จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 1-4 เม.ย. 2020

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3602 ครั้ง


รวบรวมสถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 1-4 เม.ย. 2020 โดย TCIJ ... ณ วันที่ 4 เม.ย. 2020 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 202 ประเทศ จำนวน 1,120,099 ราย มีอาการรุนแรง 39,411 ราย เสียชีวิต 59,257 ราย  ส่วนประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2,067 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 674 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 20 ราย และสัปดาห์ที่ผ่านมา WHO ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 จากเดิมที่เคยแนะนำว่าหากไม่มีอาการป่วยไม่จำเป็นต้องใส่ นับเป็นการเปลี่ยนคำแนะนำครั้งใหญ่ขององค์การอนามัยโลก

1 เม.ย. 2020


จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณที่พักตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. (หรือ 'เคอร์ฟิว') มีผลตั้งแต่วันที่ 1-14 เม.ย. 2563 ต่อมาในวันที่ 2 เม.ย. 2563 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะมีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ (22.00-04.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 120 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,771 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 12 คน อัตราการแพร่เชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ 3 เท่ากว่าๆ ย้ำให้ประชาชนปรับพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วงเวลา 23.00-05.00 น. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง และทุกคนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขอประชาชนงดออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 23.00–05.00 น. ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และประกาศปิดร้านจำหน่ายสุรา ปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเขื่อน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง พึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองกักกันตนในที่อยู่อาศัยของตน โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการส่งอาหารและน้ำดื่มให้ทุกวัน วันละ 3 มื้อ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณที่พักตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ยกเว้นบางกรณีเช่น การรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น รถฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ เป็นต้น และห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค เมื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่แล้วให้ไปรายงานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อท้องที่และกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ให้ผู้ประกอบการที่พักทุกประเภทคัดกรองไข้ก่อนลงทะเบียน
ผู้เข้าพัก มีผลตั้งแต่วันที่ 1-14 เม.ย. 2563
- ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ขยายเวลางดเปิดบัญชีและสมัครพร้อมเพย์ที่สาขาถึง 6 เม.ย. 2563 นี้และจะกลับมาให้บริการปกติในวันที่ 7 เม.ย. 2563 สำหรับบริการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ที่สาขาตามปกติเพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาด โดยสามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆ ได้ตามปกติ
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการนำเทปกาวมาแปะทับบนเก้าอี้ผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
- สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เดินรถเมล์ให้บริการประชาชนฟรีชั่วคราวไปก่อน จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางของ ขสมก. ที่มีประมาณ 5,700 คน ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะต้องเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสาร
- จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปรับหอพักนิสิตเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นสถานที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหรือน่ากังวล โดยวางแผนไว้ว่าจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการกักตัว ก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานเมื่อถึงคราวจำเป็น เพื่อแบ่งเบาภาระหรือลดการแออัดจากผู้ป่วยล้นเตียงจากโรงพยาบาลในอนาคต
- กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมแจกหน้ากากผ้าสำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10 ล้านชิ้น ทางไปรษณีย์ไทย ถึงมือประชาชนในกรุงเทพ ล็อตแรก 1 ล้านชิ้น ได้รับภายในต้นเดือน เม.ย. นี้
- กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563 มีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 – 24.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ปิดตั้งแต่เวลา 00.01 – 05.00 น. และปิดสวนสาธารณะทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
- บอร์ดองค์การเภสัชฯ อนุมัติงบเร่งด่วน 660 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากาก N95-ชุด PPE จากจีน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย COVID-19
- กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้งบกลาง 65 ล้านบาท ผลิตหน้ากากผ้าแจกประชาชน 10 ล้านชิ้น ส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางไปรษณีย์ โดยล็อตแรก 1 ล้านชิ้น ได้รับภายใน 11 เม.ย. 2563
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืมและเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติ มี 8 มาตรการหลัก ได้แก่ ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี้ยปรับ 75% พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปีผ่อนผันการชำระหนี้ งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกรายและชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืมและ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคน
- กสทช. ให้ประชาชนรับเน็ตมือถือ ฟรี 10 GB ใช้ได้ 30 วัน เพียงกด *170* ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วกดโทรออก และรอ SMS ยืนยัน โดยจะเปิดให้กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 10-30 เม.ย. 2563
- สหรัฐฯ รัฐบาลเร่งให้สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวจำนวน 341 แห่งใกล้เมืองใหญ่ เนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่าจีน เพื่อบรรเทาระบบบริการสุขภาพที่ท้วมท้นจากโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยค้นหาโรงแรม หอพัก ศูนย์การประชุม และพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลชั่วคราว ซึ่งในสัปดาห์นี้จะแปลง Jacob Javits Convention Centre ในนิวยอร์กให้เป็นโรงพยาบาล 1,000 เตียง ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนสหรัฐฯ เตรียมเจอโรคติดเชื้อ COVID-19 ระบาดหนัก 2-3 สัปดาห์หน้า
- ฮ่องกง พิจารณาการลดเวลาเข้าพักที่ศูนย์กักกัน (Quarantine Centre) เพื่อให้มีห้องพักเพิ่มตามจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีอาการและผลทดสอบไวรัสโคโรนาเป็นลบออก หลังจากอยู่ในศูนย์กักกันมาแล้ว 10 วัน จาก 14 วัน และอีก 4 วัน จะให้กักตัวอยู่ที่บ้าน
- เวียดนาม นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการแยกตัว 15 วันทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะต้องอยู่บ้านและสามารถออกไปข้างนอกเพื่อความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา บริการทางการแพทย์เร่งด่วนหรือไปทำงานในบริษัทที่รัฐบาลอนุญาตให้เปิดอยู่
- อินเดีย การรถไฟอินเดียยืนยันความพร้อมที่จะดัดแปลงตู้โดยสารรถไฟ 20,000 ตู้ให้เป็นสถานที่แยกโรคผู้ป่วย เพื่อเพิ่มสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศให้มากขึ้น
- พม่า กระทรวงสุขภาพและกีฬาเปิดเผยว่าพม่าพบผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 คนแรกของประเทศ จากผู้ป่วยทั้งหมด 14 คน
- สหราชอาณาจักร ออล อิงแลนด์คลับ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน ได้จัดการประชุมฉุกเฉินในวันพุธที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติยกเลิกการแข่งขันประจำปีนี้ตามกำหนดการเดิม เทนนิสวิมเบิลดันจะจัดการแข่งขันในวันที่ 20 มิ.ย.-12 ก.ค. จะถูกเลื่อนออกไปแข่งขันในปีหน้าวันที่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค. 2020

2 เม.ย. 2020


จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรกของไทยที่ออกประกาศให้ประชาชนทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากฝ่าฝืนมีความผิดทางกฎหมาย ประกาศเมื่อวันที่ 2 เม.ย. แต่ให้เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 3-30 เม.ย. 2563 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 104 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,875 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 15 คน รักษาหายสะสม 505 คน อยู่อันดับที่ 36 ของโลก
- นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมโดยห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- จังหวัดสุรินทร์ออกประกาศเรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้สถานบริการ สถานประกอบการกิจการบันเทิงต่าง ๆ สถานบัน/โรงเรียนกวดวิชา ตลาดช่องจอม ตลาดนัด สถานที่ออกกำลังกายต่างๆ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้ายกเว้น โซนอาหาร ยา ธนาคารและเครื่องมือสื่อสาร สถานรับเลี้ยงเด็กทั้งรัฐและเอกชน ร้านเสริมสวย ร้านค้าขายสุรา รวมไปถึงร้านหมูกระทะ ร้านปิ้งย่าง ร้านเครื่องดื่มร้านอาหารทั่วไป รถเข็นและแผงลอยและร้านอื่น ๆ สามารถเปิดได้เฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โดยนำกลับไปบริโภค ยกเว้น ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้างและผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
- จังหวัดสงขลา จัดตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 ขึ้น ณ อาคารติณสูลานนท์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุสวนประวัติศาสตร์พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำหน้าที่รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาด เพื่อให้โรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
- จังหวัดภูเก็ต เพิ่มมาตรการปิดสถานที่บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563 และปิดร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.00-03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดสตูล โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 3-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 3-30 เม.ย. 2563 ให้ประชาชนทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ ฯลฯ ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากสามารถปฏิเสธการให้บริการ รวมทั้งต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการ เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing)
- จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งเพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กักตัว เป็นเวลา 14 วัน
- คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนจำนวน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวนอย่างละ 4 แสนชิ้นต่อชุด จากประเทศจีนโดยจะขนส่งทางเครื่องบินจำนวน 1.5 แสนชิ้นต่อชุด ภายในสัปดาห์นี้และขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีก 2.5 แสนชิ้นต่อชุด ในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.-31 พ.ค. 2563 พร้อมนี้จะมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ 10-50 %
- กองทัพอากาศ เตรียมพัฒนาหุ่นยนต์ 'น้องถาดหลุม' เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ช่วยในการลดภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการเข้าบริเวณควบคุมผู้ป่วย สามารถส่งอาหาร-ยา ตรวจอุณหภูมิผู้ป่วย ด้วยการจดจำใบหน้า จะทดสอบการใช้งาน 6-9 เม.ย.
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 930,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 47,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 180,000 คน
- อันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาฯ UN กล่าวเตือนว่าหายนะ COVID-19 คือบททดสอบใหญ่ที่สุดของประชาคมโลก นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
- ออสเตรเลีย โดยรัฐบาลได้สั่งให้ตำรวจปรับผู้ที่ละเมิดคำสั่งของรัฐบาลกลางที่สั่งห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และจำกัดกลุ่มคนที่รวมตัวกันสองคนขึ้นไป จำนวนเงินสูงถึง A$11,000 (S$ 9,604)
- สหรัฐฯ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แจ้งผลการศึกษาของโรคติดเชื้อ COVID-19 พบว่าโรคติดเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้อื่นได้ในหนึ่งถึงสามวันก่อนจะแสดงอาการของโรคดังกล่าว ขณะที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกน นำเครื่องตรวจการติดเชื้อของ Abbott Labs ที่ใช้เวลาในการตรวจและรู้ผลเพียง 5 นาทีมาใช้งานกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าของการรับมือกับโรคระบาดในประเทศ
- ฮ่องกง โดยรัฐบาลสั่งให้สถานที่หลายแห่ง ซึ่งได้แก่สถานประกอบการด้านความบันเทิงต่างๆ ปิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์
- ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีสั่งตำรวจ-ทหารยิงทันทีหากพบคนฝ่าฝืนล็อกดาวน์ ท่ามกลางการชุมนุมประท้วงของชาวบ้านในสลัมที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร
- สิงคโปร์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Trace Together ซึ่งถ้าคนที่ติดเชื้อมีแอปพลิเคชั่นนี้จะสามารถรู้ว่าใครคือผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยภายในระยะ 2 เมตร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีและสามารถดำเนินการติดตามผู้ใกล้ชิดได้ทันทีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ติดเชื้อไม่รู้จักคนที่พวกเขาอยู่ใกล้เป็นเวลานาน โดยในวันที่ 1 เม.ย. 2020 มีผู้ใช้งานประมาณ 1 ล้านคน

3 เม.ย. 2020


สธ. เปิดตัวโรงแรมบาล 2 แห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ สธ.เข้ามาเป็นสถานพยาบาลพิเศษ (Hospitel) รองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรง หลังนอนโรงพยาบาลหลักแล้ว 7 วัน แพทย์ประเมินว่ามีอาการน้อย | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 103 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,978 คน เสียชีวิตเพิ่ม 4 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 19 คน รักษาหายสะสม 581 คน อยู่อันดับที่ 37 ของโลก
- ที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ เห็นชอบมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 ในช่วงเวลา 6 เดือน ครอบคลุมทั้งประชาชน ธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
- สธ. เปิดตัวโรงแรมบาล 2 แห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ สธ.เข้ามาเป็นสถานพยาบาลพิเศษ (Hospitel) รองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรง หลังนอนโรงพยาบาลหลักแล้ว 7 วัน แพทย์ประเมินว่ามีอาการน้อย และคนไข้สมัครใจย้ายสถานที่พัก โดยขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน รับผู้ติดเชื้อมาดูแลแล้ว 50 ราย และโรงแรมเดอะพาลาสโซเครือโรงแรมดิเอมเมอรัล คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีผู้ป่วยเข้าพักฟื้นที่โรงแรมนี้ รวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพฯ มีห้องรองรับ 700-800 ห้อง สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ฮอสพิเทลจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานพยาบาล และคนที่เข้าพักเป็นผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักฟื้นที่นี่จึงสามารถเบิกในอัตราเบิกได้จากกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐตามสิทธิ์ผู้ป่วยได้ สถานที่อีกรูปแบบหนึ่งที่จะให้ภาคโรงแรมเข้าร่วมมือ คือ โรงแรมที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค หรือ โรงแรมกักตัว (Hotel Isolation) รองรับ 2 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรควินิจฉัยว่าจะต้องเข้ารับการกักตัว และคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เห็นว่าตัวเองจะต้องกักตัวหรือแยกตัวจนครบ 14 วัน และไม่ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวในเวลาดังกล่าว เช่น คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรืออื่นๆ โดยที่สมัครใจที่จะจ่ายเงินค่าเข้าพักเอง
- กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการอำนวยความสะดวกและประสานงานส่งชาวเยอรมนี และยุโรป กลับประเทศ จำนวน 223 คน ด้วยความราบรื่น และฝ่ายไทยได้ดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารท่าอากาศยานระหว่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ศบค.) มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการชะลอคนต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563 นั้น ทางสถานเอกอัครราชทูต ขอแจ้งคนไทยให้ชะลอการเดินทางจากมาเลเชียไปประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง แล้วและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปหลังวันที่ 15 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดโรงแรมทั้งจังหวัดชั่วคราว เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการเริ่มตั้งแต่ 4 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สั่งปิดเพิ่ม 2 อำเภอ 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ทราบ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- ศาลแขวงลำปาง มีคำพิพากษา กรณีพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเข้าข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน เป็นชาย 1 ราย ซึ่งมีการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนื่องจากไม่แยกกักตนเอง 14 วัน โดยศาลเห็นสมควรว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้กักขัง 15 วันแทนค่าปรับ 7,500 บาท ที่สถานกักขังศาลจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป
- บีทีเอส ปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลม ถึงเวลา 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- รฟท. ประกาศงดให้บริการรถไฟสายเหนือ-อีสาน-ใต้ รวม 31 ขบวน ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย
- นครชัยแอร์ ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ อย่างไม่มีกำหนด โดยผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางมีอายุ 1 ปี ระบบจะเลื่อนตั๋วโดยไม่ระบุวันเดินทางให้โดยอัตโนมัติ
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยังวิกฤติต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,000,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 50,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 210,000 คน
- สหรัฐฯ ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ ได้ทำการทดสอบวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมนุษย์เป็นครั้งแรก ซึ่งดำเนินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และทางรัฐบาลจะสามารถนำวัคซีนดังกล่าวมาใช้ได้ในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า ซึ่งวัคซีนตัวนี้จะเป็นช่วยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐได้ร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจไบโอเทค เพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มทำการทดลองกับคนเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา และประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันสวมหน้ากากผ้าหรือผ้าพันคอเมื่ออยู่นอกบ้าน
- ซาอุดิอาระเบีย รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในนครเมกกะและเมดินาโดยมีผลทันทีไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเคอร์ฟิวในเวลา 15.00-06.00 น. อีกทั้งยังมีข้อยกเว้น สำหรับแรงงานที่จำเป็นต้องออกจากเคหะสถาน รวมทั้งประชาชนที่ต้องไปซื้ออาหารและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
- สิงคโปร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในสิงคโปร์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม เนื่องจากพบการติดเชื้อ COVID-19 ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าจนถึงวันที่ 30 เม.ย. และจะปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. และให้สถานที่ทำงานปิดตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563

4 เม.ย. 2020


WHO ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 จากเดิมที่เคยแนะนำว่าหากไม่มีอาการป่วยไม่จำเป็นต้องใส่ นับเป็นการเปลี่ยนคำแนะนำครั้งใหญ่ขององค์การอนามัยโลก | ที่มาภาพประกอบ: Deccan Herald

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 89 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 20 คน รักษาหายสะสม 612 คน
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยันผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยที่เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคทุกรายสามารถรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากมีการเรียกเก็บค่ารักษาให้แจ้งมาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจะให้โรงพยาบาลเอกชนจ่ายย้อนหลัง ทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งติดตามตัวผู้ที่หลบหนีและไม่ยอมกักตัวทั้งหมดมากักตัว หลังคนไทยที่เพิ่งเดินทางกลับต่างประเทศไม่ยอมกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และปฏิเสธที่จะเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งจัดสถานที่ไว้รอรับ และจะพิจารณาดำเนินคดีหากพบว่าฝ่าฝืนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกคำสั่งห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น. หลังจากเกิดเหตุป่วนหนีกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินนำคนกลับบ้านยังสามารถมาได้ แต่ผู้โดยสารต้องถูกกักตัว 14 วัน
- สายการบินไทยสมายล์ ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินภายในประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดจันทบุรี ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป
- พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ออกประกาศห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค หรือการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน หรือกลั่นแกล้งเพื่อแพร่กระจายเชื้อโรค ยกเว้นการทำกิจกรรมในครอบครัว การทำกิจกรรมของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- สธ. สั่งทุกจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์กลางรักษาผู้ป่วย COVID-19 นำร่องพื้นที่ที่มียอดผู้ป่วยเพิ่มสูง โดยใช้ราชวิถีโมเดลเป็นต้นแบบ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม ปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง งดใช้ลานท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ห้ามลงเล่นน้ำตั้งวางจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการบริเวณรอบคูเมืองและแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก งดจำหน่ายเวลา 22.00-04.00 น. ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 2563
- WHO ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 จากเดิมที่เคยแนะนำว่าหากไม่มีอาการป่วยไม่จำเป็นต้องใส่ นับเป็นการเปลี่ยนคำแนะนำครั้งใหญ่ขององค์การอนามัยโลก
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แนะนำชาวอเมริกันสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 แต่มาตรการนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับ และย้ำว่าควรใช้หน้ากากผ้า เพื่อสงวนหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือการระบาดโดยตรง การเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านสาธารณสุขของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากโรคดังกล่าวเริ่มระบาดหนักในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้ประกาศคำสั่งห้ามบริษัท 3M ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกหน้ากากอนามัยรุ่น N95 รายใหญ่ของโลก ส่งออกหน้ากากอนามัย N95 ไปยังต่างประเทศ ยกเว้นไปยังอิตาลีและสเปน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- เกาหลีใต้ ขยายนโยบายการรณรงค์การรักษาระยะห่างทางสังคมแบบเข้มงวดที่จะสิ้นสุดในวันจันทร์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงมีอยู่และมีการระบาดใหม่ในกลุ่มเล็กๆ
- จีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง นำชาวจีนร่วมไว้อาลัย สดุดีวีรชนที่สละชีพต่อสู้กับการระบาดและเพื่อนร่วมชาติที่ต้องเสียชีวิตจาก COVID-19 มากกว่า 3,300 ราย | เจ้าหน้าที่ระดับสูงในอู่ฮั่นได้เตือนประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่มีความจำเป็นท่ามกลางความเสี่ยงของการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อซ้ำ
- สิงคโปร์ ออกมาตรการให้สระว่ายน้ำสาธารณะ คันทรีคลับ ยิม สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการทั้งหมดในโรงแรม รวมถึงสถานที่ออกกำลังกายในสิงคโปร์ปิดเป็นเวลาหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-4 พ.ค. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 และประกาศห้ามรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร รวมถึงอาหารหาบเร่ และร้านกาแฟ แต่สามารถซื้อกลับบ้าน หรือบริการจัดส่งได้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป รัฐบาลยังจะแจกจ่ายหน้ากากที่ใช้ซ้ำได้ให้กับทุกครัวเรือนตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 ซึ่งหน้ากากอนามัยจะยังคงเก็บไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- เวียดนาม สั่งระงับบริการแกร็บไบค์ หรือบริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ จนถึงวันที่ 15 เม.ย. นี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 4 เม.ย. 2020 เวลา 20.00 น. มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 202 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 4 เม.ย. 2020 จำนวน 1,120,099 ราย มีอาการรุนแรง 39,411 ราย เสียชีวิต 59,257 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 277,522 ราย อิตาลี119,827 ราย สเปน 119,199รายเยอรมนี 91,159 รายจีน 82,526ราย (รวม ฮ่องกง 845 ราย มาเก๊า 42 ราย) ฝรั่งเศส 82,165 ราย อิหร่าน 53,183 ราย สหราชอาณาจักร 38,168 ราย ตุรกี 20,921 ราย และสวิสเซอร์แลนด์ 19,702 ราย | ส่วนประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2,067 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 674 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 20 ราย


ที่มาข้อมูล Timeline เรียบเรียงจาก: 
กรมควบคุมโรค | Thai PBS | สำนักข่าวไทย | VOA

*อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2020

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Timeline สถานการณ์ ‘COVID-19’ ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2020
Timeline สถานการณ์ 'COVID-19' ประจำเดือน มี.ค. 2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: