โทร. 0-2590-3032) หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค (โทร. 1422)
- สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยสาระสำคัญคือ การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้งดการละหมาดที่มัสยิดเป็นการชั่วคราวและให้ละหมาดที่บ้านแทน ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ลดลง จึงเห็นควรผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรีและมาตรการของ- - พลเอกสุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เข้าตรวจห้างสรรพสินค้าทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบนถนนศรีนครินทร์ หลังพบมีการเผยแพร่คลิปภาพประชาชนจำนวนมากไปแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนปรนอนุญาตให้จำหน่ายได้เมื่อ 3 พ.ค. 2563 ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนในคลิปภาพที่มีการแย่งซื้อทราบว่า ทางห้างมีการจัดเตรียมวางระเบียบไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ปริมาณร้านค้าย่อยและผู้บริโภคมารอซื้อเกินความคาดหมายจนเกิดความวุ่นวายขึ้น ทางห้างจึงสั่งหยุดจำหน่ายทันทีก่อนจัดระเบียบให้เข้าคิวตามระบบ ขณะเดียวกันได้กำชับให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ซื้อจะดื่มได้เฉพาะที่พักอาศัยและต้องไม่เกิน 4 คนเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- สหรัฐฯ องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) อาศัยอำนาจตามมาตรการฉุกเฉินอนุมัติการใช้ยาเรมเดซิเวียร์ ให้แก่ผู้ป่วยหนักด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ถือเป็นยาชนิดแรกที่ได้รับการอนุมัติจากทางการสหรัฐฯ ในการนำมาใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการหนัก นอกจากนี้ผลการทดลองทางคลินิกเมื่อเร็วๆ นี้ออกมาว่ายาเรมเดซิเวียร์ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยหนักด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้สั้นลง สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ อธิบายว่า ยาเรมเดซิเวียร์เป็นยาที่ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำของผู้ป่วยวันละ 1 ครั้ง นานสุงสุด 10 วันซึ่งขึ้นอยู่กับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งยานี้อาจช่วยลดปริมาณเชื้อ COVID-19 ในร่างกายและช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น ส่วนผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาอาจมีอาการอันไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับการหยดยาทางหลอดเลือดดำ และการเพิ่มระดับของเอนไซม์ในตับ
- จีน รัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่ง เปิดเผยว่า สถานที่สาธารณะบางแห่งในกรุงปักกิ่ง เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกม และสระว่ายน้ำ จะยังคงปิดให้บริการต่อไป เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเทศบาลนครปักกิ่ง เปิดเผยว่าภาคธุรกิจ 6 ประเภทที่ยังคงปิดให้บริการชั่วคราว ประกอบด้วยสถานบันเทิง เช่น ตู้เกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ ร้านหมากรุกและไพ่ในชุมชน กีฬาที่เล่นเป็นทีม เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล สระว่ายน้ำและโรงยิมใต้ดิน และสิ่งอำนวยความสะอาดในร่มของจุดชมวิว ขณะเดียวกันการเดินทางท่องเที่ยวข้ามมณฑลแบบหมู่คณะทั้งขาเข้าและขาออกจะยังคงถูกระงับต่อไปเช่นกัน
- ญี่ปุ่น ยาสุโตชิ นิชิมุระ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของญี่ปุ่นระบุเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. นี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่จะยืดเยื้อออกไป ต่อมาในวันเดียวกันนี้ (4 พ.ค.) นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2020 ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยืนยัน 15,253 คน
- อังกฤษ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมที่จะเปิดแนวทางในการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์กับประชาชนทั่วประเทศในวันที่ 10 พ.ค. นี้โดยรัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เล็กน้อยในสัปดาห์นี้ ในการเริ่มอนุญาตให้ไซต์งานก่อสร้างเริ่มกลับมาดำเนินการได้ และเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ โดยที่ยังแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยอยู่
- สเปน รัฐบาลสเปนออกมาตรการบังคับให้ประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะสวมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งในรถไฟและรถบัส ควบคู่ไปกับการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รุนแรงซ้ำสอง นอกจากนี้นายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน แถลงแผนการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศ โดยจะแบ่งการคลายล็อกดาวน์เป็น 4 ช่วง โดยในช่วงแรกชาวสเปนสามารถออกกำลังกายนอกที่พักอาศัยได้สองช่วง คือช่วงเช้าและช่วงค่ำ ทำให้ปรากฏภาพผู้คนจำนวนมากเริ่มออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งหลังจากต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์นานกว่า 7 สัปดาห์ โดยคาดว่าสเปนจะเริ่มอนุญาตให้ร้านค้า, สถานศึกษา และโบสถ์ ทยอยเปิดทำการได้หลังจากนี้
- สิงคโปร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เร่งเพิ่มกิจกรรมการผลิตเพื่อรองรับการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยขณะนี้กำลังแรงงานราว 17% ที่ยังคงทำงานเพื่อคงบริการสำคัญเอาไว้ และสนับสนุนห่วงโซ่การผลิตและการเชื่อมต่อกับโลก ส่วนการจะกลับมาเปิดดำเนินการใหม่ รัฐมนตรีกล่าวว่าสถานประกอบการจะต้องกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงติดเชื้อ ส่วนพนักงานที่สามารถทำงานจากบ้านได้ก็ให้ทำต่อไป โดยการเปิดดำเนินการรอบนี้สิงคโปร์เน้นที่ภาคการผลิตเป็นอย่างแรก
- เวียดนาม โรงเรียนและสถานศึกษาในเวียดนามที่ปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ. 2020 เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติแล้วในวันนี้ (4 พ.ค.)
- เกาหลีใต้ นักเรียนในเกาหลีใต้จะเริ่มกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 13 พ.ค. 2020 นี้ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศลดลงเหลือใกล้กับศูนย์รายในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
- นิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์ออกแถลงการณ์ข่าวดีเมื่อจำนวนผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 รายใหม่ทั่วประเทศเป็นศูนย์ครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการล็อกดาวน์ประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญในการเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่ยังคงย้ำเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะพิจารณาถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสัปดาห์หน้า หลังจากลดระดับเตือนภัยทั่วประเทศจากระดับ 4 เป็นระดับ 3

5 พ.ค. 2020

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,988 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน รักษาหาย 7 คน รวมรักษาหายสะสม 2,747 คน
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยหาความผิดปกติห้องปฏิบัติการ จ.ยะลา แล้ว หลังผลตรวจกรณีพบผู้ติดเชื้อ 40 คน 2 ครั้งไม่ตรงกัน
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยกำชับว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการ/สถานที่นั้น รวมถึงประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้กำกับติดตาม บังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่งเพิ่มคนรับสายด่วนเป็นจำนวน 60 คู่สายเป็นการเร่งด่วน เพื่อรองรับปัญหา โดยข้อมูลการรับสายเมื่อ 1 พ.ค. 2563 พบว่ามีสายล้น 388 สาย ขณะที่ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2563 พบว่า มีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด 84 คน โดยสาเหตุมาจากปัญหาส่วนตัว หนี้สิน ตกงาน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท และได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนใกล้ชิดและคนในครอบครัวสามารถช่วยระงับหรือลดสถิติการก่อเหตุได้ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่อเฝ้าระวัง หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้าน ทั้งนี้สามารถติดต่อสายด่วน พม. โทร. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- มติมหาเถรสมาคม สั่งวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศ ห้ามจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนมารวมตัวกัน ยกเว้นกิจของสงฆ์ พร้อมทั้งแนะนำให้เวียนเทียนพร้อมพระสงฆ์ที่บ้านในเวลา 19.00 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วย
- กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนาสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อลดการสูญเสียและหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
- เทศบาลนครหาดใหญ่ ออกประกาศเรื่องอนุญาตให้ตลาดต่าง ๆ เปิดได้ตามปกติ ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยเจ้าของตลาดจะต้องกำหนดทางเข้า-ออกให้ชัดเจน ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจ้าของตลาดหรือผู้ขายจะต้องจัดหาน้ำยาล้างมือไว้บริการที่ทางเข้า-ออกให้เพียงพอและกำหนดระยะห่างตามที่จังหวัดสงขลากำหนด และจะต้องทำความสะอาดตลาดอย่างสม่ำเสมอ
- สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ยังคงสานต่อความร่วมมือกับสำนักจุฬาราชมนตรีและสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการ “รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง” เพื่อระดมทุนส่งต่อความช่วยเหลือนี้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นชาวมุสลิมที่ยากจนเนื่องด้วยวิกฤตโรค COVID-19
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และแกร็บ ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ผนึกกำลังค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก” ในกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่รวมถึงผู้จัดส่งอาหารและพัสดุจำนวน 1,674 คน ภายใต้โครงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ของรัฐบาล
- จ.สงขลา เปิดโรงพยาบาลสนาม โดยปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 ของศูนย์กักตัวฯ สงขลา เป็นโรงพยาบาลสนามหลังจากที่พบชาวต่างด้าว 18 คนติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้หญิง 17 ราย อยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี และเด็กชายอายุ 10 ขวบ 1 ราย ซึ่งถูกควบคุมตัวพร้อมแม่แต่แม่ไม่ติดเชื้อ โดยขณะนี้ทีมแพทย์ได้เข้าไปเอกซเรย์เพื่อดูอาการระบบทางเดินหายใจและการทำงานของปอด หากพบว่ามีภาวะปอดอักเสบจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ส่วนรายที่มีอาการไม่มากจะรักษาที่ศูนย์กักตัวฯ นอกจากนี้ได้แยกตัวผู้ไม่พบเชื้อออกมาพักอีกห้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นพร้อมกับแยกการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปะปนกันระหว่างอาคาร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคณะได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ยะลา เพื่อหารือกรณีสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศเรื่องการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ได้ เมื่อ 3 พ.ค. 2563 โดยมติที่ประชุม ขอให้เว้นการละหมาดวันศุกร์ออกไปก่อนอีก 2 สัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ใน จ.ยะลา ยังมีการระบาดอยู่และยังคงพบผู้ติดเชื้อ หากเปิดให้มีการละหมาดวันศุกร์ในช่วงนี้อาจเกิดการระบาดในวงกว้างได้ ทั้งนี้จะให้เริ่มในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตละหมาดวันศุกร์ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาเท่านั้น ขณะเดียวกันการปฏิบัติจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่รวมกลุ่มกันละหมาดเพื่อลดความแออัด จัดระเบียบการเข้า-ออกภายในมัสยิดอย่างเข้มงวดซึ่งจะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งทางจังหวัดยังได้เตรียมนำร่องมัสยิด 1 แห่ง ใช้ในการละหมาดวันศุกร์เพื่อเป็นต้นแบบในการถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
- บราซิล กลายเป็นประเทศที่ 9 ของโลกที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 100,000 คน
- อิสราเอล นายกรัฐมนตรีประกาศใช้แผนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเปิดให้บริการตลาดและห้างสรรพสินค้าในวันพฤหัสบดีประชาชนจะไม่ถูกจำกัดให้อยู่ในระยะ 100 เมตรจากบ้านของพวกเขาอีกต่อไป นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการชุมนุมได้ถึง 20 คน รวมถึงงานแต่งงานที่อนุญาตให้มีการชุมนุมถึง 50 คนแม้ว่าจะห้ามการเต้นรำก็ตามเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และอนุญาตให้ไปเยี่ยมครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุได้แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย สำหรับโรงเรียนอนุบาล และเดย์แคร์จะเปิดในวันอาทิตย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสันทนาการจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงกลางเดือน มิ.ย.
- จีน พบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2 คน ในมณฑลเหอหนานและหูหนาน เสียชีวิตระหว่างเรียนวิชาพลศึกษา โดยทั้งคู่สวมหน้ากากอนามัย จึงได้ทำให้เกิดกระแสถกเถียงถึงความปลอดภัยของการใส่หน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย หน่วยงานด้านการศึกษาของจีนประกาศให้โรงเรียนระงับการสอบแข่งขันวิ่งเป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกันยังไม่มีการยืนยันว่ามีการเสียชีวิตของนักเรียนทั้งสองคนว่าเป็นเพราะสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ โดยแพทย์ได้ระบุถึงสาเหตุการตายว่าเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน แต่อาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจีนมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การออกกำลังกายจะเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต อีกเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นคือนักเรียนมีโรคเกี่ยวกับหัวใจที่ครอบครัวไม่ทราบมาก่อน อีกทั้งการสวมหน้ากากอนามัยขณะวิ่งออกกำลังกายมีผลกระทบต่อปริมาณออกซิเจนที่จะหายใจเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันเหมือนในกรณีนี้
- อังกฤษ ยอดผู้เสียชีวิตเพราะโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสหราชอาณาจักรเพิ่มเป็น 32,313 คน สูงที่สุดในยุโรปแซงหน้าอิตาลีแล้ว

6 พ.ค. 2020


บริษัทยารายใหญ่แห่งหนึ่งในบังกลาเทศเผยว่าจะเริ่มผลิตเรมเดซิเวียร์ ยาที่อยู่ระหว่างการทดลองว่าอาจใช้รักษาโรค COVID-19 โดยได้รับการยกเว้นจากเรื่องสิทธิบัตรในฐานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด | ที่มาภาพประกอบ: TRT World

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,989 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 55 คน รักษาหาย 14 คน รวมรักษาหายสะสม 2,761 คน
- ผลตรวจชาวบ้าน 40 คนจาก จ.ยะลา จากการตรวจซ้ำรอบที่ 3 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ กทม. ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 สธ. ชี้แจงกรณีผลตรวจคลาดเคลื่อน สาเหตุจากตัวควบคุมมาตรฐานผิดปกติ จึงส่งตรวจเชื้อซ้ำ ยืนยันทำตามมาตรฐาน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น
- หลายวัดทั่วไทยปรับตัว LIVE ผ่าน Facebook ให้พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์ในวันวิสาขบูชา เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการระบาด COVID-19
- อธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงว่า ขณะนี้มีประชาชนไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ สนามกีฬา และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยมีการตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการด้วยการสังเกต สอบถามอาการเบื้องต้น และใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ จามมีน้ำมูก เหนื่อยหอบ จะต้องงดให้บริการและแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้ผู้มาใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดตั้งจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง แต่สำหรับประชาชนที่วิ่งออกกำลังกายไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เนื่องจากร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากร่างกายจะสะสมอยู่ในหน้ากาก ส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ดังนั้น นักวิ่งทุกคนควรเพิ่มระยะห่างในการวิ่งให้มากขึ้นเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะต่าง ๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการพูดในระยะใกล้ชิด ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังออกกำลังกายให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ นอกจากนี้เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
- ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการประปานครหลวงได้ขยายเวลาจ่ายน้ำ 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย ลดค่าน้ำทุกประเภทหากใช้น้ำไม่เกิน 10 ลบ.ม. ฟรีค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ แต่ถ้าเกิน 10 ลบ. ม. ฟรีค่าน้ำประปา 10 ลบ.ม. แรก และส่วนเกินจะลด 20% และการประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเวลาจ่ายน้ำ 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยเช่นกัน แต่จะมีการลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะลดค่าน้ำ 3% ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ห้างโลตัส และบิ๊กซี
- ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่รายละเอียดประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งลงนามโดย รมว.กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินสามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ชั่วคราว ตั้งแต่งวดปัจจุบันจนถึงงวดนำส่งของเดือน ธ.ค. 2563 และถือว่าสถานภาพยังคงอยู่และนับต่อเนื่องไปได้
- อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้ประสานไปยังบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลและให้บริการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้เร่งดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าขึ้นอีก รวมทั้งได้ประสานไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางอื่น ๆ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาสภาพรถระบบการเดินรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการให้บริการ และหากมีความหนาแน่นของผู้โดยสารในแต่ละสถานี ให้หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินมาตรการบริหารการเข้าสู่ระบบของผู้โดยสารในแต่ละสถานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมจากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เมตรเพื่อรับบริการตามความเหมาะสม โดยให้แบ่งเป็นกลุ่ม 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น-ลงเข้าสู่ชั้นจำหน่ายตั๋ว ตอนที่ 2 ก่อนการผ่านหน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถพร้อมทั้งให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อลดความหนาแน่นซึ่งเป็นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19
- รองโฆษกตำรวจ ได้ชี้แจงถึงกรณี ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย ยกเว้นการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) โดยมีประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 2563 โดยประกาศดังกล่าวได้ขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้ามในเขตกรุงเทพมหานคร ถึง 31 พ.ค. 2563 แต่ห้ามจอดทั้งสองฝั่งในกรุงเทพมหานครตามข้อบังคับเดิม
- พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งมอบเงินให้แก่ตำรวจภูธรทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 50,000 บาท
- โรงงานหน้ากากอนามัยของซีพีซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายฟรีแก่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยยอดรวมการผลิตทั้งสิ้น 1,168,800 ชิ้น แจกจ่ายแล้ว 711,600 ชิ้น มีโรงพยาบาลที่รับหน้ากากอนามัยแล้วทั้งสิ้น 54 แห่งทั่วประเทศ หากบุคลากรทางการแพทย์ได้รับหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอแล้วจะมีการกระจายให้กับประชาชนในลำดับต่อไป
- Blackbox Research and Toluna ได้จัดทำดัชนีการรับรู้วิกฤติโลก สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนราว 12,500 คน ใน 23 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 13-19 เม.ย. โดยให้คะแนนชาติตนใน 4 ด้าน ได้แก่ ผู้นำทางการเมือง ผู้นำภาคเอกชน ชุมชน และสื่อ พบว่าประชาชนจาก 7 ใน 23 ประเทศ/ดินแดน ชื่นชอบนโยบายสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยประเทศจีน ครองอันดับ 1 ประชาชนชื่นชอบมาตรการรับมือของรัฐบาลสูงสุดด้วยคะแนน 85 เต็ม 100 ตามด้วยเวียดนาม 77 คะแนน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย ได้ 59 คะแนนเท่ากัน และประเทศไทยอยู่ในอันดับ 18 ได้ 36 คะแนน
- สหรัฐฯ บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ได้พัฒนาวัคซีนร่วมกับ BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทยาของเยอรมนี ได้เริ่มทำการทดลองวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ในคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทดลองดังกล่าวในสหรัฐจะได้รับการฉีดวัคซีน BNT162 ซึ่งเป็นวัคซีนเดียวกับที่ทดลองในคนในเยอรมนีตั้งแต่เดือนที่แล้ว โดยระบุว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนดังกล่าวอยู่ในวัย 18-55 ปี ก่อนที่จะรวมผู้ที่มีวัยสูงกว่าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในระยะต่อไป พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า บริษัทจะสามารถผลิตวัคซีนหลายล้านโด๊สภายในปลายปีนี้นอกจากนี้ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติลอส อลามอส ในรัฐนิวเม็กซิโกสังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคติดเชื้อ COVID-19 มีการกลายพันธุ์และแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบการแพร่ระบาดเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยการกลายพันธุ์ได้ถูกพบครั้งแรกเมื่อ 3 เดือนก่อนในยุโรป ซึ่งไวรัสโคโรนาที่กลายพันธุ์ล่าสุดนี้สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วจากยุโรปมายังหลายรัฐทางตะวันออกของสหรัฐ ก่อนที่จะกลายเป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก เมื่อกลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลวิจัยของทีมวิจัยคณะนี้ ยังเตือนว่าอากาศที่อบอุ่นขึ้นไม่ได้มีผลต่อการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่อย่างใด โดยเฉพาะคุณสมบัติการกลายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องของไวรัสชนิดนี้ แต่การค้นพบครั้งนี้ ก็ทำให้รู้ว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ตัวใหม่นี้ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม
- ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว แถลงความคืบหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยระบุว่า ณ วันที่ 5 พ.ค. 2020 ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่ 23 ส่งผลให้ยอดสะสมคงที่ 19 ราย มีผู้ได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลแล้ว 9 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 10 ราย ทั้งหมดอาการไม่น่าเป็นห่วง สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 19 ราย มีรวม 313 รายที่ทางการลาวติดตามโดยพ้นกำหนดการติดตามแล้วทุกราย
- รัสเซีย ณ วันที่ 6 พ.ค. 2020 จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในรัสเซียภายใน 24 ชั่วโมงเพิ่มสูงถึง 10,102 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของรัสเซียอยู่ที่ 155,370 คน ส่งผลให้รัสเซียได้กลายเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดแห่งใหม่ในทวีปยุโรป โดยมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในยุโรปในช่วงหลายวันที่ผ่านมา สวนทางกับหลายประเทศในยุโรปที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง ขณะที่กรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซียยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในรัสเซียด้วยจ านวนผู้ติดเชื้อกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะยอดนิยมของรัสเซียได้เริ่มต้นขายหน้ากากอนามัย โดยผู้แทนของระบบรถไฟใต้ดินของรัสเซียเผยว่า อีกไม่นานอาจจะมีการประกาศบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ ในขณะเดียวกันมีการติดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติที่ขายหน้ากากอนามัยและถุงมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- อินเดีย รัฐบาลท้องถิ่นในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้ประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิต 70% สำหรับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทจากร้านค้าปลีก หลังจากมีการรวมตัวแย่งกันซื้อจนเกิดเหตุความวุ่นวาย และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอีก จะมีการสั่งยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่นั้นทันที
- เยอรมนี รัฐบาลกลางกับรัฐบาลระดับรัฐของเยอรมนีก่อนที่นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิลและมุขมนตรี 16 รัฐจะประชุมกันในวันนี้ว่า ทั้งหมดเห็นพ้องกันเรื่องการคลายมาตรการปิดเมืองที่ใช้มาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 และเพิ่งเริ่มคลายไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้มีรายงานว่าร่างข้อตกลงอนุญาตให้สโมสรฟุตบอลในบุนเดสลีกาเริ่มเตะโดยไม่มีคนดูในเดือนนี้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยจำกัดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับที่สโมสรทั้งหมดสามารถยอมรับได้ มีรายงานข่าวว่า สโมรสรหลายสิบแห่งจากทั้งหมด 36 แห่งใกล้ล้มละลายแล้ว และบุนเดสลีกาเองก็ต้องการรายได้ 300 ล้านยูโร ที่จะได้จากสัญญาการให้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์หากสโมสรต่าง ๆ ได้รับอนุญาตให้แข่งจนจบฤดูกาล
- เปรู ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเปรูพุ่งไม่หยุด เกิน 50,000 คนแล้ว แม้รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เตือนการแพร่ระบาดยังไม่ถึงจุดสูงสุด ขณะที่กรุงลิมามีประชาชนจำนวนมากพังรั้วแย่งกันเข้าไปซื้ออาหาร
- บังกลาเทศ บริษัทยารายใหญ่แห่งหนึ่งในบังกลาเทศเผยว่าจะเริ่มผลิตเรมเดซิเวียร์ ยาที่อยู่ระหว่างการทดลองว่าอาจใช้รักษาโรค COVID-19 โดยได้รับการยกเว้นจากเรื่องสิทธิบัตรในฐานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
- สิงคโปร์ ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมเพิ่มเป็น 20,198 คน สูงสุดในอาเซียน โดย 3 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานต่างชาติในหอพัก

7 พ.ค. 2020


รัฐบาลอาร์เจนตินากำลังเผชิญกับการประท้วงทั้งจากคนทำงานภาคสาธารณสุขที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ รวมถึงประชาชนและกลุ่มนักเคลื่อนไหวได้ประท้วงเรียกร้องรัฐบาลจัดหาอาหารให้ผู้ยากไร้หลายแสนคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเพื่อสกัด COVID-19 | ที่มาภาพ: La Prensa Latina Media

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,992 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 55 คน รักษาหาย 11 คน รวมรักษาหายสะสม 2,772 คน
- สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายฯ 27 องค์กร เรียกร้องรัฐบาลแจกเงินประชาชนทุกคน 3,000 บาท 3 เดือน แม้ปลดล็อกประเทศแล้วก็ตาม
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สุ่มตรวจประชาชนในชุมชนเขตคลองเตย โดยเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกและลำคอของผู้ป่วยติดเตียงเพื่อตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหนึ่งในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พร้อมกับนำผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากการทำงาน และแรงงานข้ามชาติ ที่อาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมสำรวจและคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นและช่วยจำกัดการแพร่กระจายของโรค ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อในชุมชน จะแยกตัวออกมารักษาทันที ขณะที่กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจะได้รับการดูแลและจัดสถานที่รองรับเพื่อกักตัว พร้อมกับกระบวนการดูแลและสร้างความเข้าใจในชุมชนเพื่อป้องกันการตีตราผู้ติดเชื้อและครอบครัว
- หลังจากที่ ศบค. ได้ออกมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรม โดยให้จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ต้องนำไปดื่มที่บ้านเท่านั้นตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายได้แก่ ปทุมธานี พิษณุโลก และบุรีรัมย์ ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งผ่อนปรนอนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว แต่ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านเท่านั้น โดยจะเริ่ม 7 พ.ค. นี้
- นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงข้อกังวลของการจัดโรงทานภายในวัดมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ถึงมาตรการการรักษาระยะห่างว่า ได้กำชับวัดทุกแห่งที่มีการจัดโรงทาน จะต้องเว้นระยะห่างและต้องจำกัดจำนวนคนไม่เกิน 500 คนต่อวัน โดยอาจต้องแจกบัตรคิวในกรณีที่มีประชาชนจำนวนมากเพื่อลดความแออัด และจะต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตำรวจ ได้เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติของทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หรือสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้ ตามที่มีประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการฉุกเฉินและการผ่อนคลายมาตรการให้ทำกิจกรรมบางอย่างได้นั้น พบว่า ได้มีการตักเตือนและให้คำแนะนำประมาณ 4,600 แห่ง จากการสุ่มตรวจประมาณ 13,000 แห่ง นอกจากนี้ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยงานร่วมปฏิบัติทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในการให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงกำชับสายตรวจเพิ่มรอบในการออกตรวจสอบ ตรวจตรา และบังคับใช้กฎหมายในทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้สถานการณ์การระบาดกลับมารุนแรงอีกครั้ง
- อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์สาธิตร้านตัดผม “Anti COVID-19 Salon”เพื่อจัดบริการจัดผมและจัดแต่งทรงผมให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการสาธิตการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปซึ่งจัดให้บริการโดยศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนหลังจากภาวะการแพร่ระบาดเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะเวลาวันท าราชการ ตั้งแต่วันที่ 5-29 พ.ค. 2563 เวลา 09.00-15.00 น นอกจากนี้ยังมีกำหนดให้ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาธิตร้านตัดผมขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ แต่ละแห่ง และต้องให้เป็นไปตามมาตรการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย และแถลงการณ์ของ ศบค. เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมร้านตัดผม เสริมสวย รวมถึงมาตรการของแต่ละจังหวัด
- WHO เปิดเผยว่ากำลังเจรจากับจีน เพื่อขอส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าโรคติดเชื้อ COVID-19 มีการระบาดได้อย่างไร หลังจากสหรัฐและจีน ตอบโต้กันมาตลอดเรื่องที่มาของไวรัส
- องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) แถลงการณ์ว่าข้อจำกัดเรื่องการเดินทางที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกประกาศใช้ การปิดสนามบินและชายแดนของแต่ละประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศประสบกับวิกฤติการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เมื่อปี 1950 UNWTO ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงมาดริดของสเปนระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง 22% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 นี้ โดยในเดือน มี.ค. เพียงเดือนเดียวยอดดนักท่องเที่ยวลดลงถึง 57% ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียและยุโรปได้รับผลกระทบมากที่สุด
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ยังคงวิพากษ์วิจารณ์จีนที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลก พร้อมทั้งเปรียบเปรยว่าโรคนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับสหรัฐมากกว่าเหตุโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ และเหตุวินาศกรรม 9-11 และต้องถือว่าโรค COVID-19 เป็นการโจมตีสหรัฐครั้งเลวร้ายที่สุดอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากจีนหยุดยั้งเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่เริ่มระบาดขึ้นในจีน
- จีน นายเฉิน ซู ผู้แทนถาวรจีนประจำสหประชาชาติ เผยจีนคัดค้านความพยายามของบางประเทศที่ใช้เกมการเมืองขัดขวางการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประชาคมโลกควรร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนองค์การอนามัยโลกแทนที่จะใช้การทำลายชื่อเสียงและใช้เกมการเมืองเพื่อสร้างความขัดแย้ง ย้ำจีนมีความร่วมมือกับนานาชาติอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
- สเปน สมาชิกรัฐสภาลงมติขยายเวลาภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอีก 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดในวันที่ 23 พ.ค. 2020 โดยรัฐบาลสเปนค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากให้ภาคธุรกิจทำมาค้าขายได้ภายใต้ข้อกำหนดทางสุขอนามัย ต้องจัดที่ทำงานให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลเหมาะสม และพนักงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา นอกจากนี้เด็ก ๆ ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้าน แต่ต้องอยู่ในสายตาพ่อแม่ และอนุญาตให้ประชาชนออกกำลังกายนอกบ้านเมื่อต้นสัปดาห์ผ่านมา
- อาร์เจนตินา ประธานาธิบดีอัลแบร์โต เฟอร์นันเดซของอาร์เจนตินายืนยันจะยังไม่ยกเลิกมาตรการปิดเมืองโดยทันที เพราะจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้รัฐบาลอาร์เจนตินากำลังเผชิญกับการประท้วงทั้งจากคนทำงานภาคสาธารณสุขที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ รวมถึงประชาชนและกลุ่มนักเคลื่อนไหวได้ประท้วงเรียกร้องรัฐบาลจัดหาอาหารให้ผู้ยากไร้หลายแสนคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเพื่อสกัด COVID-19
- เอลซัลวาดอร์ ประธานาธิบดีนายิบ บูเคเล ผู้นำเอลซัลวาดอร์ ประกาศเพิ่มมาตรการคุมเข้มปิดเมืองหวังชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนออกจากบ้านไปซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันได้เพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- เกาหลีใต้ สรุปว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่หายดีแล้วบางคนมีผลตรวจซ้ำเป็นบวกเพราะซากเชื้อที่ยังหลงเหลืออยู่ถือว่าเป็นผลบวกปลอม ไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อได้

8 พ.ค. 2020

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 8 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,000 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 55 คน รักษาหาย 12 คน รวมรักษาหายสะสม 2,784 คน
- ศบค. ขยายเกณฑ์สอบสวนโรค หากมีอาการ “ไม่ได้กลิ่น” สามารถเดินทางไปรับการตรวจ COVID-19 ได้ทันทีไม่เสียค่าใช้จ่าย
- กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ทำหน้าที่ติดตามการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
- อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยถึงการควบคุมโรคในระยะยาว โดยระบุว่า สธ. จะเพิ่มการเฝ้าระวังเชิงรุกด้วยการค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง เพื่อเก็บตัวย่างส่งตรวจให้ได้รวม 400,000 ตัวอย่าง จากเดิมเน้นเฉพาะการตรวจในผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือคนในครอบครัว ทั้งนี้มีการมอบหมายให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่vกรุงเทพฯ โดยให้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ พิจารณาจากสถานการณ์ของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ประหยัดมากขึ้น เช่น การตรวจด้วยน้ำลายแทนการตรวจจากโพรงจมูกเป็นต้น
- กระทรวงการคลัง ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “เราไม่ทิ้งกัน” อายุ 5 ปี และ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท เปิดจอง 14 พ.ค.-10 มิ.ย. 2563 ระดมทุนเพื่อนำไปพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
- จ.ภูเก็ต ที่ด่านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจุดเข้าออกจังหวัด โดยในส่วนขาออก ยังคงมีประชาชนที่ได้มีการลงทะเบียนออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อกลับภูมิลำเนา ซึ่งได้รับเอกสารการอนุมัติจากจังหวัด ต่างทยอยเดินทางออกอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่หนาแน่นนัก ซึ่งตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเที่ยงมีประชาชนเดินทางออกไปแล้วกว่า 1,000 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ.ถลาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ทางจังหวัดกำหนด และให้ประชาชนทุกคนเข้าจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องเทอร์โมอินฟาเรด
- สหราชอาณาจักร กลายเป็นประเทศที่ 4 ของโลก ที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 200,000 คน
- สหรัฐฯ สายการบินเดลต้า แอร์ไลนส์ (Delta Airlines) ออกมาตรการให้ผู้โดยสวมสารใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งเที่ยวบิน รวมไปถึงขณะเช็คอินและก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ช่วงในเวลาสั้นๆ ขณะรับประทานอาหารเท่านั้น เช่นเดียวกับยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ (United Airlines) ที่ได้บังคับใช้มาตรการให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะเดินทางเช่นเดียวกัน ส่วนสายการบินอเมริกัน แอร์ไลนส์ (American Airlines) เตรียมขอความร่วมมือผู้โดยสารให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหลังจากนี้
- สิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมแจกหน้ากากผ้าให้แก่พลเมืองทั่วประเทศเป็นรอบที่ 3 หลังจากที่มีการแจกไปแล้ว 2 รอบ โดยจะแจกหน้ากากอนามัย 4 ชิ้นต่อ 1 ครัวเรือน และรอบสองเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถซักใช้ซ้ำได้ โดยให้ประชาชนสามารถไปรับหน้ากากที่รัฐบาลแจกจ่ายได้จากศูนย์ชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่ โดยหน้ากากที่แจกรอบนี้จะเป็นหน้ากากผ้าอย่างดีที่มีคุณสมบัติในการกรองเชื้อแบคทีเรีย สามารถซักด้วยมือและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นานประมาณ 1 เดือน ซึ่งประชาชนสามารถรับหน้ากากผ้าได้จากเครื่องกดอัตโนมัติที่จะติดตั้งไว้ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ดำเนินขั้นตอนใหม่โดยรับรองยาเรมเดซิเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส ให้เป็นยารักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้ ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ลัดขั้นตอนให้เร็วขึ้นในการรับรองยาเรมเดซิเวียร์ และเนื่องจากยาเรมเดซิเวียร์อาจมีปริมาณจำกัด รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีแผนที่จะให้ยานี้แก่สถาบันการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงเป็นหลัก
- ฮ่องกง เริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัด โดยมีการเปิดบาร์ โรงยิม ร้านเสริมสวย และโรงภาพยนตร์อีกครั้ง หลังจากที่ฮ่องกงสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ โดยบาร์ได้รับอนุญาตให้เปิดได้ครึ่งความจุ และต้องเว้นระยะ 1.5 เมตรระหว่างโต๊ะ แต่ยังไม่อนุญาตให้แสดงดนตรีสด และเต้นรำ ส่วนโรงยิม โรงภาพยนตร์ และสถานเสริมความงามจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น ต้องเว้นช่องว่างระหว่างเสื่อโยคะ รวมถึงต้องวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดมือก่อนเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ทางการยังคลายข้อจำกัดให้สามารถจับกลุ่มกันได้ถึง 8 คน จากเดิมที่อนุญาตให้จับกลุ่มได้ไม่เกิน 4 คน ขณะที่ร้านอาหารก็ได้รับอนุญาตให้รับจองเป็นกลุ่มได้มากถึง 8 คนเช่นกัน ส่วนธุรกิจไนท์คลับ และคาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมองว่ายังมีความเสี่ยงสูง
- เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ (KCDC) รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 15 คนเกี่ยวข้องกับการไปไนท์คลับในย่านอิแทวอน ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเกาหลีใต้เพิ่งรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงไม่กี่คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดกันว่าการติดเชื้อในไนท์คลับจะเพิ่มขึ้นและยังเป็นช่วงที่เกาหลีใต้กำลังผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ผู้อำนวยการ KCDC กล่าวว่าไนท์คลับเป็นสถานที่ที่น่าวิตกมากที่สุด เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากและอาจไม่มีระบบการระบายอากาศที่ดีพอ จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เจ้าหน้าที่กรุงโซลกล่าวว่า มีรายชื่อของประชาชนราว 1,500 คนที่ไปยังไนท์คลับดังกล่าว และมีรายงานยืนยันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในเมืองอื่นๆ ซึ่งมีผู้ป่วยอาศัยหรือเดินทางไป ดังนั้น ทางการจึงขอให้คนที่ไปยังไนท์คลับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันและเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

9 พ.ค. 2020

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 4 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,004 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 56 คน รักษาหาย 3 คน รวมรักษาหายสะสม 2,787 คน
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประกาศผ่อนปรนให้กิจกรรมและกิจการบางประเภทกลับมาเปิดให้บริการได้ ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ค. ซึ่งหนึ่งในนั้นมีห้างสรรพสินค้ารวมอยู่ด้วย ว่า รัฐบาลพยายามทำเต็มที่ การช่วยเหลือก็ทยอยออกมาตามลำดับ เพราะมีคนจำนวนมาก ต้องดูแลทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะยาวนานเพียงใด แต่คิดว่าในระยะเวลาอันใกล้จะมีการเปิดกิจการอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่จะต้องขอประเมินในลำดับต่อไป
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเสถียรธรรมสถาน หารือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับศาสนสถาน เพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนกิจการหรือกิจกรรมประเภทสถานปฏิบัติธรรม และให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติศาสนพิธีและมีที่พึ่งทางจิตใจเพื่อลดความเครียด โดยกรมอนามัยได้จัดทำแนวทางและคำแนะนำสำหรับการจัดการในพุทธสถาน โดยให้มีระบบคัดกรองบริเวณทางเข้าพุทธศาสนสถานพร้อมทั้งจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ/เจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า-ออก ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหากมีอาการเจ็บป่วย เช่นมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมและแนะนำพบแพทย์ทันที การจัดพิธีกรรมทางศาสนาจะต้องกำหนดจุดระยะห่าง 1-2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม งดหรือเลื่อนพิธีกรรมที่มีความแออัดออกไปก่อน ดูแลความสะอาดของสถานที่ทั้งก่อนและหลังการประกอบพิธีกรรม เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และหากมีโรงครัว/โรงทาน ควรจัดในพื้นที่โล่งที่มีการระบายอากาศได้ดี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศวันปิดภาคเรียน 1/2563 จำนวน 17 วัน และภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พักผ่อน โดยเมื่อ 2 พ.ค ที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้เปิดเผยรายละเอียการจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้ จะให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่รวมถึงจะมีการเตรียมพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเริ่มทดสอบตั้งแต่ 18 พ.ค. นี้เป็นต้นไป โดยจะพิจารณาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการเข้าถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด
- เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือทุกจังหวัดในการคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระสัง และป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในผู้เดินทางกับจากจังหวักภูเก็ตอย่างเข้มงวด และดำเนินการค้นหาผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตในจังหวัดแบบเชิงรุก หากพบมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัย และสำหรับผู้ไม่มีอาการให้นำเข้าสู่ระบบกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด และให้มีการติดตามวัดไข้และเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจทุกวัน
- กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าเข้ามาค้าขายตามปกติในเสาร์-อาทิตย์นี้ระหว่างเวลา 05.00-18.00 น. โดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืน และลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวที่ประกาศมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 22.00-04.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ กทม. ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเปิดตลาดนัด เสาร์-อาทิตย์นี้ทั้งนี้ ทาง กทม.ได้กำหนดแนวทางมาตรการผู้ที่เดินทาง
ไปซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร 6 จุด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกจุด และใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
- องค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดตัวแผนรับมือด้านมนุษยธรรมระดับโลก (COVID-19 Global Humanitarian Response Plan) ฉบับล่าสุด สำหรับช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยแผนรับมือฉบับล่าสุดได้มีการเพิ่มเติมรายชื่อประเทศเบนิน จิบูตีไลบีเรีย โมซัมบิก ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เซียร์ราลีโอน โตโก ซิมบับเว ส่งผลให้มีทั้งสิ้น 63 ประเทศ
- WHO ประจำภูมิภาคแอฟริกา เผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มยืดเยื้อและจะเป็นวิกฤตอีกนานหลายปี โดยประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไปในทิศทางเดียวกันทั้งการบังคับใช้เคอร์ฟิว จำกัดการรวมกลุ่มนอกเคหสถาน และควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดน แต่ยังไม่มีมาตรการเชิงรุกหรือมีแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดย WHO ประเมินสถานการณ์ในกรณีเลวร้ายที่สุดว่า ผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคในปีแรกจะประมาณ 83,000-190,000 คน จากผู้ติดเชื้อสะสมระหว่าง 29-44 ล้านคน
- อังกฤษ ผลการศึกษาวิจัยใหม่โดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและ London School of Hygiene and Tropical Medicine โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ NHS ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. ถึง 25 เม.ย. พบว่าผู้ป่วยเพศชายมีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 ในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้หญิงถึง 1.99 เท่า นอกจากนั้นยังพบว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนผิวสีมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่เป็นคนผิวขาว 1.7 เท่า ซึ่งแพทย์กำลังหาคำตอบมาอธิบายเหตุผลในขั้นต่อไป
- จีน คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีนกล่าวว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ มี 2 รายที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 12 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และมี 11 รายที่อยู่ในมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในขณะเดียวกันพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอีก 20 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ตัวเลขอยู่ที่ 15 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจาก COVID-19 และนับจนถึงวันที่ 9 พ.ค. จีนมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 82,901 ราย และยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 4,633 ราย ในวันนี้ มณฑลจี๋หลิน ได้ยกระดับความเสี่ยงของ COVID-19 ที่เมืองซูหลานจากระดับปานกลางเป็นระดับสูง หลังจากพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ 11 รายที่เมืองนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผ่านมา จีนเพิ่งประกาศให้ทุกพื้นที่ในประเทศเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำจากการระบาดของ COVID-19

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 9 พ.ค. 2020 เวลา 20.00 น. มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 ยืนยันทั่วโลก รวม 209 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam จำนวน 4,027,960 ราย มีอาการรุนแรง 48,499 ราย เสียชีวิต 276,396 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1,322,163 ราย สเปน 260,117 ราย อิตาลี217,185 ราย สหราชอาณาจักร 211,364 ราย รัสเซีย 198,676 ราย ฝรั่งเศส 176,079 ราย เยอรมนี 170,588 ราย บราซิล 146,894 ราย ตุรกี 135,569 ราย อิหร่าน 104,691 ราย และส่วนจีน เป็นอันดับที่ 11 มีจำนวนผู้ป่วย 83,977 ราย (รวม ฮ่องกง 1,045 ราย มาเก๊า 45 ราย)

ส่วนประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยัน 3,004 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 2,794 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 56 ราย จากการตรวจเชื้อทั้งหมด 220,415 ตัวอย่าง

 

ที่มาข้อมูล Timeline เรียบเรียงจาก: กรมควบคุมโรค | Thai PBS | สำนักข่าวไทย | VOA | NHK-World

*อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2020 อนึ่งวันเวลาที่ระบุไว้ในบางเหตุการณ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Timeline สถานการณ์ COVID-19 ธ.ค. 2019-ก.พ. 2020
Timeline สถานการณ์ COVID-19 มี.ค. 2020
Timeline สถานการณ์ COVID-19 เม.ย. 2020
จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 1-4 เม.ย. 2020
จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 5-11 เม.ย. 2020
จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 12-18 เม.ย. 2020
จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 19-25 เม.ย. 2020
จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2020

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: