Timeline สถานการณ์ COVID-19 เม.ย. 2020

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 9965 ครั้ง

TCIJ รวบรวม Timeline สถานการณ์ (บางส่วน) ของการแพร่ระบาดของ ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019’ หรือ ‘COVID-19’ ในช่วงเดือน เม.ย. 2020 ... จากเมื่อสิ้นเดือน ธ.ค. 2019 มีผู้ติดเชื้อ 27 คน สิ้นเดือน ม.ค. 2020 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 9.8 พันคน สิ้นเดือน ก.พ. 2020 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 8.54 หมื่นคน สิ้นเดือน มี.ค. 2020 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 7.89 แสนคน มา ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2020 มีผู้ติดเชื้อประมาณ 3.23 ล้านคน แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2019 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก จำนวน 27 ราย จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2020 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 197 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam จำนวน 789,240 ราย มีอาการรุนแรง 29,661 ราย เสียชีวิต 38,092 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 164,359 ราย อิตาลี 101,739 ราย สเปน 87,956 ราย จีน 82,270 ราย (รวม ฮ่องกง 714 ราย มาเก๊า 38 ราย) เยอรมนี 67,051 ราย ฝรั่งเศส 44,550 ราย อิหร่าน 41,495 ราย สหราชอาณาจักร 22,141 ราย สวิสเซอร์แลนด์ 15,922 ราย และเบลเยี่ยม 12,775 ราย สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,651 คน เสียชีวิตสะสม 10 คน

 

สำหรับ ในช่วงเดือน เม.ย. 2020 TCIJ ได้รวบรวม Timeline สถานการณ์ (บางส่วน) ของการแพร่ระบาดของ ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019’ หรือ ‘COVID-19’ ไว้ดังนี้

1 เม.ย. 2020


จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณที่พักตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. (หรือ 'เคอร์ฟิว') มีผลตั้งแต่วันที่ 1-14 เม.ย. 2563 ต่อมาในวันที่ 2 เม.ย. 2563 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะมีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ (22.00-04.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 120 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,771 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 12 คน อัตราการแพร่เชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ 3 เท่ากว่าๆ ย้ำให้ประชาชนปรับพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งปิดร้านสะดวกซื้อช่วงเวลา 23.00-05.00 น. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง และทุกคนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขอประชาชนงดออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 23.00–05.00 น. ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. ยกเว้นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และประกาศปิดร้านจำหน่ายสุรา ปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเขื่อน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง พึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองกักกันตนในที่อยู่อาศัยของตน โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการส่งอาหารและน้ำดื่มให้ทุกวัน วันละ 3 มื้อ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณที่พักตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ยกเว้นบางกรณีเช่น การรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น รถฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ เป็นต้น และห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค เมื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่แล้วให้ไปรายงานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อท้องที่และกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ให้ผู้ประกอบการที่พักทุกประเภทคัดกรองไข้ก่อนลงทะเบียน
ผู้เข้าพัก มีผลตั้งแต่วันที่ 1-14 เม.ย. 2563
- ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ขยายเวลางดเปิดบัญชีและสมัครพร้อมเพย์ที่สาขาถึง 6 เม.ย. 2563 นี้และจะกลับมาให้บริการปกติในวันที่ 7 เม.ย. 2563 สำหรับบริการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ที่สาขาตามปกติเพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาด โดยสามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆ ได้ตามปกติ
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการนำเทปกาวมาแปะทับบนเก้าอี้ผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
- สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เดินรถเมล์ให้บริการประชาชนฟรีชั่วคราวไปก่อน จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อลดความเสี่ยงพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางของ ขสมก. ที่มีประมาณ 5,700 คน ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะต้องเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสาร
- จังหวัดมหาสารคาม เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปรับหอพักนิสิตเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นสถานที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหรือน่ากังวล โดยวางแผนไว้ว่าจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการกักตัว ก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานเมื่อถึงคราวจำเป็น เพื่อแบ่งเบาภาระหรือลดการแออัดจากผู้ป่วยล้นเตียงจากโรงพยาบาลในอนาคต
- กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมแจกหน้ากากผ้าสำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 10 ล้านชิ้น ทางไปรษณีย์ไทย ถึงมือประชาชนในกรุงเทพ ล็อตแรก 1 ล้านชิ้น ได้รับภายในต้นเดือน เม.ย. นี้
- กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563 มีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 – 24.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ปิดตั้งแต่เวลา 00.01 – 05.00 น. และปิดสวนสาธารณะทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
- บอร์ดองค์การเภสัชฯ อนุมัติงบเร่งด่วน 660 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากาก N95-ชุด PPE จากจีน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย COVID-19
- กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้งบกลาง 65 ล้านบาท ผลิตหน้ากากผ้าแจกประชาชน 10 ล้านชิ้น ส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางไปรษณีย์ โดยล็อตแรก 1 ล้านชิ้น ได้รับภายใน 11 เม.ย. 2563
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืมและเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติ มี 8 มาตรการหลัก ได้แก่ ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี้ยปรับ 75% พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปีผ่อนผันการชำระหนี้ งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกรายและชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืมและ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคน
- กสทช. ให้ประชาชนรับเน็ตมือถือ ฟรี 10 GB ใช้ได้ 30 วัน เพียงกด *170* ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วกดโทรออก และรอ SMS ยืนยัน โดยจะเปิดให้กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 10-30 เม.ย. 2563
- สหรัฐฯ รัฐบาลเร่งให้สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวจำนวน 341 แห่งใกล้เมืองใหญ่ เนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่าจีน เพื่อบรรเทาระบบบริการสุขภาพที่ท้วมท้นจากโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยค้นหาโรงแรม หอพัก ศูนย์การประชุม และพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลชั่วคราว ซึ่งในสัปดาห์นี้จะแปลง Jacob Javits Convention Centre ในนิวยอร์กให้เป็นโรงพยาบาล 1,000 เตียง ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนสหรัฐฯ เตรียมเจอโรคติดเชื้อ COVID-19 ระบาดหนัก 2-3 สัปดาห์หน้า
- ฮ่องกง พิจารณาการลดเวลาเข้าพักที่ศูนย์กักกัน (Quarantine Centre) เพื่อให้มีห้องพักเพิ่มตามจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลอาจจะอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีอาการและผลทดสอบไวรัสโคโรนาเป็นลบออก หลังจากอยู่ในศูนย์กักกันมาแล้ว 10 วัน จาก 14 วัน และอีก 4 วัน จะให้กักตัวอยู่ที่บ้าน
- เวียดนาม นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการแยกตัว 15 วันทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะต้องอยู่บ้านและสามารถออกไปข้างนอกเพื่อความต้องการที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา บริการทางการแพทย์เร่งด่วนหรือไปทำงานในบริษัทที่รัฐบาลอนุญาตให้เปิดอยู่
- อินเดีย การรถไฟอินเดียยืนยันความพร้อมที่จะดัดแปลงตู้โดยสารรถไฟ 20,000 ตู้ให้เป็นสถานที่แยกโรคผู้ป่วย เพื่อเพิ่มสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศให้มากขึ้น
- พม่า กระทรวงสุขภาพและกีฬาเปิดเผยว่าพม่าพบผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 คนแรกของประเทศ จากผู้ป่วยทั้งหมด 14 คน
- สหราชอาณาจักร ออล อิงแลนด์คลับ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน ได้จัดการประชุมฉุกเฉินในวันพุธที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติยกเลิกการแข่งขันประจำปีนี้ตามกำหนดการเดิม เทนนิสวิมเบิลดันจะจัดการแข่งขันในวันที่ 20 มิ.ย.-12 ก.ค. จะถูกเลื่อนออกไปแข่งขันในปีหน้าวันที่ 28 มิ.ย.-12 ก.ค. 2020

2 เม.ย. 2020


จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรกของไทยที่ออกประกาศให้ประชาชนทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากฝ่าฝืนมีความผิดทางกฎหมาย ประกาศเมื่อวันที่ 2 เม.ย. แต่ให้เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 3-30 เม.ย. 2563 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 104 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,875 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 15 คน รักษาหายสะสม 505 คน อยู่อันดับที่ 36 ของโลก
- นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมโดยห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- จังหวัดสุรินทร์ออกประกาศเรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้สถานบริการ สถานประกอบการกิจการบันเทิงต่าง ๆ สถานบัน/โรงเรียนกวดวิชา ตลาดช่องจอม ตลาดนัด สถานที่ออกกำลังกายต่างๆ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ห้างสรรพสินค้ายกเว้น โซนอาหาร ยา ธนาคารและเครื่องมือสื่อสาร สถานรับเลี้ยงเด็กทั้งรัฐและเอกชน ร้านเสริมสวย ร้านค้าขายสุรา รวมไปถึงร้านหมูกระทะ ร้านปิ้งย่าง ร้านเครื่องดื่มร้านอาหารทั่วไป รถเข็นและแผงลอยและร้านอื่น ๆ สามารถเปิดได้เฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โดยนำกลับไปบริโภค ยกเว้น ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้างและผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
- จังหวัดสงขลา จัดตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 ขึ้น ณ อาคารติณสูลานนท์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุสวนประวัติศาสตร์พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำหน้าที่รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาด เพื่อให้โรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
- จังหวัดภูเก็ต เพิ่มมาตรการปิดสถานที่บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563 และปิดร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.00-03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดสตูล โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 3-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 3-30 เม.ย. 2563 ให้ประชาชนทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ ฯลฯ ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากสามารถปฏิเสธการให้บริการ รวมทั้งต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการ เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing)
- จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งเพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กักตัว เป็นเวลา 14 วัน
- คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนจำนวน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวนอย่างละ 4 แสนชิ้นต่อชุด จากประเทศจีนโดยจะขนส่งทางเครื่องบินจำนวน 1.5 แสนชิ้นต่อชุด ภายในสัปดาห์นี้และขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีก 2.5 แสนชิ้นต่อชุด ในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.-31 พ.ค. 2563 พร้อมนี้จะมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ 10-50 %
- กองทัพอากาศ เตรียมพัฒนาหุ่นยนต์ 'น้องถาดหลุม' เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ช่วยในการลดภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการเข้าบริเวณควบคุมผู้ป่วย สามารถส่งอาหาร-ยา ตรวจอุณหภูมิผู้ป่วย ด้วยการจดจำใบหน้า จะทดสอบการใช้งาน 6-9 เม.ย.
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 930,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 47,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 180,000 คน
- อันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาฯ UN กล่าวเตือนว่าหายนะ COVID-19 คือบททดสอบใหญ่ที่สุดของประชาคมโลก นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
- ออสเตรเลีย โดยรัฐบาลได้สั่งให้ตำรวจปรับผู้ที่ละเมิดคำสั่งของรัฐบาลกลางที่สั่งห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และจำกัดกลุ่มคนที่รวมตัวกันสองคนขึ้นไป จำนวนเงินสูงถึง A$11,000 (S$ 9,604)
- สหรัฐฯ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แจ้งผลการศึกษาของโรคติดเชื้อ COVID-19 พบว่าโรคติดเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้อื่นได้ในหนึ่งถึงสามวันก่อนจะแสดงอาการของโรคดังกล่าว ขณะที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกน นำเครื่องตรวจการติดเชื้อของ Abbott Labs ที่ใช้เวลาในการตรวจและรู้ผลเพียง 5 นาทีมาใช้งานกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าของการรับมือกับโรคระบาดในประเทศ
- ฮ่องกง โดยรัฐบาลสั่งให้สถานที่หลายแห่ง ซึ่งได้แก่สถานประกอบการด้านความบันเทิงต่างๆ ปิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์
- ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีสั่งตำรวจ-ทหารยิงทันทีหากพบคนฝ่าฝืนล็อกดาวน์ ท่ามกลางการชุมนุมประท้วงของชาวบ้านในสลัมที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร
- สิงคโปร์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Trace Together ซึ่งถ้าคนที่ติดเชื้อมีแอปพลิเคชั่นนี้จะสามารถรู้ว่าใครคือผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยภายในระยะ 2 เมตร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีและสามารถดำเนินการติดตามผู้ใกล้ชิดได้ทันทีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ติดเชื้อไม่รู้จักคนที่พวกเขาอยู่ใกล้เป็นเวลานาน โดยในวันที่ 1 เม.ย. 2020 มีผู้ใช้งานประมาณ 1 ล้านคน

3 เม.ย. 2020


สธ. เปิดตัวโรงแรมบาล 2 แห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ สธ.เข้ามาเป็นสถานพยาบาลพิเศษ (Hospitel) รองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรง หลังนอนโรงพยาบาลหลักแล้ว 7 วัน แพทย์ประเมินว่ามีอาการน้อย | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 103 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,978 คน เสียชีวิตเพิ่ม 4 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 19 คน รักษาหายสะสม 581 คน อยู่อันดับที่ 37 ของโลก
- ที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ เห็นชอบมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 ในช่วงเวลา 6 เดือน ครอบคลุมทั้งประชาชน ธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
- สธ. เปิดตัวโรงแรมบาล 2 แห่งแรกในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของ สธ.เข้ามาเป็นสถานพยาบาลพิเศษ (Hospitel) รองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรง หลังนอนโรงพยาบาลหลักแล้ว 7 วัน แพทย์ประเมินว่ามีอาการน้อย และคนไข้สมัครใจย้ายสถานที่พัก โดยขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน รับผู้ติดเชื้อมาดูแลแล้ว 50 ราย และโรงแรมเดอะพาลาสโซเครือโรงแรมดิเอมเมอรัล คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีผู้ป่วยเข้าพักฟื้นที่โรงแรมนี้ รวมแล้วในพื้นที่กรุงเทพฯ มีห้องรองรับ 700-800 ห้อง สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ฮอสพิเทลจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานพยาบาล และคนที่เข้าพักเป็นผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักฟื้นที่นี่จึงสามารถเบิกในอัตราเบิกได้จากกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐตามสิทธิ์ผู้ป่วยได้ สถานที่อีกรูปแบบหนึ่งที่จะให้ภาคโรงแรมเข้าร่วมมือ คือ โรงแรมที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค หรือ โรงแรมกักตัว (Hotel Isolation) รองรับ 2 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรควินิจฉัยว่าจะต้องเข้ารับการกักตัว และคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เห็นว่าตัวเองจะต้องกักตัวหรือแยกตัวจนครบ 14 วัน และไม่ต้องการที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวในเวลาดังกล่าว เช่น คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรืออื่นๆ โดยที่สมัครใจที่จะจ่ายเงินค่าเข้าพักเอง
- กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการอำนวยความสะดวกและประสานงานส่งชาวเยอรมนี และยุโรป กลับประเทศ จำนวน 223 คน ด้วยความราบรื่น และฝ่ายไทยได้ดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารท่าอากาศยานระหว่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ศบค.) มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการชะลอคนต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563 นั้น ทางสถานเอกอัครราชทูต ขอแจ้งคนไทยให้ชะลอการเดินทางจากมาเลเชียไปประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง แล้วและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปหลังวันที่ 15 เม.ย. 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดโรงแรมทั้งจังหวัดชั่วคราว เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการเริ่มตั้งแต่ 4 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สั่งปิดเพิ่ม 2 อำเภอ 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ทราบ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- ศาลแขวงลำปาง มีคำพิพากษา กรณีพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเข้าข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน เป็นชาย 1 ราย ซึ่งมีการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนื่องจากไม่แยกกักตนเอง 14 วัน โดยศาลเห็นสมควรว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้กักขัง 15 วันแทนค่าปรับ 7,500 บาท ที่สถานกักขังศาลจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป
- บีทีเอส ปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลม ถึงเวลา 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- รฟท. ประกาศงดให้บริการรถไฟสายเหนือ-อีสาน-ใต้ รวม 31 ขบวน ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย
- นครชัยแอร์ ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ อย่างไม่มีกำหนด โดยผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางมีอายุ 1 ปี ระบบจะเลื่อนตั๋วโดยไม่ระบุวันเดินทางให้โดยอัตโนมัติ
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยังวิกฤติต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,000,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 50,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 210,000 คน
- สหรัฐฯ ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ ได้ทำการทดสอบวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมนุษย์เป็นครั้งแรก ซึ่งดำเนินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และทางรัฐบาลจะสามารถนำวัคซีนดังกล่าวมาใช้ได้ในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า ซึ่งวัคซีนตัวนี้จะเป็นช่วยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐได้ร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจไบโอเทค เพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มทำการทดลองกับคนเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา และประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้ชาวอเมริกันสวมหน้ากากผ้าหรือผ้าพันคอเมื่ออยู่นอกบ้าน
- ซาอุดิอาระเบีย รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในนครเมกกะและเมดินาโดยมีผลทันทีไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเคอร์ฟิวในเวลา 15.00-06.00 น. อีกทั้งยังมีข้อยกเว้น สำหรับแรงงานที่จำเป็นต้องออกจากเคหะสถาน รวมทั้งประชาชนที่ต้องไปซื้ออาหารและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
- สิงคโปร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในสิงคโปร์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม เนื่องจากพบการติดเชื้อ COVID-19 ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าจนถึงวันที่ 30 เม.ย. และจะปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. และให้สถานที่ทำงานปิดตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563

4 เม.ย. 2020


WHO ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 จากเดิมที่เคยแนะนำว่าหากไม่มีอาการป่วยไม่จำเป็นต้องใส่ นับเป็นการเปลี่ยนคำแนะนำครั้งใหญ่ขององค์การอนามัยโลก | ที่มาภาพประกอบ: Deccan Herald

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 89 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 20 คน รักษาหายสะสม 612 คน
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยันผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยที่เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคทุกรายสามารถรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากมีการเรียกเก็บค่ารักษาให้แจ้งมาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจะให้โรงพยาบาลเอกชนจ่ายย้อนหลัง ทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งติดตามตัวผู้ที่หลบหนีและไม่ยอมกักตัวทั้งหมดมากักตัว หลังคนไทยที่เพิ่งเดินทางกลับต่างประเทศไม่ยอมกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และปฏิเสธที่จะเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งจัดสถานที่ไว้รอรับ และจะพิจารณาดำเนินคดีหากพบว่าฝ่าฝืนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกคำสั่งห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น. หลังจากเกิดเหตุป่วนหนีกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินนำคนกลับบ้านยังสามารถมาได้ แต่ผู้โดยสารต้องถูกกักตัว 14 วัน
- สายการบินไทยสมายล์ ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินภายในประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563
- จังหวัดจันทบุรี ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป
- พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ออกประกาศห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค หรือการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน หรือกลั่นแกล้งเพื่อแพร่กระจายเชื้อโรค ยกเว้นการทำกิจกรรมในครอบครัว การทำกิจกรรมของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- สธ. สั่งทุกจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์กลางรักษาผู้ป่วย COVID-19 นำร่องพื้นที่ที่มียอดผู้ป่วยเพิ่มสูง โดยใช้ราชวิถีโมเดลเป็นต้นแบบ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม ปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง งดใช้ลานท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ห้ามลงเล่นน้ำตั้งวางจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการบริเวณรอบคูเมืองและแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก งดจำหน่ายเวลา 22.00-04.00 น. ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 2563
- WHO ออกแถลงการณ์สนับสนุนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 จากเดิมที่เคยแนะนำว่าหากไม่มีอาการป่วยไม่จำเป็นต้องใส่ นับเป็นการเปลี่ยนคำแนะนำครั้งใหญ่ขององค์การอนามัยโลก
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แนะนำชาวอเมริกันสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 แต่มาตรการนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับ และย้ำว่าควรใช้หน้ากากผ้า เพื่อสงวนหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือการระบาดโดยตรง การเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านสาธารณสุขของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากโรคดังกล่าวเริ่มระบาดหนักในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้ประกาศคำสั่งห้ามบริษัท 3M ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกหน้ากากอนามัยรุ่น N95 รายใหญ่ของโลก ส่งออกหน้ากากอนามัย N95 ไปยังต่างประเทศ ยกเว้นไปยังอิตาลีและสเปน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- เกาหลีใต้ ขยายนโยบายการรณรงค์การรักษาระยะห่างทางสังคมแบบเข้มงวดที่จะสิ้นสุดในวันจันทร์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงมีอยู่และมีการระบาดใหม่ในกลุ่มเล็กๆ
- จีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง นำชาวจีนร่วมไว้อาลัย สดุดีวีรชนที่สละชีพต่อสู้กับการระบาดและเพื่อนร่วมชาติที่ต้องเสียชีวิตจาก COVID-19 มากกว่า 3,300 ราย | เจ้าหน้าที่ระดับสูงในอู่ฮั่นได้เตือนประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่มีความจำเป็นท่ามกลางความเสี่ยงของการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อซ้ำ
- สิงคโปร์ ออกมาตรการให้สระว่ายน้ำสาธารณะ คันทรีคลับ ยิม สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการทั้งหมดในโรงแรม รวมถึงสถานที่ออกกำลังกายในสิงคโปร์ปิดเป็นเวลาหนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-4 พ.ค. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 และประกาศห้ามรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร รวมถึงอาหารหาบเร่ และร้านกาแฟ แต่สามารถซื้อกลับบ้าน หรือบริการจัดส่งได้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป รัฐบาลยังจะแจกจ่ายหน้ากากที่ใช้ซ้ำได้ให้กับทุกครัวเรือนตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 ซึ่งหน้ากากอนามัยจะยังคงเก็บไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- เวียดนาม สั่งระงับบริการแกร็บไบค์ หรือบริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ จนถึงวันที่ 15 เม.ย. นี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

5 เม.ย. 2563


มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการและดูแลประชาชน กรณีการยกระดับปฏิบัติการยับยั้ง COVID-19 เตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine)-ชี้แจงประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง-วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า-วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค | แฟ้มภาพสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 102 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,169 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 23 คน รักษาหาย 62 คน รักษาหายสะสม 674 คน
- กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการและดูแลประชาชนหาก ศบค.ยกระดับปฏิบัติการยับยั้ง COVID-19 1.จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในด้านการจัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน 2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน 3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 4. วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชนให้ชัดเจน และกำหนดในแผนปฏิบัติการ
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สำนักงานจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE) สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีโครงการที่จะรับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง และประโยชน์ในการใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง โดยผู้ประสงค์จะบริจาค พลาสมา ต้องเป็นผู้ป่วยที่หาย ไม่มีอาการ ออกจากโรงพยาบาลกักตัวที่บ้านครบ 14 วัน และแข็งแรงดีแล้ว จึงจะสามารถมาบริจาคพลาสมาได้
- ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกาศปรับเวลาการเปิดให้บริการ และมาตรการในการจำกัดช่องทางเข้า - ออกภายในอาคารผู้โดยสาร ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ดังนี้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เปิดให้บริการ เวลา 06.00 น. – 20.30 น.
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะเพิ่มรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายประมาณ 2 – 3 คัน หรือตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารดังกล่าว ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 3 – 5 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย ก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิว โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย จากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ “รถก่อนคันสุดท้าย” และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้าย ข้อความ “รถคันสุดท้าย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 ธนาคารทุกแห่ง พร้อมให้บริการกลับสู่การบริการปกติ พร้อมบริการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเปิดในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- กทม. เผยเตรียมตั้งศูนย์ Local Quarantine 700 ห้อง เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ย้ำดำเนินการตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ไม่กระทบชุมชนโดยรอบ
- จ.พิจิตร สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตรายเพิ่ม คือวัดหลวงพ่อเงิน วัดพระนอนพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม และให้ปิดร้านอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภท เว้นแต่การจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำกลับไปปริโภคที่บ้าน พร้อมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนเกินกว่า 20 คน ยกเว้นแต่การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค นอกจากนี้ ยังออกคำสั่ง ให้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน งดรับบุคคลต่างพื้นที่เข้ามาพักอาศัย ในเขตหมู่บ้าน ชุมชน ที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราวและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แจ้งญาติพี่น้อง ที่ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างท้องที่ งดเดินทางเข้าออก ในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ ไปจนวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จ.ราชบุรี สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เม.ย. 2563 ได้แก่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 22.00 น. โดยงดให้บริการพื้นที่นั่งหรือยืน รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน และปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน รวมถึงสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการ
- จ.อุดรธานี สั่งปิดโรงแรม ภัตตาคารท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีสวนสาธารณะทุกแห่ง ศูนย์บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดงอ่างน้ำพาน จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จ.สงขลา ได้ออกคำสั่งปิดจังหวัดห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งทางบกและทางน้ำ ยกเว้นบางกรณี เช่น การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ รถฉุกเฉิน รถพยาบาล เป็นต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 6-30 เม.ย. 2563
- จ.เชียงราย ออกประกาศระงับใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.เชียงราย – เชียงใหม่ จ.เชียงราย – พะเยา ที่เป็นเส้นทางสายรองเชื่อมเขตติดต่อระหว่างอำเภอใกล้เคียงเริ่มตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้สั่งการให้ทุกอำเภอทุกท้องถิ่น หมู่บ้าน ตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างอำเภอ ชุมชน หมู่บ้าน
- สหรัฐฯ ยังหนัก มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทะลุ 310,000 คน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 8,400 คน โดยมีรัฐนิวยอร์กเป็นศูนย์กลาง มียอดผู้ติดเชื้อกว่า 110,000 คน | ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ เรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะและมีการจัดระบบ Telehealth เพื่อเน้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งมีผู้ให้คำปรึกษาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้องออกจากบ้าน
- สเปน ขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 หลังจากประกาศภาวะฉุกเฉิน 15 วันทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 มี.ค. โดยการห้ามมิให้ผู้คนออกจากบ้านยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น การซื้ออาหารหรือการรักษาพยาบาล ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 11 เม.ย. นี้ โดยจะขยายออกไปจนถึงวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. ในเวลาเที่ยงคืน
- คาซัคสถาน กำลังเร่งก่อสร้างโรงพยาบาล 3 แห่ง ในเมืองนูร์-ซุลตัน เมืองอัลมาตีและเมืองชิมเคนต์รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยชุดแรกได้ในอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้านี้
- อินโดนีเซีย กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกไปข้างนอก เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
- สิงคโปร์ ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวพุ่งกว่า 60% สั่งแรงงานต่างชาติ 20,000 คน กักตัวในที่พัก 2 แห่งเป็นเวลา 14 วัน

6 เม.ย. 2020


บุคลากรทางการแพทย์ในออสเตรเลียที่กำลังทำงานแนวหน้ารับมือกับโรคติดเชื้อ COVID 2019 ร้องเรียนว่าพวกเขาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นอย่างหน้ากาก N95 แต่กลับเห็นคนทั่วไปสวมเดินถนน | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 51 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 26 คน รักษาหาย 119 คน รักษาหายสะสม 793 คน
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขยายเวลาห้ามทุกสายการบิน บินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. ถึง 18 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น.
- ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานสถานการณ์ COVID-19 และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทรงพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ในไทย
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกข้อบังคับศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศห้ามเดินทางเข้าพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย เว้นแต่มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงว่าปลอดการติดเชื้อ COVID-19 ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่จำเป็น
- จ.แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก ตราด ภูเก็ต สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประกาศห้าม ประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ระหว่างจังหวัด ยกเว้นได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และปิดจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด เว้นแต่การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น
- ตลาดสี่มุมเมือง ได้ปรับเวลาการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากเดิม 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 4.00 – 22.00 น. ของทุกวัน และรถที่บรรทุกส่งสินค้าทางการเกษตรในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 4.00 น.ของวันรุ่งขึ้นให้ขออนุญาตเดินทางออกนอกเคหะสถานจากที่ว่าการอำเภอที่เป็นต้นทางของการขนส่งสินค้า
- สหรัฐฯ ติดเชื้อพุ่งเกิน 320,000 ราย หรือ 1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อทั่วโลก | มีการผลักดันให้ใช้ยาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์อีกครั้ง
- สิงคโปร์ ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเก็บใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารรถแท็กซี่เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อความสะดวกในการติดตาม หากผู้โดยสารหรือคนขับรถแท็กซี่ติดเชื้อ COVID 2019 โดยจะเริ่มในวันที่ 5 เม.ย. 2020
- ฮ่องกง มีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อ COVID 2019 พัฒนาห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐ จัดหาชุด PPE และระดมบุคลากรในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลรัฐมีทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการรับมือกับการระบาดได้ทันท่วงทีรวมทั้งมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยส่งข้อความไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน
- ประเทศญี่ปุ่น ให้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่กังวลเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019 ปฏิบัติตามมาตรการทางสุขภาพเบื้องต้นของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง หลีกเลี่ยงการป่วยเป็นหวัดและโรคปอดบวม เนื่องจากมีรายงานที่ระบุอัตราความรุนแรงหรือการเสียชีวิตโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์
- เกาหลีใต้ ประกาศบทลงโทษสำหรับการละเมิดการกักกันตนเองภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันโรคติดต่อมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เนื่องจากพบผู่ป่วยยืนยันที่ตรวจพบเชื้อ COVID 2019 ที่ไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก และสั่งกักกันชาวต่างชาติเป็นเวลา 2 สัปดาห์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020
- ออสเตรเลีย บุคลากรทางการแพทย์ในออสเตรเลียที่กำลังทำงานแนวหน้ารับมือกับโรคติดเชื้อ COVID 2019 ร้องเรียนว่าพวกเขาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นอย่างหน้ากาก N95 แต่กลับเห็นคนทั่วไปสวมเดินถนน

7 เม.ย. 2020


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขยายเวลาชาวต่างชาติอาศัยในไทยถึง 30 เม.ย. 2563 ไม่ต้องรายงานตัว-ต่อวีซ่า | ที่มาภาพ: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 38 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,258 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 27 คน รักษาหาย 31 คน รักษาหายสะสม 824 คน
- นายกรัฐมนตรี ประกาศให้โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นวาระแห่งชาติ สั่งจัดทำ พ.ร.บ.จัดโอนงบประมาณ ปี2563 มาเติมในงบกลางมากขึ้น สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้เป็นการกู้แต่เป็นการบริหารด้านการเงินการคลัง ซึ่งมีวงเงินประมาณเก้าแสนล้านบาท และออก พ.ร.ก.เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทใช้ในการเยียวยา ฟื้นฟูในระบบเศรษฐกิจ และอีกส่วนสามารถปรับโอนไปมาได
- สธ. ปรับเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจหา COVID-19 ฟรี
- สธ. รายงานถึงการนำโรงแรมมาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงแรมสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก แต่ต้องผ่านประเมินมาตรฐานและการอนุมัติเรื่องบุคลากรทางการแพทย์จากกรมการแพทย์ก่อน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ขนาด 270 ห้องพัก รับผู้ติดเชื้อมาดูแลแล้วประมาณ 50 ราย และโรงแรมเดอะพาลาสโซขนาด 439 ห้องพัก
- ครม. มีมติเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. 2563 เป็น 1 ก.ค. 2563
- ครม. มีมติขยายจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จากเดิม คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย. 2563
- ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี บ้านอยู่อาศัย มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟรีไม่เกินเดือนละ 90 หน่วย ตั้งแต่ เม.ย. – มิ.ย. 2563 และขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าออกไป 6 เดือน รอบบิลเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2563
- ครม. อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยง กระจายสู่ทุกจังหวัดอย่างเหมาะสม ทั่วถึงภายในเดือน เม.ย.-ต.ค. 2563
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีผลบังคับใช้ถึง 30 เม.ย. 2563 สำหรับชาวต่างด้าวหรือนักท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งมีตัวเลขกว่าหลักล้านคน ที่พบว่าวีซ่ากำลังจะหมดอายุ และไม่สามารถกลับประเทศตัวเองได้ อีกทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและเดินทางออกนอกประเทศ และไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไทยได้ภายใน 1 ปี เนื่องจากสายการบินถูกระงับ หรือมีมาตรการปิดประเทศในบางประเทศ โดยกลุ่มต่างด้าวดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ชาวต่างด้าวที่อยู่ในไทยแล้วเดินทางออกไปไม่ได้เนื่องจากมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งถือวีซ่าอายุ 1 ปี และใกล้จะครบกำหนด กลุ่มที่ 2 คือ ต่างด้าวหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศแล้วเข้าไทยไม่ได้ กลุ่มสุดท้าย คือต่างด้าวตามชายแดน ที่เดินทางด้วยบอร์ดเดอร์พาสมีอายุ 3-7 วัน แต่เมื่อครบกำหนดก็ออกไม่ได้
- ผู้บัญชาการทหารบก มีการบูรณาการใช้สารวัตรทหารโดยการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน โดยให้ทำการฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติงานจังหวัด สำหรับกองกำลังชายแดนที่มีการตั้งด่านอยู่แล้วให้ใช้กำลังพลที่บรรจุ ส่วนการตั้งด่านตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ขอให้ใช้กำลังในแถวที่ 2 คือใช้กำลังพลในส่วนสนับสนุนการรบใน อัตราส่วน 2:1 คือกำลังพลนายทหาร,นายสิบ 2 ส่วน พลทหาร 1 ส่วนนอกจากนี้ขอให้กองทัพภาคที่ 1 ส่งรายชื่อกำลังพล เหล่าแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหากได้รับการร้องขอในการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
- จ. แพร่ ประกาศปิดจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย. 2563 โดยห้ามเข้า-ออกเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่ได้ขออนุญาต และมีใบแจ้งกิจตามเส้นทางหลักที่กำหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดเส้นทางหลัก ที่สามารถเข้าออกได้อีกครั้ง
- WHO เรียกร้องให้นานาประเทศเพิ่มตำแหน่งงานด้านการพยาบาล อย่างน้อย 6 ล้าน ตำแหน่งภายในปี 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์เรื่องภาวะการขาดแคลนพยาบาลทั่วโลก หลังจากที่พยาบาลทั่วโลกต้องรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- สิงคโปร์ สั่งปิดเมืองทั่วประเทศจนถึงวันที่ 4 พ.ค. 2020 ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศ สถานที่ทำงาน รวมถึงศูนย์การค้าจะปิดทำการ ส่วนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปสอนออนไลน์
- อินโดนีเซีย อนุมัติคำขอของทางการกรุงจาการ์ตาในการเพิ่มมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมในเขตนครหลวง ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- เกาหลีใต้ กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปจำนวน 98,000 คน โดยการสอบถามอาการทางโทรศัพท์ซึ่งเน้นย้ำการปฏิบัติตนเองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป และครัวเรือนของคู่สามีภรรยาของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โดยการกักตัว 14 วันพร้อมตรวจสอบอาการไข้ไอ เสมหะ หนาวสั่น เจ็บคอ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร
- เนปาล ขยายเวลาปิดประเทศออกไปอีก 1 สัปดาห์ จากเดิมสิ้นสุดวันนี้ (7 เม.ย.) หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเป็น 9 คน
- สหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อ COVID-19 ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตถึง 1,150 คนภายในวันเดียว ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกินกว่า 10,000 คนแล้ว
- ฝรั่งเศส เข้มงวดมาตรการปิดเมืองในกรุงปารีสด้วยการห้ามประชาชนออกกำลังกายนอกบ้านระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. หวังควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19
- ฟินแลนด์ ขยายและเข้มงวดมาตรการปิดพรมแดนเข้าออกประเทศไปจนถึงวันที่ 13 พ.ค. 2020 เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2020 ฟินแลนด์มีผู้ติดเชื้อ 2,176 คน เสียชีวิต 27 คน ขณะที่สวีเดนมีผู้ป่วย 7,206 คน เสียชีวิต 477 คน ทั้งนี้ฟินแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ไม่ตรวจหนังสือเดินทางระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 1952 และไม่เข้มงวดการเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อไปทำงานจนเป็นธรรมเนียมไปแล้ว
- เวียดนาม บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งผู้รับบริจาคล่าสุดคือตัวแทนจากประเทศร่ำรวยในยุโรป โดยเวียดนามได้มอบหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นให้แก่เอกอัครราชทูตจาก 5 ประเทศในยุโรปซึ่งรวมถึงเยอรมนี

8 เม.ย. 2020


ที่นิวยอร์ก มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 มากกว่า 4,000 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรม 9/11 ไปแล้ว | ที่มาภาพประกอบ: MSNBC

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 111 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,369 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 30 คน รักษาหาย 64 คน รักษาหายสะสม 888 คน
- สปสช. ระบุคนไทยทุกคน เบิกจ่ายค่าตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้ 540 บาทต่อครั้ง และเบิกค่าตรวจแล็บยืนยันการติดเชื้อได้ 3,000 บาทต่อครั้ง ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
- ก.วัฒนธรรม ออกประกาศห้ามจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีแนวทางปฏิบัติเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดังนี้ งดเว้นจัดงานสงกรานต์ทุกระดับงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณีงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
- จ.ชลบุรี ผู้ว่าราชการในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบให้ปิดเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป เป็นเวลา 21 วัน โดยปิดทางเข้า - ออกเมืองพัทยา เหลือ 5 จุด พร้อมตั้งจุดตรวจคุมเข้มคนเข้า - ออก ทั้งยานพาหนะและบุคคล หากไม่ได้อยู่อาศัยหรือทำงาน มีเหตุจำเป็นในพัทยาจะไม่ให้เข้าออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- จ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีประกาศมาตรการปิดเมือง ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรปศุสัตว์อาหารสัตว์แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จีน เมืองอู่ฮั่น ได้ยกเลิกมาตรการปิดเมืองหลังปิดไปเป็นเวลา 76 วันและได้เริ่มเปิดเมืองแล้ว แต่ยังคงจำกัดการเดินทางเข้าออกต่างประเทศ โดยสนามบินในเมืองอู่ฮั่นได้เปิดให้บริการเฉพาะเที่ยวบินเข้าออกภายในประเทศ และยังไม่อนุญาตเที่ยวบินเข้าออกไปยังปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน สำหรับการใช้บริการขนส่งสาธารณะในอู่ฮั่น ยังคงมีการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ คนขับรถและผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการวัดอุณหภูมิและต้องโชว์ Health Code บนแอพมือถือ ซึ่งจะต้องมีสีเขียวจึงจะอนุญาตให้นั่งได้มีการลงทะเบียน โดยการสแกน QR Code เพื่อนั่งรถเมล์สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งยังคงไม่สนับสนุนให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะในขณะนี้และสำหรับเมืองอื่นๆ เช่นปักกิ่ง มณฑลและเจ้อเจียง มีการออกมาตรการสำหรับทุกคนที่เดินทางจากอู่ฮั่นและพื้นที่อื่นในมณฑลหูเป่ย์นอกจากนี้มีการปิดเมืองชายแดนจีนกับรัสเซีย โดยปิดด่านชายแดนที่ซุยเฟินเหอในจังหวัดยูเฟินเหอ หลังพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และไม่แสดงอาการเดินทางมาจากรัสเซีย
- อินโดนีเซีย สมาคมแพทย์แถลงการณ์ นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่แพทย์จำนวน 24 คน เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้จำนวนแพทย์ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยป้องกันโรคของบุคลากรแพทย์
- สหรัฐฯ ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งเกิน 400,000 คน มีผู้เสียชีวิตอีกเกือบ 13,000 คน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกือบครึ่งอยู่ที่รัฐนิวยอร์ก เฉพาะที่มหานครนิวยอร์ก มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ไปกว่า 4,000 คนแล้ว ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรม 9/11 ไปแล้ว | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ได้อนุมัติการใช้ยาใหม่ชื่อ 'INO-4800' ซึ่งเป็น DNA วัคซีนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะ โดยได้เริ่มทำการทดสอบยาดังกล่าวในระยะแรกกับมนุษย์ ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 40 คนในเมืองฟิลาเดลเฟียและแคนซัสซิตี้ที่เข้าร่วมทดสอบในสัปดาห์นี้การทดสอบระยะแรกจำนวน 2 ครั้ง และเว้นระยะห่างกัน 4 สัปดาห์หลังจากนั้น จะศึกษาผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และเก็บข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งกระบวนการศึกษาอาจใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี
- ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉิน เป็นเวลา 1 เดือน ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ในกรุงโตเกียว และ 6 จังหวัด ได้แก่ ชิบะ, คานากาวะ, ไซตามะ, โอซากา, เฮียวโงะ และ ฟุคุโอกะ ซึ่งมีประชากรรวมกันคิดเป็น 44% ของประชากรทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ มีอำนาจในการประกาศให้ประชาชนอยู่ในบ้าน และปิดธุรกิจต่างๆ ชั่วคราวได้โดยไม่ใช่การบังคับ แต่จะเน้นการกดดันให้ทำตาม และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่มีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
- ฮ่องกง ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปจนถึงวันที่ 23 เม.ย. รวมถึงการสั่งปิดร้านอาหาร ร้านเหล้า และห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะเกินกว่า 4 คน
- เกาหลีใต้ เร่งใช้มาตรการกักโรคตามบ้านพักคนชราและโบสถ์ยับยั้งการติดต่อแบบกลุ่ม โดยภายใต้มาตรการดังกล่าว บ้านพักคนชรา สถาบันจิตเวช และโบสถ์ จะถูกกำหนดให้เป็น กลุ่มสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดการติดต่อของโรคติดเชื้อ COVID-19 และจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
- ฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ต้องเผชิญหน้ากับการถูกเหยียดและเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมที่เกิดกลัวการติดเชื้อไวรัสนี้ มีรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังถูกไล่ออกจากที่พัก ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ และถูกเชิญออกจากภัตตาคาร ร้านอาหารด้วย

9 เม.ย. 2020


Oxfam ระบุว่าผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อาจทำให้ประชาชนราว 500 ล้านคนต้องกลายเป็นคนยากจน

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 54 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,423 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 32 คน รักษาหาย 52 คน รักษาหายสะสม 940 คน
- ศบค. ขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หากยังอยู่ได้ไม่เดือดร้อน อย่าเพิ่งเดินทางกลับไทย ปัจจุบันรองรับคนไทยเดินทางกลับได้ประมาณ 200 คนต่อวัน ในขณะที่มีตัวเลขขอกลับไทยอย่างไม่เป็นทางการนับ 10,000 คน
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563 ให้ 20 กิจการที่เกี่ยวกับ สปา โรงแรม อาบอบนวด ฟิตเนส สถานที่อาบน้ำ สถานพยาบาล หอพัก สระว่ายน้ำ สถานที่เล่นสเกต กิจการเสริมสวย บริการควบคุมน้ำหนัก สวนสนุก บริการคอมพิวเตอร์ สนามกอล์ฟ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สักผิวหนัง บริการเลี้ยงและดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุที่บ้าน ต้องทำความสะอาดอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ ต้องจัดให้มีเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ รวมทั้งมีการป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ 9 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- ก.ศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติซึ่งมีกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียนในระบบ ให้พิจารณาเปิดเรียนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกจากนี้กล่าวย้ำไม่มีการปิดเทอมในเดือน ต.ค. 2563 และ เม.ย. 2564 เพื่อให้เรียนครบหลักสูตรหลังเลื่อนเปิดเทอมยาว 2 เดือน ส่วนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จะเริ่มรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. 2563
- กรมควบคุมโรค จัดทำแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขยายเกณฑ์พื้นที่เป้าหมายในการค้นหา เพิ่มการตรวจวินิจฉัยทั้งผู้ป่วยอาการเข้าเกณฑ์และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุการณ์ที่ จ.ภูเก็ต ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 2 โรงพยาบาลต้องกักตัว และเฝ้าระวังอีก 112 คน
- กรมการแพทย์ ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลจัดยาส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่มีสภาวะชีพคงที่ ส่วนผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์ มีการจ่ายยาให้ล่วงหน้าจาก 1 เดือน เป็น 2 เดือน เพื่อลดความถี่ของการมาโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยอาการเรื้อรังที่มีอาการต้องได้รับค าปรึกษาทางการแพทย์จะใช้การสื่อสารผ่านระบบวีดีโอทางไกล แต่ขอให้ผู้ป่วยแจ้งข้อมูลประวัติที่ถูกต้อง สำหรับแนวทางการรักษา แพทย์ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทุกรายต้องนอนที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 2-7 วัน ไม่ว่าอาการจะเบาหรือหนัก ซึ่งถ้าอาการดีขึ้นจะไปพักรักษาตัวที่ hospitel เฝ้าสังเกตุอาการให้ครบ 14 วัน ถ้าผู้ป่วยมีอาการน้อย จะไม่ให้ยา แต่ถ้าคนไข้มีอาการปอดบวมจะให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอดส์ และยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อลดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปอด
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อม ถ้ารัฐบาลประกาศขยายเวลาการเคอร์ฟิวเป็น 24 ชั่วโมง โดยวางแผนปรับเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ไม่ปิดดeเนินการหากระบบธนาคารพาณิชย์สามารถดeเนินการได้ตามปกติและทำธุรกรรมการโอนเงินได้
- จังหวัดที่มีการเพิ่มมาตรการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง มี11 จังหวัด ได้แก่ระยอง สุพรรณบุรีสุรินทร์ ล าพูน สกลนคร พิษณุโลก บุรีรัมย์ นครปฐม มุกดาหาร สมุทรสงคราม และเชียงใหม่ ซึ่งการที่ยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นช่องทางรวมกลุ่มกันของผู้คนในเคหะสถานและสถานที่ที่ลับตาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จึงเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันของผู้คนอีกทางหนึ่ง
- กรุงเทพมหานคร วางแผนออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ในทุกๆสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต จึงขอให้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยังเพิ่มสูงต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,500,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 88,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 330,000 คน
- Oxfam ออกรายงานระบุว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อาจทำให้ประชาชนราว 500 ล้านคนต้องกลายเป็นคนยากจน
- เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้บรรดาผู้หญิงเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลก โดยเตือนว่าพวกเธอกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากที่สุด
- ญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งประเทศอยู่ที่ 5,292 คน โดยโตเกียวมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,519 คน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการมีแผนจะขยายศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้เป็น 20,000 ตัวอย่างต่อวัน ทางกระทรวงยังจะพิจารณาการเพิ่มตรวจหาเชื้อแบบไดรฟ์ทรู โดยผู้รับการตรวจไม่ต้องลงจากรถ ทั้งนี้จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2020 ญี่ปุ่นตรวจหาเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ตัวอย่างต่อวัน
- เกาหลีใต้ ประกาศยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า และยกเว้นการขอวีซ่า เป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลบังคับใช้กับประเทศที่ห้ามพลเมืองเกาหลีใต้เข้าประเทศ และเพิ่มมาตรการในศูนย์เด็กเล็กในการกักกันผู้มีภาวะเสี่ยงในเด็กได้แก่ การพูดคุยและส่งข้อความทางโทรศัพท์กับผู้ปกครองทุกวัน เว้นระยะห่างโดยเน้นการเล่นเป็นรายบุคคลมากกว่าการเล่นเป็นกลุ่ม เช่น การร้องเพลง การเต้นรำ เป็นต้น งดการเข้าชมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำวีดิโอสุขอนามัยเช่น การล้างมือ มารยาทในการไอ และเสริมสร้างความรู้ด้านสุขอนามัย นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกำลังวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของไวรัส COVID-19 เพื่อติดตามการกลายพันธุ์ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการกลายพันธุ์
- กัมพูชา จัดทำวีดิโอเผยแพร่ถึงวิธีปฏิบัติตนเองที่เป็นความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การล้างมือ การปิดจมูก ปาก เมื่อไอหรือจาม การเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อต้องพบปะกัน และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เป็นต้น
- สหรัฐอาหรับเอมิเรต อยู่ภายใต้การปิดเมืองตลอด 24 ชั่วโมง ทeให้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงปิดกิจการผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ได้ร่วมมือกันจัดส่งเบียร์สุราและไวน์ถึงบ้านและมีการกำหนดให้ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจเพื่อไปที่ร้านขายของชำ
- สเปน เผยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 เพิ่มอีก 683 คน ยอดสะสมอยู่ที่ 15,238 คน มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอิตาลี
- อิหร่าน ผู้นำสูงสุดอิหร่านขอร้องประชาชนปฏิบัติศาสนกิจช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่บ้าน เลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพื่อยับยั้งโรคติดเชื้อ COVID-19 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่ม 1,634 คน รวมเป็น 66,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 117 คน รวมเป็น 4,110 คน แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้

10 เม.ย. 2020


พัทยา เริ่มสแกนพื้นที่ชวนประชาชนในเมืองพัทยาเข้าคัดกรองตรวจ COVID-19 ฟรี วันละ 200 คน ตั้งเป้าตรวจ 2,000 คน ทดสอบกับชุดตรวจแบบใหม่ของ สธ.รู้ผลใน 1 ชม. พร้อมส่งตรวจอีก 2 แล็บคู่ขนาน | ที่มาภาพ: Thai PBS

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 50 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,473 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 33 คน รักษาหาย 73 คน รักษาหายสะสม 1,013 คน
- นายกลงนามประกาศตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้บุคคล 7 ประเภท ออกนอกบ้านได้หลังเคอร์ฟิว รวมทั้งแถลงย้ำไม่มีแนวคิดขยายเวลาเคอร์ฟิว ขอประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อประเทศ งดกิจกรรมสงกรานต์ทุกชนิด
- กรมราชทัณฑ์ ประกาศถึงมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดภายในเรือนจำเช่น มาตรการการกักตัวผู้ต้องขังใหม่ 14 วัน การยกเลิกการนำผู้ต้องขังออกไปฝึกวิชาชีพภายนอกการงดเยี่ยมญาติ การวัดไข้สังเกตอาการผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจของผู้ต้องขังกับผู้คุมขัง และเพิ่มมาตรการจัดสรรเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินเยียวยาสำหรับช่วยเหลือครอบครัวของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถลดความกังวลให้แก่ผู้ต้องขังและญาติได้
- กสทช. เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตมือถือ 10 GB ฟรี 30 วัน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จ.พังงา ผู้ว่าราชการออกประกาศล็อกดาวน์ปิดการเข้าออกทั้งตำบลและอำเภอของเกาะยาว ห้ามการเดินทางเข้าออก พร้อมประกาศปิดร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในพื้นที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
- จ.นครพนม ประกาศห้ามเข้า-ออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบหมาย สำหรับบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น กรณีเดินทางเข้าต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายที่ด่านตรวจคัดกรองตั้งอยู่ กรณีต้องเดินทางออก ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายในท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่นั้นๆ
- จ.ชลบุรี พัทยา เริ่มสแกนพื้นที่ชวนประชาชนในเมืองพัทยาเข้าคัดกรองตรวจ COVID-19 ฟรี วันละ 200 คน ตั้งเป้าตรวจ 2,000 คน ทดสอบกับชุดตรวจแบบใหม่ของ สธ.รู้ผลใน 1 ชม. พร้อมส่งตรวจอีก 2 แล็บคู่ขนาน
- กัมพูชา ประกาศสั่งงดการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 9-16 เม.ย. 2020 ส่วนคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ควรวางแผนเดินทางกลับวันที่ 17 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดการกลับประเทศไทยสถานเอกอัคราชทูตฯจะแจ้งรายให้ทราบอีกครั้ง
- เกาหลีใต้ เปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไประหว่างวันที่ 10-15 เม.ย. 2020 ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของโลกหลังเกิดการระบาด COVID-19 โดยมีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงเปิดให้มีการเลือกตั้งทั้งก่อนกำหนดการจริงและตามกำหนดการเพื่อลดความแออัดทำให้คนกระจายกันไปเลือกตั้งหลายๆ วัน | นอกจากนี้ยังเตรียมสถานที่กักกันชั่วคราวสำหรับรับประชาชนของตนเองที่เดินทางกลับจากประเทศสเปนจำนวน 80 รายซึ่งจะเดินทางกลับในวันที่ 11 และ 13 เม.ย. 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับประชาชนของเกาหลีใต้กลับจากประเทศอิตาลีแล้วจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่ 1-2 เม.ย. 2020 โดยจะมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก แพทย์และพยาบาลประจำเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและกำหนดกฎการปฏิบัติทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ถูกกักกัน เน้นให้เจาหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุกด้านต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกกักกันด้วย
- สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันที่ 9 เม.ย. 2020 เพิ่มขึ้นสองเท่า ส่งผลให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในประเทศสูงขึ้น พบว่ามีความเชื่อมโยงของผู้ติดเชื้อในหอพักคนงานต่างชาติกับศูนย์การค้ามุสตาฟา และโครงการก่อสร้างโปรเจคกลอรี่ จึงได้ประกาศให้หอพักคนงานต่างชาติจำนวน 4 แห่งเป็นเขตกักโรคแล้ว ซึ่งแห่งล่าสุดคือที่ ซันไก เทนกาห์ลอดจ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2020 เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และใช้มาตรการเชิงรุกเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับคนงานทั้งหมดเพื่อแยกคนที่ติดเชื้อ หรือกลุ่มที่สงสัยจะติดเชื้อ ออกจากผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ
- อินโดนีเซีย รัฐบาลประกาศแผนชดเชยรายได้ประชาชนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มูลค่า 4.07 หมื่นล้านรูเปียห์ (2,500 ล้านดอลลาร์) เพื่อจัดหาสินค้าพื้นฐานแก่ประชาชน 1.8 ล้านครัวเรือนในกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบ และจะมอบเงินสดแก่ 19 ล้านครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกเมืองจาการ์ตา และจัดสรรเงินให้แก่คนขับรถสาธารณะกว่า 197,000 ราย เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มสัปดาห์หน้า หลังจากออกมาตรการลดกิจกรรมทางสังคม และกำลังพิจารณาการเดินทางโดยรถไฟ รถบัส หรือวิธีการขนส่งอื่นๆ เพื่อก่อนที่จะถึง วันอิดิลฟิฏรีหรือวันเฉลิมฉลองการออกศีลอดของชาวมุสลิมในเดือน พ.ค. นี้
- มาเลเซีย สั่งขยายเวลาในการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้ายคนที่มีผลบังคับใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ออกไปอีกกว่าสองสัปดาห์จนถึงวันที่ 28 เม.ย. 2020
- ซาอุดิอาระเบีย ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการเพิ่มให้เคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศโดยเริ่มที่เมืองริยาดและเมืองอื่นๆรวมถึงจัดดาห์และเมกกะห้ามเดินทางไปและกลับจากริยาด เมกกะ และเมดินาระงับการละหมาดที่มัสยิด ปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม | พบเชื้อพระวงศ์ซาอุดิอาระเบีย 150 พระองค์ ติดเชื้อ COVID-19
- ตุรกี ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลา 2 วันเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนวันศุกร์ (10 เม.ย. 2020) จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (12 เม.ย. 2020) หลังพบยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 พุ่งเกิน 1,000 คน
- อิตาลี ประกาศขยายเวลาใช้มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศ และปิดร้านที่ไม่จำเป็น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ออกไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2020

11 เม.ย. 2020


สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกคำแถลงระบุ 'การพ่น' น้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด แนะนำให้ใช้วิธี 'เช็ดถู' ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ | ที่มาภาพประกอบ: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center (ภาพเผยแพร่วันที่ 1 เม.ย. 2563)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 45 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,518 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 35 คน และรักษาหายสะสม 1,135 คน
- ผู้ป่วยวิกฤตคนแรกกลับบ้านได้แล้ว หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ต่อสู้กับ COVID-19 เป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์
- กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มมาตรการ ลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายห้ามชุมนุม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
- กรมการแพทย์ ออกประกาศ เรื่อง แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค COVID-19 กรณีแจ้งข้อความเท็จแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐและเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกคำแถลงระบุ 'การพ่น' น้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด แนะนำให้ใช้วิธี 'เช็ดถู' ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- จ.เพชรบุรี ผู้ว่าราชการ ประกาศห้ามจำหน่ายสุราทั่วทุกที่ 1.ปิดหรือห้ามสถานจำหน่ายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ชูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเทอื่นได้ 2.ปิดชายหาดริมทะเลทุกที่ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 และห้ามมิให้มีการเล่นกีฬาไคท์เชิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกีบานาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการทำกิจกรรมการวมกลุ่มตลอดแนวชายหาด ทั้งนี้ร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย) สามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- จ.กระบี่ ผู้ว่าราชการ ประกาศเรื่อง การแสดงตัวตนกรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ได้ขอเพิ่มเติมมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย. 2563 บุคคลใดที่มีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แสดงตัวตนต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) โดยไม่ปกปิดอาการหลังจากเข้ารับการตรวจแล้วพบว่า ติดเชื้อ COVID-19 จริง จะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วยเป็นเงิน 500 บาทต่อวัน ขณะพักรักษาตัวในสถานพยาบาลจนกว่าจะหายป่วย และออกจากสถานพยาบาล
- ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลกพุ่งสูงมากกว่า 100,000 คน โดยมีอิตาลี สหรัฐฯ และสเปน เป็น 3 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
- จีน คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานพบ ผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม และยังพบผู้ติดเชื้อไม่มีอาการรายใหม่เพิ่มขึ้น ยืนยันถึงมาตรการการตรวจคัดกรองโรคยังเข้มงวดเหมือนเดิม แม้ว่ามีการยุติมาตรการล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 8 เม.ย. 2020 ที่ผ่านมา และยังคงใช้บุคลากรทางการแพทย์และหุ่นยนต์เอไอ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นและเทีนเหอ
- อินโดนีเซีย จัดให้มีโปรแกรมการศึกษาแบบเต็มวันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเรียนรู้จากที่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มวันที่ 13 เม.ย. 2020
- บราซิล พบว่าผู้เสียชีวิตมากว่า 1,000 คน จึงมีการขยายการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการซื้อหรือรับการบริจาคชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีแผนการกระจายชุดดังกล่าว จำนวน 1 ล้านชุดไปยังรัฐทั่วประเทศในสัปดาห์หน้า
- ญี่ปุ่น WHO ระบุญี่ปุ่นอาจต้องเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19

12 เม.ย. 2020


มท. เผยทั่วประเทศพร้อมใจปิดร้านค้าและสถานประกอบการขายสุรา ลดเสี่ยง COVID-19 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 33 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,551 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 38 คน และรักษาหายสะสม 1,218 คน
- กรมการแพทย์ ออกประกาศเตือนรอบใหม่ ผู้ปกปิดข้อมูล COVID-19 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หลังพบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 กว่า 80 คน สาเหตุจากการปกปิดข้อมูล
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า 2 เดือน อสม.เคาะประตูบ้านประชาชนแล้วกว่า 11.8 ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ พบกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเฝ้าระวังกว่า 6 แสนคน สนับสนุนเจ้าหน้าที่คัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ได้พิจารณาออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการรายได้ของท่าอากาศยานหลักทั้ง 6 แห่ง มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งจากวิกฤติไวรัส COVID-19 ดังนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการบิน (Aero) ได้แก่ สายการบินให้ลดค่าธรรมเนียมการจอดและค่าธรรมเนียมขึ้น-ลง เครื่องบิน 50% รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ด้วย ส่วนธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบิน (Non-Aero) ให้ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่ขอหยุดกิจการชั่วคราว และในสนามบินภูเก็ตซึ่งปิดให้บริการรวมถึงลดค่าเช่าพื้นที่ 50% สำหรับผู้ประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ซึ่งจะเสนอมาตรการทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาในวันที่ 22 เม.ย. 2563
- คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์พบว่าจากการติดตามสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ระบาดในประเทศจากการถอดรหัสพันธุกรรมมากกว่า 30 ตัวพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดในเดือน ม.ค. 2563 เป็นสายพันธุ์อู่ฮั่น ชนิด L (leucine) ส่วนที่ระบาดเดือน มี.ค. 2563 ที่สนามมวยและสถานบันเทิงทองหล่อ เป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่เป็นชนิด S (serine) ไม่แตกต่างกัน และสายพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้มาจากอิตาลี ซึ่งการระบาดที่มากขึ้นในกรุงเทพเดือน มี.ค. 2563 ถึงปัจจุบันเป็นชนิด S (serine) มากกว่าชนิด L (leucine) ขณะนี้กำลังติดตามสายพันธุ์ทางภาคใต้โดยเฉพาะที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อดูทิศทางการระบาด
- สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ในประเทศมากกว่า 20,000 คนแล้ว ขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 530,000 คน กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก | ในนครนิวยอร์กมีการแพร่ระบาดในอัตราที่สูงมาก และมีความกังวลว่า COVID-19 อาจแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศ ล่าสุดพบมีผู้สูงอายุที่สถานดูแลแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียนา เสียชีวิต 24 ราย และมีการประกาศให้โรงเรียนทุกแห่งจะยังคงปิดการเรียนการสอนต่อไปจนจบปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งหากยกเลิกมาตรการต่างๆ เร็วเกินไปอาจทำให้ยอดผู้ติดเชื้ออาจมากขึ้นอีก
- จีน คณะนักวิจัยจีนและสหรัฐฯ พบว่าเชื้อ COVID-19 สามารถทำลาย T-cell ที่มีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากการรุกรานที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นในวงการแพทย์ซึ่งผลกระทบอาจคล้ายกับ HIV คือ สามารถฆ่าเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพแทนที่จะฆ่าไวรัส
- อิตาลี นายกรัฐมนตรี ขยายมาตรการปิดประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 13 เม.ย. 2020 ได้ขยายมาตรการปิดประเทศจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2020 ขณะที่ร้านหนังสือ ร้านเครื่องเขียน และร้านเสื้อผ้าเด็ก ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 2563
- ประเทศสเปน แจกจ่ายหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น เพื่อช่วยลดการการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที่รถไฟและสถานีรถไฟใต้ดินที่สําคัญ และตำรวจได้ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้กับการขนส่งสาธารณะที่สําคัญอีกด้วย
- ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด กำลังผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อาจพร้อมใช้งานได้ในเดือน ก.ย. 2020 และมีความเป็นไปได้ที่จะป้องกันโรคได้ถึง 80%
- แคนาดา ผ่านร่างกฎหมายช่วยบริษัทต่างๆ ในประเทศจ่ายแรงงานสูงสุด 75% ของเงินเดือนเพื่อแก้ปัญหาการเลิกจ้างที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยนโยบายดังกล่าวจะใช้งบประมาณราว 73 ล้านดอลลาร์แคนาดา (175 พันล้านบาท) ซึ่งมีผลต่อค้าจ้างย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2020 เป็นต้นไป และคาดว่าครอบคลุมบริษัทเกือบทั้งหมดในประเทศ
- ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ เรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศไม่ไปร้านอาหารและบาร์ที่เปิดบริการในยามกลางคืน ทั้งนี้พบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้ไปยังสถานบันเทิงและพื้นที่เริงรมย์ใน 7 จังหวัดที่มาการประกาศภาวะฉุกเฉิน และพบแนวโน้มเช่นนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศเช่นกัน

13 เม.ย. 2020


ตำรวจภูธรป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย ใช้อากาศยานไร้คนขับ บินสำรวจพื้นที่ สามารถจับผู้ฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิว 21 คน | ที่มาภาพ: Workpoint News

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 28 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,579 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 40 คน และรักษาหายสะสม 1,288 คน
- รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่าการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 สำหรับใน กทม.และปริมณฑล มีโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งโรงพยาบาลรัฐ 30 แห่ง และเอกชน 75 แห่ง รวมเป็น 105 แห่ง จำนวนเตียง (ข้อมูล 12 เม.ย. 2563) มีทั้งหมด 1,978 เตียง แบ่งประเภทเตียงเป็นเตียงรองรับผู้ป่วยหนัก AIIR-ICU จำนวน 120 เตียง และ Modified AIIR จำนวน 108 เตียง ส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยไม่หนักมากทั้ง Isolate room จำนวน 1,056 เตียง และ Cohort ward อยู่ที่ 694 เตียง
- ตำรวจภูธรป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินถ่ายภาพมุมสูงตามชุมชนเพื่อตรวจสอบและค้นหาผู้กระทำผิด หากพบผู้ฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทันที ซึ่งพบว่าการใช้โดรนบินตรวจสอบช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ได้ครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้จำนวน 21 คน
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มช่องทางการเติมเงินในบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ (MRT Mobile Top Up) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งอำนาจความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตอบสนองวิถีชีวิตและลดการสัมผัสกับเงินสดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 อีกด้วย ซึ่งแอพพลิเคชันดังกล่าวใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. เป็นต้นไป
- ก.วัฒนธรรม ได้ออกแนวทางปฏิบัติในช่วงสงกรานต์ โดยให้งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขา ส่วนการสืบสานพระเพณีให้ปฏิบัติโดยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่โดยใช้วิธีกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทุกคนในครอบครัวต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย นอกจากนี้สำหรับลูกหลานที่อยู่ไกลอาจแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์หรือโทรศัพท์
- นักศึกษาไทย 61 คน ที่กลับจากปากีสถานเมื่อ 30 มี.ค. 2563 ได้กลับบ้านแล้ว หลังกักตัวครบ 14 วัน และทั้ง 61 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19
- ศาล จ.ร้อยเอ็ด สั่งจำคุกวัยรุ่นร้อยเอ็ด รวมกลุ่มเล่นสงกรานต์ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พร้อมโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท
- นายกเมืองพัทยา ออกประกาศ เมืองพัทยาหยุดทำการทุกวันศุกร์ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- จ.นนทบุรี ออกคำสั่งผ่อนปรนให้เปิดสถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น ร้านตัดผม อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรค พร้อมขยายเวลาปิดสถานที่ขายสุราถึง 30 เม.ย. 2563 นี้
- สหรัฐฯ นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ศูนย์ปฏิบัติการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาคาดการณ์ว่าสหรัฐอาจพร้อมที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการและประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติประมาณเดือน พ.ค. 2020 แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจต้องบังคับใช้มาตรการต่างๆ ต่อไป
- อิตาลี สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อวันในอิตาลีต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ (431 ราย) นับตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่ทางการอิตาลีจะยังคงมาตรการล็อกดาวน์ต่อไปอีกอย่างน้อยถึงวันที่ 3 พ.ค. นี้ โดยอนุญาตให้บางกิจการ เช่น ร้านหนังสือร้านขายของใช้สำหรับเด็ก กลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้ง ตั้งแต่ 14 เม.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้แนะนำมาตรการล็อกดาวน์ว่าจะสามารถยกเลิกได้เมื่อยอดอัตราการติดเชื้อเพิ่มต่อวันควรเข้าใกล้ 0 หรือต่ำกว่า 0.5 เป็นอย่างน้อย
- ฮ่องกง ผลการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้ระบุว่ายังไม่ควรยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีการบังคับใช้ในหลายประเทศทั่วโลกถึงแม้สถานการณ์ในบางประเทศจะดีขึ้นมาก แต่ควรรอจนกว่าจะค้นพบวัคซีนที่รักษาโรคได้แน่ชัดก่อน ซึ่งจากการที่ประเทศจีนได้มีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด แสดงให้เห็นผลลัพธ์ในการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แทบทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลการวิจัยที่อิงการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า การยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์หลาย ๆ อย่างนั้นอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นเป็นระลอกที่สองได้
- อินเดีย กลุ่มประชาชนที่ต่อต้านมาตรการปิดเมืองในรัฐปัญจาบทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บหลายรายและฟันมือเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งจนขาดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูเอกสารรับรองการเดินทางระหว่างที่รัฐบาลบังคับใช้มาตรการปิดเมือง
- สเปน สเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกโจมตีด้วยเชื้อ COVID-19 อย่างหนัก ขณะนี้ได้เริ่มผ่อนมาตรการปิดเมืองหลังจากที่เศรษฐกิจชะงัก โดยประชาชนในภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง และบริกรจะได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานได้ตามปกติแต่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนที่เหลือยังคงต้องอยู่ที่บ้าน
- ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ได้เริ่มดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับประชาชนเป็นจำนวนมากในกรุงมะนิลา โดยตั้งเป้าตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนกว่า 1,600 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเน้นเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรง เพื่อวินิจฉัยว่าติดเชื้อหรือไม่
- เกาหลีใต้ ระงับวีซ่าประเภทผู้สื่อข่าวและวีซ่าระยะสั้นทั้งแบบใช้ได้ครั้งเดียวและแบบใช้ได้หลายครั้งให้แก่คนไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 13 เม.ย. 2020 นับจากนี้ไปคนไทยต้องขอวีซ่าทุกรายไป ยกเว้นหนังสือเดินทางทูต/ราชการ
- ญี่ปุ่น ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าวเกียวโดระบุว่า ประชาชนชาวญี่ปุ่นไม่พอใจกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ โดยผู้ตอบแบบสำรวจกว่าสองในสามรู้สึกว่ามาตรการหลัก ๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้นั้นไม่เหมาะสม | มีการเร่งดำเนินการจัดหาที่พักให้คนไร้บ้านหลายพันคน หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีคำสั่งให้ปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเมืองใหญ่หลายเมือง ทำให้คนไร้บ้านในเมืองหลวงโตเกียวจำนวนมากกว่า 4,000 คนที่ใช้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นที่พักไม่มีที่อยู่อาศัย ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งดำเนินการจัดหาที่พักให้กับคนไร้บ้าน โดยได้จัดหาโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ ในเมืองไซตามะไว้คอยรองรับ
- อังกฤษ ยอดผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ใน เพิ่มเป็น 10,612 คนแล้ว และมีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วยนับสิบคน โดยอังกฤษนับเป็นประเทศที่ 5 ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คน ตามหลังสหรัฐ อิตาลี สเปน และฝรั่งเศส
- เม็กซิโก จ้างแพทย์และพยาบาลหลายร้อยคนจากโรงพยาบาลเอกชน ร่วมรักษาผู้ป่วยและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีเม็กซิโก ได้ลงนามในข้อตกลงกับบรรดาเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งพร้อมจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยราว 3,200 เตียง ในโรงพยาบาลเอกชน 146 แห่ง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เม็กซิโกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 353 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5,014 ราย เสียชีวิต 332 ราย ขณะที่รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข เผยอาจมีผู้ติดเชื้อในเม็กซิโกร่วม 26,500 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ หรือไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ

14 เม.ย. 2020


ร้านอาหาร บาร์ งานอีเวนต์ต่างๆ ในฝรั่งเศส ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากอาจต้องปิดและเลื่อนออกไปถึงช่วงกลางเดือน ก.ค. 2020 | ที่มาภาพประกอบ: Reuters (อ้างใน Nikkei Asian Review)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 34 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,613 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 41 คน และรักษาหายสะสม 1,405 คน
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เผย 10 วัน หลังประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มีมากกว่า 9,000 คดี ผู้กระทำผิดมากกว่า 10,000 คน คดีส่วนใหญ่ยังเป็นการฝ่าฝืนเคอร์ฟิว
- ก.คลัง เตรียมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเว็บไซต์ 'เราไม่ทิ้งกัน.com' ยื่นอุทธรณ์ผ่านทางออนไลน์ในสัปดาห์หน้า
- ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เตรียมพร้อมรองรับคนไทยกลับเข้าไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก ในพื้นที่ 21 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.นี้ หลังรัฐบาลผ่อนปรนให้กลับเข้าไทยได้วันละไม่เกิน 100 คนต่อช่องทาง ต้องกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐกำหนด
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบแทบทุกด้าน สำหรับประเทศไทยมีความเห็นว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้าน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ การร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม พร้อมเสนอให้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนอาเซียน รวมถึงการร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ สนับสนุนการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคให้มากขึ้น ถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการต่อสู้กับเชื้อ COVID-19
- คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine เพื่อใช้ในการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ในประเทศ กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นระบบการดำเนินงานเพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายละเอียดและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเสนอต่อ ศบค. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
- ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนส่งเงินประกันสังคม บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตน จึงมีการลดหย่อนการออกเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนประจำงวดเดือน มี.ค. 2563 ถึงเดือนพ.ค. 2563 และหากมีการส่งเงินเกินจากที่กำหนดไว้ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้
- 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมเปิดด่านให้คนไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับในวันที่ 18 เม.ย. นี้ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง ได้แก่ ด่านวังประจัน จ.สตูล ด่านสะเดา จ.สงขลา ด่านเบตง จ.ยะลา และด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รวมทุกด่านวันละไม่เกิน 300 คน ซึ่งสถานทูตไทยในกัวลาลัมเปอร์ได้ประชาสัมพันธ์ให้เริ่มลงทะเบียนหลังเที่ยงคืนของ 14 เม.ย. พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนและรายละเอียดการใช้เอกสารต่าง ๆ ในส่วนของฝั่งไทยทางกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมสถานที่กักกันตัวตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคาดว่าสามารถรองรับได้เพียงพอ
- หลังจากที่ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรีเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) สรุปว่ามีการเตรียมผ่อนปรนเปิดสถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป พบว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยเพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติ ต่อมา จ.นนทบุรี ออกประกาศยกเลิกคำสั่งฉบับที่ 9 โดยจะให้เปิดได้เฉพาะศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- เมืองพัทยาได้มีการจัดบริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ซึ่งเปิดให้บริการที่ศูนย์คัดกรอง COVID-19 และใช้คือโรงแรมแกรนด์เบลล่าพัทยา อ.บางละมุง เป็นโรงพยาบาลสนาม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. แต่อาจขยายเวลาหลังพบว่าประชาชนเข้ารับการตรวจไม่ถึงวันละ 200 คน ขณะที่นายสนธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าหากผลตรวจเชิงรุกจำนวน 2,000 คนออกมาแล้วไม่พบผู้ติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ
- ตัวแทนจากระทรวงกลาโหม เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อวางมาตรการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของกลุ่มคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้กำหนดให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ต้องเข้าพักในพื้นที่ควบคุม เพื่อเฝ้าระวังเชื้อ COVID-19 เป็นเวลา 14 วัน สำหรับมาตรการรองรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ มีรายงานว่ากลุ่มที่จะเข้าพักเพื่อกักกันตัวในโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก 2 ประเทศคือ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประมาณ 70 คน และประเทศบังคลาเทศ ประมาณ 25 คน
- สหรัฐฯ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสหรัฐอเมริกา (CDC) ให้คำแนะนำในการใส่หน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 สำหรับเด็กโดยให้คำแนะนำว่า เด็กที่สามารถใส่หน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัยได้ เริ่มที่อายุ 2 ขวบขึ้นไป นอกจากจะสามารถหายใจทางปากได้เองแล้ว ยังสามารถดึงหน้ากากออกจากหน้าเองได้ด้วย จึงปลอดภัยในการสวมใส่มากกว่าในกรณีที่หน้ากากไม่พอดีหน้าหรือปิดจมูกปิดปากมากเกินไป | บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมาว่าบริษัทเริ่มผลิตเครื่องช่วยหายใจให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในสหรัฐฯ อย่างหนัก โดย GM พร้อมส่งเครื่องช่วยหายใจล็อตแรกให้กับรัฐบาลในเดือน เม.ย. นี้
- จีน มีการอนุมัติให้นำวัคซีน 2 ตัว สำหรับต้าน COVID-19 เข้าทดสอบ “ระดับคลินิก” กับคนได้ วัคซีนทั้ง 2 ตัวที่ได้รับอนุญาตนี้ พัฒนาขึ้นโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) บริษัทเวชภัณฑ์จีน ที่จดทะเบียนในตลาดนิวยอร์ก และสถาบันอู่ฮั่น เพื่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Wuhan Institute of Biological Products) ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือ ไชน่า ฟาร์มาซูติคัล กรุ๊ป (China National Pharmaceutical Group) โดยทั้ง 2 บริษัทได้เริ่มต้นการทดลองวัคซีนทั้ง 2 ตัวนี้กับคนแล้ว
- ไต้หวัน วันนี้ (14 เม.ย.) ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา นับว่าเป็นสัญญาณล่าสุดที่ชี้ให้เห็นว่ามาตรการป้องกันต่างๆ ที่ไต้หวันทำมาตั้งแต่ต้นมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ประสบผลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ฝรั่งเศส ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ประเทศออกไปอีก 4 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2020 นี้ พร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการต่างๆ ที่ใช้รับมือกับโรคติดเชื้อ COVID-19 กำลังได้ผลแต่การต่อสู้ยังไม่จบ และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ร่วมมือกับรัฐบาล หลังวันที่ 11 พ.ค. 2020 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมดีขึ้น อาจมีคำสั่งอนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลับมาเปิดให้บริการได้ แต่สำหรับร้านอาหาร บาร์ งานอีเวนต์ต่างๆ ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากอาจต้องปิดและเลื่อนออกไปถึงช่วงกลางเดือน ก.ค. 2020
- อังกฤษ คณะนักวิจัยของลอนดอนสคูลออฟอิโคโนมิกส์หรือแอลเอสอี (LSE) ศึกษาข้อมูลในอิตาลี สเปน ฝรั่งเศ ไอร์แลนด์และเบลเยียมพบว่า 42-57% ของผู้เสียชีวิตเพราะ COVID-19 เป็นผู้อาศัยในบ้านพักคนชรา สะท้อนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่รัฐบาลอังกฤษประกาศน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เพราะนับเฉพาะผู้ป่วย COVID-19 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเท่านั้น
- อินโดนีเซีย ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของประเทศอินโดนีเซีย ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต หรือนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้นำในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยึดถือนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้ภัยพิบัติเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อ COVID-19
- ญี่ปุ่น ยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ยื่นคำขาดกับชาวบ้านและร้านค้าให้อยู่บ้านและงดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้โคอิเกะยังผลักดันให้ผู้ว่าราชการคนอื่นๆ เรียกร้องให้ธุรกิจปิดทำการด้วย
- เม็กซิโก แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเม็กซิโก ซิตี้ รวมตัวประท้วงเรียกร้องให้ทางการจัดหาชุดป้องกันการติดเชื้อ เพื่อรับมือกับผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น
- อิหร่าน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านกล่าวว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อิหร่านพบผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 จำนวน 98 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 4,683 ราย เขากล่าวในระหว่างการแถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์อิหร่านว่า น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไป 98 ราย แต่หลังจากรอคอยมา 1 เดือน วันนี้เป็นวันแรกที่ยอผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับตัวเลขสองหลักและเขาหวังว่า ทิศทางเช่นนี้จะดำเนินต่อไปด้วยความร่วมมือของประชาชนที่กระทำอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยการปฎิบัติตามข้อปฎิบัติในเรื่องสุขภาพที่มีเป้าหมายในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส ทั้งนี้อิหร่านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,574 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 74,877 ราย ในขณะที่ 48,129 ราย หายป่วยและกลับบ้านได้แล้ว

15 เม.ย. 2020


จ.ขอนแก่น กักตัวบุคลากรทางการแพทย์เกือบ 100 คน ของโรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 พร้อมสั่งปิดกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น | ที่มาภาพ: M2Fnews

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 30 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,643 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 43 คน และรักษาหายสะสม 1,497 คน
- WHO ชื่นชม อสม.กว่า 1,040,000 ของไทย เป็นพลังฮีโร่เงียบสู้โรค COVID -19 ที่เคาะประตูบ้าน ส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ในต่างจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่อง
- นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุม ครม. ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงตามล าดับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ศบค. จะพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ว่าจะผ่อนปรนเรื่องใดได้บ้าง โดยมาตรการผ่อนปรนจะค่อยเป็นค่อยไปขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการระบาดอยู่ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ และสำหรับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย. จะใช้ต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประเมินของ ศบค. ที่จะคิดวิเคราะห์ในรอบด้าน
- นายกรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วย โดยแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานคนที่ 1 อธิบดีกรมควบคุมโรค และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการ
- ตามที่ได้มีการประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานท่าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไปก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รุนแรงมากขึ้นและเพื่อความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวในการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยจะมีผลตั้งแต่ 19 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น.
- บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนจัดทำแอปพลิเคชั่น 'หมอชนะ' โดยทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชน และภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินระดับความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแบบสอบถามและข้อมูลการเดินทางที่ผ่านมาได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันจะช่วยให้ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- จ.ขอนแก่น ได้ออกประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8 ถึงฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นมาตรการให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคยังไม่น่าไว้วางใจ จึงได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ โดยให้ปิดร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต จนถึง 15 เม.ย. 2563 ขยายระยะเวลาปิดพื้นที่แสดงสินค้าและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลฮอล์ทุกชนิด ตลอดจนปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่นใด จนถึง 30 เม.ย. 2563
- อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้เตรียมสั่งปิดหมู่บ้านกุดน้ำใส หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ และพบกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งนี้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและสอบสวนโรคกับคนในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งนำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลขอนแก่นเกือบ 100 คน ไปกักตัวในโรงแรมที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
- ธ.ก.ส. จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัว โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC Family เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 15 เม.ย. นี้
- ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมทางไกลร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในวันที่ 15 เม.ย. 2563 เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำเสนอความคืบหน้าของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนและการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยจะจัดทำข้อสรุปและเสนอต่อที่ประชุมภาครัฐและเอกชนใน 20 เม.ย. นี้ ทั้งนี้กรอบประเด็นที่จะหารือ คือ การกำหนดว่ากลุ่มธุรกิจใดที่จะสามารถเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจนั้นๆ รวมถึงหารือปัจจัยสำคัญที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อลดผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชน
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยังเพิ่มสูงต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทะลุ 2,000,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 127,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 490,000 คน
- สหประชาชาติหรือยูเอ็น (UN) เตือนว่า ประชาชน 74 ล้านคนในภูมิภาคอาหรับที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงติดเชื้อที่ทำให้เป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 เพราะไม่มีน้ำล้างมือ
- WHO มีการเตือนว่าการระบาดทั่วโลกของ COVID-19 ยังไม่ถึงจุดพีคหลังจากสเปนกับออสเตรียเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนให้คนกลับมาทำงานหลังจากจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสเปนอนุญาตให้ธุรกิจบางประเภท เช่น การก่อสร้างและการผลิต กลับมาปฏิบัติงานได้อีกครั้ง แต่ร้านค้า บาร์ และพื้นที่สาธารณะ ยังคงปิดอย่างต่อเนื่องจนถึงถึง 26 เม.ย.ขณะที่ร้านค้าหลายพันแห่งทั่วออสเตรีย เริ่มเปิดอีกครั้ง แต่รัฐบาลย้ำว่าประเทศยังไม่พ้นภัยจากเชื้อ COVID-19
- ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO กล่าวในวันพุธที่ 15 เม.ย. 2020 ว่าเขารู้สึกเสียใจที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ตัดสินใจหยุดจ่ายเงินอุดหนุนแก่ WHO โดยกล่าวหาว่า WHO บริหารจัดการผิดพลาดในช่วงแรกของการระบาด ส่งผลให้ไวรัสแพร่กระจายไปทั่วโลก อีกทั้งยังเข้าข้างประเทศจีนเพื่อเพิ่มอิทธิพลของจีนในองค์กร ขณะที่ไมค์ ปอมเปโอ รมว.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวหาตรง ๆ ว่า WHO ไม่ยอมประกาศให้เป็นการระบาดทั่วโลก (Pandemic) ตั้งแต่แรกเป็นเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่อยากให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม WHO ยืนยันว่าจะทำงานเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ต่อไป
- จีน มีการเก็บตัวอย่างเลือดประชาชนในเมืองอู่ฮั่น เพื่อตรวจหากรดนิวคลีอิกและแอนติบอดีของเชื้อ COVID-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการสำรวจจะครอบคลุมประชากร 11,000 คน จาก 13 เขตในเมืองอู่ฮั่นเนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการในก่อนหน้านี้ โดยเจ้าหน้าที่จะเลือกเก็บตัวอย่างจากสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนานกว่า 14 วัน ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2020 รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการแพร่ระบาดด้วย ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างเลือดดังกล่าวจะนำไปต่อยอดในการศึกษาการระบาดของเชื้อ COVID-19 และค้นหาวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้จีนได้มีการอนุมัติการทดสอบวัคซีนไวรัส COVID-19 ในระยะแรกสำหรับมนุษย์เพื่อป้องกันการระบาดที่เป็นคลื่นลูกที่ 2
- อังกฤษ บริษัทเวชภัณฑ์ของอังกฤษ แกล็กโซสมิทไคล์น (GSK) และบริษัท ซาโนฟีเอสเอของฝรั่งเศสเปิดเผยว่า ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อสู้กับเชื้อ COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนดังกล่าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 และหากการทดลองประสบความสำเร็จ ก็จะวางจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021
- เดนมาร์ก โรงเรียนในประเทศเดนมาร์กเริ่มทยอยเปิดเรียน โดยเดนมาร์กเป็นชาติแรกในยุโรปที่เริ่มให้เนอร์สเซอรี โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมกลับมาเปิดเรียนได้หลังจากถูกสั่งให้ปิดเรียนไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2020 อย่างไรก็ดีสถานศึกษาที่เริ่มกลับมาเปิดเรียนดังกล่าวเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทั้งหมดและคิดเป็นเพียง 35% ของที่ตั้งอยู่ในกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก
- อินเดีย ทางการอินเดียเริ่มผ่อนปรนให้ภาคการเกษตร ธนาคารและการก่อสร้างกลับมาเปิดดำเนินการได้แล้ว แต่ระบบขนส่งคมนาคมและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงให้ปิดทำการต่อไป หลังจากเมื่อวันก่อนหน้ารัฐบาลอินเดียได้ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศต่อไปอีกจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2020
- เวียดนาม เริ่มใช้กฎหมายใหม่ในวันนี้ (15 เม.ย.) โดยจะลงโทษปรับแก่ผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอม หรือข่าวลือบนสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียในช่วงที่ข่าวปลอมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเวียดนาม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 267 คน จนถึงปัจจุบันเวียดนามยังไม่มีผู้เสียชีวิตและถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย

16 เม.ย. 2020


ยุโรปยังคงเป็นเสมือนศูนย์กลางของพายุ COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และแตะ 1 ล้านคนเฉพาะในทวีปยุโรปเพียงแห่งเดียว | ที่มาภาพประกอบ: AP Photo/Felipe Dana (อ้างใน finance.yahoo.com)

ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 29 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,672 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 46 คน และรักษาหายสะสม 1,593 คน
- สธ. จับมือ พม. บริการสาธารณสุขนำร่องให้ผู้พิการในช่วง COVID-19 ให้ความรู้และคำปรึกษาผ่านออนไลน์ จัดยาส่งตรงถึงบ้าน และเปิดสายด่วน 1668 ให้คำปรึกษาการดูแลผู้พิการ
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอแนะว่าควรรออีก 14 วันแล้วจึงตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยที่ผ่านมาไทยวางยุทธศาสตร์รับมือ 2 ด้าน สำคัญ ได้แก่ การลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และการทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อต่ำรวมถึงมีอัตราการกลับบ้านสูง ซึ่งมาตรการที่ผ่านมารวมทั้งจิตสำนึกร่วมกันของคนไทยช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่เป็นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการใช้มาตรการและจิตสำนึกยังคงต้องทำควบคู่กัน ดังนั้นควรพิจารณาอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อัตราการเสียชีวิต อัตราการกลับบ้าน ในช่วง 14 วันหลังจากนี้ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการรวมทั้งพิจารณาจุดสมดุลของการดูแลสุขภาพหรือการควบคุมเชื้อ ระบบเศรษฐกิจ และสภาพสังคมควบคู่กันไปด้วย
- โรงพยาบาลรือเสาะได้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น งดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี งดการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องให้ติดต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมเพื่อรับยาภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายหนึ่งในโรงพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาตั้งแต่ 6-14 เม.ย. 2563 โดยพบว่าระหว่างการรักษาได้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการระมัดระวังในการให้บริการรักษาพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อและต้องกักตัวทั้งสิ้น 28 คน อีกทั้งส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที
- กองทัพอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์จำนวน 50 นาย เข้าปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศประจำปี 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสนับสนุนด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- กลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและกักตัวกับทาง กทม. กลุ่มแรกครบกำหนด 14 วัน สามารถกลับบ้านได้แล้ว 75 คน ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 และยังมีกลุ่มที่ 2 จะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 18 เม.ย.นี้
- จ.ชลบุรี ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางไปซื้อสินค้นที่ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขั้น M สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 17.30-18.00 น. หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติกับแพทย์ว่ามีการสัมผัสหรือไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ผู้ว่าได้เน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
- จ.ยะลา ประกาศตามหาประชาชนที่เข้ารับสิ่งของหน้าสถานีรถไฟยะลาในลักษณะแออัด เมื่อวันที่ 14 เม.ย. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ด่วน เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2020 จะหดตัวลง 3% จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุด นับแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อช่วงทศวรรษที่ 1930
- ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกิน 2 ล้านคนแล้ว ที่ 2,064,815 คน ขณะที่ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 137,108 คน สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ 30,985 คน ตามมาด้วยอิตาลีที่ 21,645 คน สเปน 18,812 คน ฝรั่งเศส 17,167 คน และอังกฤษ 12,868 คน
- WHO สำนักงานประจำภาคพื้นยุโรป ระบุแม้ว่าจะมีสัญญาณในทางที่ดีในบางประเทศในยุโรปที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และแตะ 1 ล้านคนเฉพาะในทวีปยุโรปเพียงแห่งเดียว
- เยอรมนี อังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประชุมผ่านทางวิดีโอร่วมกับผู้ว่าการรัฐทั้ง 16 รัฐของประเทศ ก่อนจะประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้เพื่อควบคุมการะบาดของ COVID-19 อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยระบุว่าโรงเรียนต่างๆ จะทยอยกลับมาเปิดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์ลงในวันที่ 4 พ.ค. โดยจะมีการออกมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่สำหรับช่วงการหยุดเรียนและสำหรับรถรับส่งนักเรียน และจะให้ความสำคัญกับเรื่องการสอบของนักเรียนเหล่านี้เป็นอันดับแรก ขณะเดียวกัน ร้านค้าที่มีขนาดไม่เกิน 800 ตารางเมตร จะสามารถเปิดกิจการอีกครั้งได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องมีแผนรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัส ส่วนโชว์รูมรถยนต์ร้านขายจักรยาน และร้านหนังสือ จะสามารถเปิดร้านได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของร้าน ขณะที่ร้านทำผมเปิดทำการได้ตั้งแต่ 4 พ.ค. โดยต้องมีมาตรการรักษาความสะอาดเช่นกัน
- อิตาลี กรรมาธิการพิเศษเหตุฉุกเฉินไวรัสโคโรนาของรัฐบาลอิตาลีเผยกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ของทางการว่ากำลังทดสอบแอปติดตามผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบางภูมิภาค หากได้ผลก็จะใช้ในระดับประเทศ และเป็นแกนหลักในยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในระยะหลังการระบาด โดยจะให้ประชาชนใช้ตามความสมัครใจตามนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของอิตาลีและยุโรป แต่ก็หวังว่าจะใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าประชาชนต้องดาวน์โหลดอย่างน้อยร้อยละ 60 จึงจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในสังคมขึ้น
- แคนาดา นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ยืนยันจะใช้มาตรการปิดประเทศต่อไปอีกหลายสัปดาห์ ระบุขอให้ประชาชนอดทนต่อไปอีกระยะ เพราะหากเร่งรีบเดินหน้าทางเศรษฐกิจเร็วเกินไป ความพยายามที่ผ่านมาของรัฐบาลและประชาชนอาจสูญเปล่า แคนาดาอาจกลับมาพบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
- เม็กซิโก อาจบังคับให้บริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจในส่วนที่ไม่จำเป็นปิดบริษัท หากยังฝืนทำการในช่วงประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการกระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 หลังจากในที่ 15 เม.ย. เม็กซิโกมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วถึง 5,847 คน และเสียชีวิตสะสมแล้ว 449 คน ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโกเปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงถึง 26,500 คน
- แทนซาเนีย กระทรวงสาธารณสุขประกาศการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรค coronavirus ที่เยอะที่สุด จำนวน 29 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ตรวจพบใหม่ 26 ราย มาจากศูนย์กลางการค้า Dar es Salaam 2 ราย จาก ทางตะวันตกเฉียงเหนือเมือง Mwanza และอีก 1 รายในพื้นที่ Kilimanjaro ทางตอนเหนือของประเทศ เมื่อวันพุธที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขในเกาะกึ่งอิสระของแซนซิบาร์ได้ประกาศผู้ป่วยรายใหม่หกรายซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมู่เกาะนับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัส จำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วในแทนซาเนียในขณะนี้อยู่ที่ 88 ราย ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกาตะวันออกหลายประเทศเพราะใช้มาตรการล็อคดาวน์
- อังกฤษ ประกาศขยายเวลาใช้มาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศไปอีกอย่างน้อยสามสัปดาห์ เพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทั้งนี้อังกฤษเริ่มประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์สามสัปดาห์มาตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. โดยอนุญาตให้ประชาชนออกจากบ้านด้วยเหตุจำเป็นเท่านั้น เช่น ออกไปซื้ออาหารและของใช้ หรือออกไปโรงพยาบาล แต่ยังอนุญาตให้สามารถออกกำลังกายนอกบ้านและสวนสาธารณะได้ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างน้อยสองเมตร
- เกาหลีใต้ ผู้ป่วยรายแรกของกองทัพสหรัฐที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ (USFK) ได้รับการรับรองว่าตรวจไม่พบไวรัสโดยแพทย์ทหาร หลังจากที่ไม่มีอาการใดๆ มานานกว่า 7 วันและได้รับการทดสอบการติดเชื้อสองครั้งติดต่อกัน ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้ตรวจพบการติดเชื้อเมื่อ 26 ก.พ. 2020 และได้ใช้เวลากักตัวถึง 49 วัน
- ญี่ปุ่น ขยายพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2020 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงวันเดียวมากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 728 คน ในจำนวนนี้ 654 คน เชื่อมโยงกับแรงงานต่างชาติที่ถูกกักตัวอยู่ตามหอพัก จนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสิงคโปร์แล้วเกือบ 4,500 คน เสียชีวิตแล้ว 10 คน ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามหอพักที่ใช้กักตัวแรงงานต่างชาติเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

17 เม.ย. 2020


นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 เศรษฐีไทยร่วมแก้วิกฤต COVID-19 พร้อมเข้าหารือภาคเอกชนหวังร่วมหาทางแก้ปัญหา และร่วมเป็นกำลังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 28 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,700 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 47 คน และรักษาหายสะสม 1,689 คน
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 เศรษฐีไทยร่วมแก้วิกฤต COVID-19 พร้อมเข้าหารือภาคเอกชนหวังร่วมหาทางแก้ปัญหา และร่วมเป็นกำลังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
- ศบค. แจ้งว่าอาจมีการประชุมหารือเรื่องการผ่อนปรนเปิดร้านตัดผมและห้างสรรพสินค้า โดยอาจออกมาตรการที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ อย่างร้านตัดผม อาจให้บริการใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง จัดที่นั่งหรือที่สระผมจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันและไม่สามารถทำความสะอาดได้ ส่วนห้างสรรพสินค้าอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งอาจเริ่มทยอยเปิดส่วนต่างๆ โดยข้อสรุปทั้งหมดอาจชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้า
- นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ประเมินวิกฤต COVID-19 แพร่ระบาดนาน 6 เดือนถึง 1 ปี ส่งผลให้รายได้คนไทยกลุ่ม 40% ล่างหายไป 30% และคนจนเพิ่มเป็น 18.9 ล้านคน จากเดิม 6.68 ล้านคน
- WHO ได้เปิดเผยรายชื่อทีมวิจัยวัคซีนอย่างเป็นทางการ ประกอบไปด้วย 70 บริษัทที่กำลังพัฒนาวัคซีน และมี 3 บริษัทที่อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ โดยประเทศไทยจะมีวัคซีนใช้จาก 2 วิธี คือ การนำวัคซีนต้นแบบจากต่างประเทศเข้าร่วมทดสอบทางคลินิกในประเทศ และการพัฒนาเองจากนักวิจัยไทยและพันธมิตร ซึ่ง 1 ใน 70 บริษัทยาทั่วโลกตามประกาศ WHO มีบริษัทสัญชาติไทยอยู่ด้วย คือ บริษัท ไบโอเน็ต เอเชีย นอกจากนี้ยังมีทีมค้นคว้าวิจัยด้านวัคซีนของประเทศไทยอีกหลายทีมที่ทำงานร่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ภายใต้การสนับสนุนเชิงนโยบายจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
- ก.มหาดไทย ตั้งกองทุนสู้โควิด-19 ให้ข้าราชการระดับสูง ร่วมใจบริจาคเงินเดือน 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้เตรียมกลับมาทำการบินเฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศในวันที่ 1 พ.ค. นี้ หลังจากต้องหยุดบินชั่วคราวทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศตั้งแต่ 25 มี.ค. โดยเบื้องต้นจะให้บริการเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังบางจุดบินในทุกภูมิภาคก่อน ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศยังไม่สามารถเริ่มทำการบินในวันที่ 1 พ.ค. ได้ เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศล่าสุด ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินจากต่างประเทศเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึง 30 เม.ย. เวลา 23.59 น
- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 เม.ย. ถึง 30 เม.ย. 2563
- อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ บุคลากร ทั้งทีมคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุข ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทีมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย โดยรัฐบาลกำหนดว่าจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ พร้อมใบรับรองแพทย์ ทีมคัดกรองจะมี 3 จุด จุดแรกคือจุดคัดกรองที่ด่าน ตม. คัดกรองเบื้องต้น มีการวัดอุณหภูมิ จุดที่สอง เป็นการสอบสวนโรคโดยทีมสาธารณสุข รพ.สุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จุดที่สาม เป็นการลงทะเบียนประวัติเพื่อส่งศูนย์ Local Quarantine ซึ่งก่อนจะส่งศูนย์ฯ จะมีการอุณหภูมิร่างกายอีกครั้งก่อนขึ้นรถที่จัดให้และไปยังจุดคัดกรองเพื่อกักตัวสังเกตอาการในจังหวัดตามภูมิลำเนา ทั้งนี้ด่านสุไหลโก-ลกจะเปิดอีกครั้งใน 18 เม.ย. ในช่วงเวลา 07.00-19.00 น. ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
- WHO ตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิทยาศาสตร์ว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวที่สามารถติดเชื้อ COVID-19 ในขณะที่สุนัข ไก่ สุกร และเป็ด ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ยากกว่า หลังจากนักวิจัยพยายามที่จะทดสอบสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ พบว่าแมวสามารถติดเชื้อจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปะปนอยู่ในสารคัดหลั่ง โดยจะพบไวรัสดังกล่าวในปาก จมูก และลำไส้เล็ก นอกจากนี้ผู้อำนวยการ WHO แนะนำรัฐบาลที่ต้องการลดระดับมาตรการการควบคุมโรค จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 6 ข้อ ได้แก่ 1. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้แล้ว 2. ระบบสุขภาพต้องสามารถตรวจหาผู้มีอาการของโรค ตรวจหาเชื้อแยกตัวและทำการรักษา พร้อมทั้งทำการสอบสวนโรคได้ 3. ลดระดับความเสี่ยงให้น้อยที่สุดในสถานที่เสี่ยงภัยมากที่สุด เช่น บ้านพักคนชรา 4. โรงเรียน สำนักงาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 5. สามารถจัดการความเสี่ยงของโรคจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้6. คนในชุมชนต้องมีความรู้ มีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการเกิดโรค
- สหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่ามีผู้ว่างงานในสหรัฐซึ่งเป็นผลจากมาตรการปิดเมืองที่ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง รวมถึงคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้คนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้นประเด็นที่ประธานาธิบดีจะมีการเร่งดำเนินการ คือ การผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและให้รัฐต่างๆ ประกาศให้ทางธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ อีกทั้งให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นมากขึ้น
- จีน ทางการเมืองอู่ฮั่นปรับเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ขึ้นอีกราว 50% จากยอดเดิมอยู่ที่ 2,579 คน เพิ่มเป็น 3,869 คน นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้ออีก 325 คน ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มเป็น 50,333 คน คิดเป็น 60% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ ทั้งนี้จีนระบุว่าข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาจากหลายแหล่ง โดยรวมข้อมูลจากสถานที่ฌาปนกิจและเรือนจำ นอกจากนี้ผู้ที่เสียชีวิตในบ้านก็ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในข้อมูลของทางการด้วยทั้งนี้มีการยืนยันว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ปกปิดข้อมูลและกำลังพยายามตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขสถิติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการระบาดในอู่ฮั่นมีความโปร่งใสและถูกต้อง
- ญี่ปุ่น ได้เริ่มจัดส่งหน้ากากผ้าให้แก่ครัวเรือนทั้งหมดในประเทศแล้ว โดยเป็นความพยายามรับมือกับภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- เบลเยียม หน่วยงานด้านสาธารณสุขแถลงว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เบลเยียมมีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 มากถึง 313 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึง 5,163 คน และการเสียชีวิตถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดอยู่ในบ้านพักคนชรา ส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลของเบลเยียม มีรายงานว่าเบลเยียมได้เริ่มตรวจหาเชื้อไวรัสจากผู้อาศัยและเจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชรากว่า 210,000 คน โดยคาดว่าจะใช่เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เบลเยียม ซึ่งมีพลเมืองราว 11.5 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 มากเป็นอันดับ 5 ของยุโรป
- พม่า ประธานาธิบดีพม่าประกาศอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำประมาณ 25,000 คน หรือ 1 ใน 4 ของผู้ต้องขังที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ ท่วมกลางความวิตกกังวลว่าผู้ต้องขังที่แออัดกันอยูในเรือนจำจะติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้การอภัยโทษให้แก่นักโทษเป็นธรรมเนียมที่รัฐบาลพม่าปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในวาระวันปีใหม่ของชาวพม่าที่ตรงกับเดือน เม.ย. 2020 แต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้มีรายงานว่า ในบรรดาผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ มีผู้ต้องขังต่างชาติรวมถึงคนไทยจำนวน 87 คน ซึ่งหลังจากปล่อยตัวแล้วจะถูกส่งกลับประเทศ

18 เม.ย. 2020


ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ออกมาสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมารวมตัวกันต่อต้านมาตรการปิดเมืองซึ่งเกิดขึ้นในหลายรัฐทั่วประเทศ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากมาตรการปิดเมืองซึ่งกำลังทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก | ที่มาภาพประกอบ: Paul Hennessy/SOPA Images/REX (อ้างใน MetroUK)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 33 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,733 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 47 คน และรักษาหายสะสม 1,787 คน
- ศบค. ขอให้จัดระเบียบการรับ-แจกของตามชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และขอให้ผู้ที่ไปรับสิ่งของ เฝ้าระวังและติดตามอาการของตนเอง
- ตามที่ โฆษก ศบค. ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปลดล็อคดาวน์เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยยกตัวอย่างการเปิดร้านตัดผมและห้างสรรพสินค้าว่าต้องมีมาตรการหลังจากผ่อนปรนแล้ว จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านตัดผมถึงมาตรการที่ทางรัฐกำหนด ทางเจ้าของร้านบอกว่าพร้อมที่จะยอมรับเงื่อนไขทุกอย่าง โดยเบื้องต้นวางแผนจัดร้านเว้นระยะห่างไว้เบื้องต้น เช่น จากเดิมที่มีเตียงสระผม 3 เตียง อาจต้องนำเตียงกลางออก และใช้ระบบการจัดคิวนัดล่วงหน้า
- แรงงานไทยในมาเลเซียชุดแรกได้เดินทางกลับเข้าไทยแล้วที่บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดทั้งด้านความมั่นคงและด้านสาธารณสุข มีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขั้นตอนการคัดกรองจะต้องดูรายละเอียดเรื่องใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองจากสถานกงสุล รวมถึงรายชื่อตามโควตาในแต่ละวัน ซึ่งรองรับไม่เกิน 100 คน หากพ้นจุดนี้จะส่งไปคัดกรองโรคของ ตม. รวมถึงตรวจสอบหมายจับเพิ่มเติม ทั้งนี้แต่ละพื้นที่ได้เตรียมสถานที่ควบคุมโรค (Local quarantine) เพื่อกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวม 67 แห่ง จำนวน 2,495 ห้อง
- จ.สตูล ตรวจสอบความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ตม. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยชุดแรกที่จะเดินทางกลับช่องทางท่าเรือตำมะลัง 16 คน โดยมีการนำนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค คือ เครื่องความดันลบมาช่วยในการตรวจหาเชื้อคาดว่าใช้เวลาตรวจสอบบุคคล และพิธีการผ่านด่านและตรวจโรค 2 ชั่วโมง
- จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงแนวทางการผ่อนปรนพื้นที่เสี่ยง หลังจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้ว ว่าการเปิดตลาดเพื่อให้ได้ค้าขายเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะตลาดที่มีการบริหารจัดการที่ดี การเปิดโรงแรมได้มีการพิจารณาจากโรงแรมที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรการที่ดีพอในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ส่วนร้านเสริมสวยให้รอมาตรการจากส่วนกลางก่อน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
- คนไทยจำนวน 284 คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และกักตัวครบ 14 วันแล้ว ได้ทยอยเดินทางกลับ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมรถบัสจาก บ.ขนส่งจำกัด ซึ่งการส่งกลับภูมิลำเนาครั้งนี้จะใช้รถตำรวจท่องเที่ยวนำทางและจะส่งต่อกันเมื่อเปลี่ยนจังหวัดจากปกติที่จะเป็นรถของสาธารณสุขที่จะนำและประกบไปตามจุดจนถึงปลายทาง นอกจากนี้ ปลายทางที่ให้ญาติมารอรับได้กำหนดจุดลงปลายทางเป็นศาลากลางจังหวัดและศาลาว่าการ กทม. ยกเว้นบุคคลที่ต้องขึ้นเครื่องบินต่อ จะมีรถไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
- จ.ชลบุรี ได้เตรียมพร้อมในการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ โดยมีการเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวที่สัตหีบในรูปแบบ State Quarantine มีส่วนกลางรับผิดชอบดูแล รัฐบาลกำหนดว่าจะให้กลุ่มใดเข้าพักจะต้องมีรถจากกระทรวงคมนาคมรับจากสนามบินมาส่งยังที่พักและมีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือและกระทรวงสาธารณสุขดูแลเป็นหลัก ต่างจาก Local Quarantine ที่มีผู้ว่าราชากรจังหวัดเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการสำหรับพื้นที่ จ.ชลบุรี แบ่งการดูแลคนไทยกลับจากต่างประเทศออกเป็นรูปแบบ State Quarantine 2 แห่ง และ Local Quarantine 1 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง
- WHO และ UN ออกเตือนรัฐบาลและประชาชนในทวีปแอฟริกาให้เตรียมรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19 เนื่องจากทวีปแอฟริกาเป็นทวีปขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากทวีปเอเชียและมีจำนวนประชากรประมาณ 1.2 พันล้านคน จะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ในขณะที่สหประชาชาติยังคาดการณ์ว่าเชื้อ COVID-19 อาจทำให้ผู้คนในทวีปแอฟริกาเสียชีวิตได้ประมาณ 300,000 ถึง 3.3 ล้านคน
- WHO ได้ออกมาเตือนว่า ยังไม่มีหลักฐานการวิจัยสนับสนุนว่า การตรวจหาระดับแอนติบอดี้จะสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่ได้รับการตรวจนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 หรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวจะเป็นการวัดระดับแอนติบอดี้ในร่างกายผู้ตรวจเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่รับการตรวจมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 ที่ยังได้ผลในอนาคต นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ COVID-19 จะไม่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกในอนาคต
- เยอรมนี รมว.สาธารณสุขกระบุว่าสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศได้ในระดับหนึ่ง หลังจากพบผู้ฟื้นตัวและหายมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกจากนี้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์การตรวจเชื้อ COVID-19 ไปแล้วกว่า 1.7 ล้านชิ้น โดยก่อนหน้านี้เยอรมนีได้เตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ให้ร้านค้าและธุรกิจบางส่วนเปิดทำการได้ในสัปดาห์หน้า แต่ทั้งนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุขยืนยันว่ามาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์ในประเทศจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป
- เกาหลีใต้ หลังจากผ่านการระบาดครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้ พบว่ามีประชาชนที่หายจากการป่วยและได้รับการตรวจหาไวรัสซ้ำอีกครั้งจำนวน 7,829 คน ในจำนวนนี้พบผู้ที่ยังตรวจพบไวรัสคิดเป็น 2.1% ซึ่งยังคงเป็นความกังวลของทั่วโลกรวมถึงในประเทศเกาหลีใต้ที่ต้องทำการศึกษาต่อไป
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงตนให้การรับรองและสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมารวมตัวกันต่อต้านมาตรการปิดเมืองซึ่งเกิดขึ้นในหลายรัฐทั่วประเทศ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากมาตรการปิดเมืองซึ่งกำลังทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ให้ความเห็นในรายการข่าวฟ็อกซ์นิวส์ว่าสหรัฐฯ ทราบดีว่าไวรัสมีต้นกำเนิดที่เมืองอู่ฮั่น และทราบว่าสถาบันไวรัสวิทยาอยู่ห่างจากตลาดค้าส่งสัตว์ป่าแค่ไม่กี่กิโลเมตร ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากมายให้เรียนรู้และรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังทำงานอย่างขันแข็งเพื่อหาคำตอบ โดยหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือจีนต้องให้ความร่วมมือด้วยการยอมให้โลกและนักวิทยาศาสตร์ของโลกได้รู้ความจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและไวรัสเริ่มแพร่ระบาดได้อย่างไร
- ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นกำลังเตรียมการสำหรับทดสอบทางคลินิกสำหรับฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ซึ่งเป็นยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนสิ้นเดือนนี้ โดยหวังว่าจะสามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ผู้นำฟิลิปปินส์แสดงความเต็มใจในการเข้าร่วมโครงการทดสอบทางคลินิคสำหรับยาฟาวิพิราเวียร์ ขณะที่ญี่ปุ่นจะแจกยาดังกล่าวฟรีให้แก่ 50 ประเทศที่แสดงความจำนงกับทางญี่ปุ่น นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์จะเข้าร่วมโครงการขององค์การอนามัยโลกในการทดสอบทางคลินิกสำหรับยา hydroxychloroquine, chloroquine, lopinavir, ritonavir plus interferon และ remdesivir เพื่อดูประสิทธิภาพในการรักษาโรค COVID-19
- อังกฤษ ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่เพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยว่า โครงการวิจัยใหม่จำนวน 21 โครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนจากวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 14 ล้านปอนด์ เพื่อเร่งความคืบหน้าในการคิดค้นวัคซีนและยารักษาโรค COVID-19 อย่างรวดเร็ว
- ญี่ปุ่น ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุ 10,000 คนแล้ว และมีผู้เสียชีวิตกว่า 200 คน ที่กรุงโตเกียวมีการแพร่ระบาดหนักสุดเฉพาะเมื่อวันที่ 17 เม.ย. เพียงวันเดียว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 201 คน ทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด และวันที่ 18 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 181 คน

19 เม.ย. 2020


Radio Free Asia รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว 2 แหล่งในกรุงเปียงยาง และในจังหวัดรยังกังของเกาหลีเหนือ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีเหนือกล่าวในการบรรยายสาธารณะว่ามีรายงานยืนยันมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศเกาหลีเหนือล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. 2020 ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้มีการระบุจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าวว่ามีเท่าใด | ที่มาภาพประกอบ: Radio Free Asia

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 32 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,765 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 47 คน และรักษาหายสะสม 1,928 คน
- สธ. แถลงระบุนักวิจัยไทยผลิตวัคซีนต้าน COVID -19 อยู่ในขั้นทดลองกับสัตว์แล้ว เผยต้องเดินหน้า 2 แนวทาง 1. ผลิตวัคซีนเอง 2. ร่วมพัฒนาและวิจัยกับต่างชาติ เผยผลการศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโพไลด์ในฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส COVID-19 แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อ COVID-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรคโดยที่ยังไม่มีอาการ แต่ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการศึกษานี้เป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม และยังจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไป
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ก. จำนวน 3 ฉบับ โดยกฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาล และหน่วยงานรัฐอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วงเงินรวมถึง 1.9 ล้านล้านบาท
- นักเรียน AFS -คนไทย จากสหรัฐฯ อีก 162 คน เดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภาแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่คัดกรองเข้มงวด ก่อนส่งกักตัว 14 วัน เฝ้าระวัง COVID-19
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิด 'ศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19' พร้อมตั้งครัวกลางเป็นแห่งแรก ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กทม. ตามแนวคิดสำรวจให้พบจบที่ชุมชน
- จ.สิงห์บุรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการป้องกันควบคุมโรคของจังหวัด โดยกล่าวว่าการที่ยังไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในจังหวัดที่ร่วมกันทำตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งทางจังหวัดมีมาตรการในการคัดกรองเบื้องต้นโดยการตั้งด่านคัดกรองตามถนนสายหลักๆ ถึง 9 ด่าน รวมถึงมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตรวจสอบคนแปลกหน้าหรือประชาชนที่ไปอยู่ที่อื่นว่ากลับเข้ามาในหมู่บ้านหรือไม่ สำหรับการทำงานของหน่วยงานราชการจังหวัด ใช้มาตรการให้ข้าราชการส่วนหนึ่งเอางานกลับไปทำที่บ้าน ไม่ต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงานสลับหมุนเวียนกัน ส่วนคนที่มาปฏิบัติงานได้ใช้มาตรการเว้นระยห่างเหมือนกับที่จังหวัดได้ขอให้ประชาชนช่วยกันทำ คือ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และการทำงานเหลื่อมเวลากัน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น แต่หากจำเป็นให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง และไม่อนุญาตให้คนต่างจังหวัดมาพำนักในจังหวัด ซึ่งได้ขอความร่วมมือประชาชนหากเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลานให้งดการกลับมาก่อนในช่วงนี้
- Global Citizen และ WHO ชวนศิลปินดังทั่วโลก ร่วมจัดคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ครั้งประวัติศาสตร์ One World: Together At Home ให้กำลังใจผู้คนทั่วโลกให้มีพลังในการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19
- สหรัฐฯ รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ติดตามความเป็นไปได้ในทฤษฎีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์อาจเป็นต้นกำเนิดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งเชื้อไวรัสอาจหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยอุบัติเหตุหรือจากความผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งนี้ และขณะนี้รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังหาหลักฐานเพื่อยืนยันว่าต้นกำเนิดของเชื้อ COVID-19 มาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น ไม่ใช่ที่ตลาดสดหัวหนานในอู่ฮั่นซึ่งมีการขายเนื้อสัตว์ป่าด้วย นอกจากนี้สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ (NIH) เปิดเผยว่าการทดลองรักษาลิงวอกที่ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ (remdesivir) ช่วยลดอาการของโรคและความเสียหายในปอด แต่การศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเดียวกัน (peer review) และไม่ควรถูกสรุปเป็นข้อแนะนำทางคลินิก แต่เป็นการแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยเหลือภาคสาธารณสุขรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนมาตรการล็อกดาวน์พบว่าประชาชนทั่วเมืองสหรัฐฯ ยังคงรวมตัวกันชุมนุมและเดินขบวนไปตามท้องถนนเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมาตรการล็อกดาวน์ตามแนวทางของผู้ว่าการรัฐแต่ละแห่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และขยายขอบเขตไปยังรัฐขนาดใหญ่ขึ้น
- เกาหลีเหนือ Radio Free Asia รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว 2 แหล่งในกรุงเปียงยาง และในจังหวัดรยังกังของเกาหลีเหนือ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีเหนือกล่าวในการบรรยายสาธารณะว่ามีรายงานยืนยันมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศเกาหลีเหนือล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. 2020 ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้มีการระบุจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าวว่ามีเท่าใด ทั้งนี้หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายพื้นที่ทั่วโลกจากที่มีจุดเริ่มต้นในประเทศจีนซึ่งมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ทำการตรวจตราการเข้าออกตามแนวชายแดนของตนเองอย่างเข้มงวดและยังมีคำสั่งให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 กักตัวเองเป็นเวลา 30 วัน
- เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (KCDC) ออกแถลงการณ์รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 รายวัน ว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการยืนยันผู้ป่วยใหม่ 8 ราย ถือเป็นสถิติการพบผู้ป่วยเป็นเลขหลักเดียวครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. และยังเป็นจำนวนผู้ป่วยรายวันที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสถิติของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีการยืนยัน 18 คน ทั้งนี้ในจำนวนผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่นั้นเป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพียง 3 คน ส่วนที่เหลือเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ บ่งชี้ว่าเกาหลีใต้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แล้วเกือบ 100% ขณะที่จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 10,661 คน แต่คงเหลือผู้ป่วยอยู่ในระบบอย่างน้อย 2,619 คน เท่านั้น อย่างไรก็ตาม KCDC ยืนยันยังคงมาตรการควบคุมโรคเข้มงวดในระดับสูงสุด รวมถึงการยกระดับคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ การขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อไวรัสและการกำชับให้ชาวเกาหลีใต้ปฏิบัติตามแนวทางรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป โดยทางการเกาหลีใต้ได้ขยายไปอีก 15 วัน แต่ผ่อนปรนความเข้มงวดสำหรับโบสถ์และการแข่งขันกีฬา โดยโบสถ์จะไม่มีการปิดอีกต่อไป การแข่งขันกีฬาบางอย่าง เช่น ฟุตบอล กลับมาแข่งขันได้โดยไม่มีผู้เข้าชมในสนาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากที่สุดในการรักษาระยะห่างทางสังคม แต่ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องหาแนวทางที่เป็นกลางหากสามารถรักษาการบริหารจัดการที่มีเสถียรภาพในระดับปัจจุบันได้ จะปรับไปใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมแบบปกติได้ตั้งแต่ 6 พ.ค. 2020 เป็นต้นไป โดยแนวทางนี้จะทำให้เริ่มกลับมาเริ่มเดินหน้างานด้านเศรษฐกิจได้ขณะเดียวกันก็ยังคงดำเนินแนวทางการทำให้ปลอดเชื้อไวรัสและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในชีวิตประจำวัน
- เยอรมนี รัฐมนตรีสาธารณสุขได้แถลงว่าไวรัส COVID-19 ได้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกักตัวควบคุมการเคลื่อนไหวหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนร้านค้าขนาดเล็กมีกำหนดกลับมาเปิดให้บริการลูกค้าได้อีกครั้งในวันที่ 20 เม.ย. เด็กนักเรียนมีกำหนดไปโรงเรียนได้อีกครั้งในวันที่ 4 พ.ค. ถึงแม้ว่าจะยังคงมีมาตรการเข้มงวดบางอย่างบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามชุมนุมเกินกว่า 2 คนในสถานที่สาธารณะและการจัดงานใหญ่ๆ นอกจากนี้ได้ยังพบว่าอัตราการติดเชื้อระหว่างคนกับคนได้ลดลงอยู่ที่ 0.7 นั่นหมายถึงแต่ละคนที่เป็นพาหะของโรคจะสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เฉลี่ยไม่ถึง 1 คนแล้ว ส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโรคจะให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย และแอปพลิเคชันติดตามเชื้อไวรัสจะให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ภายใน 3-4 สัปดาห์นี้
- อิสราเอล ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ โดยจะให้ร้านค้าต่างๆ เริ่มเปิดทำการได้และผ่อนปรนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตามสมควร เนื่องจากรัฐบาลประสบผลสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ธุรกิจที่เปิดใหม่มีจำนวนคนงานได้เพียง 30% เท่านั้น และห้างสรรพสินค้าและตลาดการค้าใหญ่ยังไม่อนุญาตให้เปิดแต่อย่างใด
- รัสเซีย รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ที่ 6,060 รายในหนึ่งวัน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในรัสเซียขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 42,000 คน เสียชีวิตแล้ว 361 คน ทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือน เม.ย. 2020 แม้จะยังคงต่ำกว่าอีกหลายประเทศในยุโรป รวมทั้ง เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอังกฤษ
- บราซิล ประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซนาโรของบราซิลร่วมประท้วงหน้ากองทัพในกรุงบราซิเลีย เพื่อคัดค้านคำสั่งอยู่บ้านของรัฐบาลท้องถิ่น
- สิงคโปร์ แมคโดนัล สิงคโปร์ ตัดสินใจระงับการให้บริการร้านอาหารทุกสาขาที่ตั้งอยู่ในเกาะสิงคโปร์ ยาวถึง 4 พ.ค. 2020 ซึ่งลูกค้าไม่สามารถซื้ออาหารได้ไม่ว่าจะเป็นทางเดลิเวอรีหรือซื้อกลับบ้าน หลังพบพนักงาน 7 คนติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คำสั่งปิดร้านเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. จนถึงวันที่ 4 พ.ค. และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 5 พ.ค. 2020

20 เม.ย. 2020


สำนักงานจราจรของกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2019 แล้ว เนื่องจากชาวเมืองหันมาใช้รถส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 | ที่มาภาพประกอบ: Atta Kenare / AFP - Getty Images (อ้างใน NBC NEWS)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 27 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 2,792 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ผู้เสียชีวิตสะสม 47 คน รักษาหาย 71 คน รักษาหายสะสม 1,999 คน
- ก.คลัง เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตั้งแต่ 20 เม.ย. เวลา 6.00 น. ถึง 22 เม.ย. เวลา 24.00 น.
- สธ. เตรียมเสนอผ่อนปรนล็อกดาวน์ ให้ภาคธุรกิจเปิดทำการ ซึ่งจะให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเป็นกลุ่มสุดท้ายของการเปิด เนื่องจากยังเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยมาตรการที่ต้องคงไว้ไม่สามารถผ่อนปรนได้ ได้แก่ การตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทางมาต้องอยู่ภายในภายที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้ 14 วัน ตามที่รัฐกำหนด และทุกจังหวัดต้องมีการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสถานที่ชุมชน สถานที่แออัดหนาแน่น และเพิ่มความเข้มข้นเรื่องการตรวจห้องปฏิบัติการ ซึ่งมาตรการนี้จะต้องไม่หย่อนอย่างเด็ดขาด ส่วนกิจการที่ต้องหยุดดำเนินต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์คลับ คาราโอเกะ อาบอบนวด สนามมวย ที่มีการพนันแข่งขันร้อง ตะโกน โดยการผ่อนปรนล็อกดาวน์จะเริ่ม 32 จังหวัด ที่ไม่มีการระบาดมานาน 2 สัปดาห์ ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อระดับต่ำ กลุ่มนี้จะสามารถผ่อนปรนมาตรการได้ก่อน เริ่มดำเนินการต้นเดือน พ.ค. จากนั้นหาก 2 สัปดาห์สถานการณ์ดีขึ้นก็พิจารณาเพิ่มจังหวัดที่มีการติดเชื้อประปรายในรอบ 2 สัปดาห์ อีก 38 จังหวัด ให้เปิดได้ปกติคาดว่ากลุ่มนี้จะดำเนินการได้กลางเดือนพฤษภาคม ส่วนที่เหลืออีก 7 จังหวัด ที่พบการติดเชื้อต่อเนื่อง แต่ไม่มีการระบาดใหญ่ คาดว่าจะสามารถผ่อนปรนเปิดจังหวัดได้ ประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน แต่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดใหม่ในระลอก 2-3
- กรุงเทพฯ ขยายเวลาการปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราจากเดิมวันที่ 10-20 เม.ย. ออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นว่าการดื่มสุราจะเป็นเหตุทำให้มีการรวมกลุ่มกันของคน และอาจเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายขึ้น และยังมีการขอความร่วมมือผู้จัดตั้งโรงทาน-แจกสิ่งของ แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนที่จะจัดตั้งโรงทาน หรือจุดแจกอาหาร/สิ่งของ เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้จัดตั้งโรงทานต้องควบคุม ดูแลโรงทานให้เป็นไปตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย จัดระเบียบการแจกอาหารกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และงดจัดพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร
- รัฐบาล และ กสทช. ได้ร่วมกับค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ค่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงโรคติดเชื้อ COVID-19 เปิดให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์มือถือฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย เป็นระยะเวลา 45 วัน เริ่มกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. 2563 กดรับสิทธิ์ด้วย 170 เลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิม ตามด้วย # แล้วกดโทรออก (ใช้งานได้ทันที 45 วัน หลังได้รับ SMS ยืนยัน) เงื่อนไขการรับสิทธิ์คือ เป็นประชาชนทั่วไป บุคคลธรรมดาเฉพาะคนไทยเท่านั้น โดยทุกคนจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ค่าย (ยกเว้น นิติบุคคล)
- มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนักวิจัย ได้ใช้การตรวจหาสารพันธุกรรมของ COVID-19 ในน้ำเสียเพื่อคัดกรอง ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจการติดเชื้อโดยไม่ต้องตรวจทุกคนในจังหวัด ด้วยการตรวจน้ำเสียของสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ ได้แก่ อุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งสามารถช่วยให้ประเมินผ่อนคลายล็อกดาวน์ได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณ โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียอาจช่วยให้เปิดเมืองได้เร็วขึ้น
- กรมราชทัณฑ์ เผยพบเจ้าหน้าที่หญิงเรือนจำ จ.ชุมพร ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 คน รายแรกเริ่มแสดงอาการป่วย 13 เม.ย. 2563 คาดติดเชื้อนอกสถานที่ แจ้งผู้สัมผัสแยกตัวดูอาการ
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เชื่อการดำเนินคดีผู้บริจาคสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ไม่มีโทษรุนแรง แต่ขอความร่วมมือประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบ ส่วนข่าวลือแจกเงินมีหน่วยงานติดตามอยู่แล้ว หากเข้าข่ายความผิด จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
- อังกฤษ แม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในอังกฤษจะต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ก็ยังไม่มีนโยบายจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่จะให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง
- อิหร่าน กรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน อนุญาตให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเปิดให้บริการได้ซึ่งผู้นำยังไม่ระบุประเภทของธุรกิจ หลังหลายพื้นที่ของประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นาน 1 สัปดาห์ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอิหร่าน ระบุว่าธุรกิจและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาร้านเสริมสวย โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ยังคงต้องปิดให้บริการต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และธุรกิจที่เข้าข่ายเปิดให้บริการได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับหรือถูกสั่งปิด ขณะที่หน่วยงานรัฐบาลจะเปิดทำการระหว่าง 07.00 น. - 14.00 น. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเว้นระยะห่างกัน ส่วนคนขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีแผ่นฟิล์มพลาสติกกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และต้องฆ่าเชื้อภายในรถ ขณะที่สำนักงานจราจรของกรุงเตหะรานเปิดเผยว่า ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2019 แล้ว เนื่องจากชาวเมืองหันมาใช้รถส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าสหรัฐฯ อยู่ในระหว่างการหารือกับจีนเพื่อขอเข้าไปในประเทศ หลังแสดงความประสงค์จะส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปยังจีน เพื่อดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมีการเผชิญแรงกดดันจากผู้ประท้วงในหลายรัฐ ในรัฐแอริโซนา, โคโลราโด, มอนแทนา และวอชิงตัน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ โดยผู้ว่าการรัฐในหลายมลรัฐได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแผนเปิดเมืองอีกครั้ง หลังมีสัญญาณการชะลอตัวของการระบาด แต่ก็ยังมีอีกหลายรัฐที่ยังคงความเข้มงวดต่อไป โดย แอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ได้ประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัฐนิวยอร์กจะขยายมาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2020
- สเปน นายเปโดร ซันเชซ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจะขยายมาตรการปิดเมือง หรือล็อกดาวน์ ออกไปอีก 15 วัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นการขยายมาตรการล็อกดาวน์ครั้งที่ 3 โดยจะมีผลไปจนถึงวันที่ 9 พ.ค. 2020 และจะผ่อนคลายข้อจำกัดบางเรื่องให้กับเด็ก แม้ที่ผ่านมาจะมีการคลายมาตรการบางส่วนไปแล้ว โดยจะอนุญาตให้ออกจากบ้านได้ในวันที่ 27 เม.ย. 2020 นี้ แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
- นิวซีแลนด์ ขยายมาตรการล็อคดาวน์ ออกไป 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะย้ายออกจากการแจ้งเตือนระดับ 4 เวลา 23.59 น. ในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 2020 และจะอยู่ในการแจ้งเตือนระดับ 3 เป็น เวลา 2 สัปดาห์ ก่อนจะตัดสินใจอีกครั้ง
- นอร์เวย์ จะเริ่มเปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กอีกครั้งหลังจากปิดเป็นเวลา 1 เดือนเนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 นักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานในวันที่ 20 เม.ย. รวมถึงช่างทำผมและแพทย์ผิวหนังก็สามารถเปิดทำการในสัปดาห์นี้เช่นกัน เด็กเล็กในโรงเรียนประถมจะเริ่มกลับไปเรียนในวันที่ 27 เม.ย. ในขณะที่ร้านค้าจำนวนมากได้รับอนุญาตให้เปิดอยู่ ส่วนบาร์และร้านอาหารส่วนใหญ่ยังคงให้ปิดต่อไป
- ออสเตรเลีย ชายหาดบางแห่ง ได้แก่ Coogee, Maroubra และ Clovelly ในเขตชานเมืองฝั่งตะวันออกจะเปิดให้บริการสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิ่ง เดิน ว่ายน้ำและกิจกรรมการออกกำลังกายอื่นๆ ซึ่งชายหาดนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตใจและร่างกายของคนจำนวนมากในชุมชน
- อินเดีย ห้ามบริษัทอีคอมเมิร์ซทำการจัดส่งสินค้าที่ไม่จำเป็นจนถึง 3 พ.ค. 2020 แต่จะได้รับอนุญาตให้จัดส่งของชำและสินค้าจำเป็นอื่นๆ ได้บางกรณี
- ญี่ปุ่น มีการเสนอเงินทุนให้สำหรับผู้ให้บริการทางเพศ ซึ่งอาจไม่เพียงพอแก่การดำรงชีวิตช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- บังกลาเทศ ปิด 7 หมู่บ้านในเขต Brahmanbaria ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวง Dhaka ไปทางตะวันออกประมาณ 60 กิโลเมตร หลังจากประชาชนหลายหมื่นคนเข้าร่วมพิธีศพของนักบวชท้องถิ่น ทั้งๆ ที่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง 7 หมู่บ้านอยู่ในบ้านตลอดเวลาอย่างน้อย 14 วันอย่างเคร่งครัด

21 เม.ย. 2020


รัฐบาวาเรียของเยอรมนีประกาศยกเลิกอ็อกโทเบอร์เฟสต์ เทศกาลเบียร์ยิ่งใหญ่ประจำปีเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นการยกเลิกครั้งแรกนับจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 | ที่มาภาพประกอบ: Augsburger Allgemeine

ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 19 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,811 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 48 คน รักษาหาย 109 คน รักษาหายสะสม 2,108 คน
- ครม.เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน
- ครม.เห็นชอบ ขยายเวลาให้ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในไทยได้ ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ก.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย
- นายกรัฐมนตรีเผยจะพิจารณาทบทวนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสัปดาห์หน้า ว่ามีความจำเป็นต้องต่ออายุออกไปจากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. นี้หรือไม่ ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน การประเมินด้านสาธารณสุข และพิจารณาว่ามีมาตรการอื่นๆ รองรับเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ภาคเอกชนจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปลดล็อคให้กิจการกลับมาเปิดดำเนินการได้ก่อนจะยื่นข้อเสนอมายังรัฐบาล
- สปสช. ออก 7 มาตรการเชิงรุกควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากต้องย้ายไปรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ 1.จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยรายเก่าทางไปรษณีย์ โดยใช้งบสนับสนุนจากกองทุนบัตรทอง อัตราครั้งละไม่เกิน 50 บาท 2.ขยายร้านขายยาเป็น 'โครงการรับยาใกล้บ้าน' เพื่อลดความแออัด ที่ต้องเดินทางมารับยาที่สถานพยาบาล 3.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังรับยาหรือบริการทางการแพทย์นอกหน่วยบริการประจำได้โดยถือว่าเป็นการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน 4.ให้จ่ายเงินชดเชยเป็นค่าบริการ กรณีโรค COVID-19 ให้กับหน่วยบริการนอกระบบบัตรทอง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน 5.ให้จ่ายเงินชดเชยค่าบริการโรค COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเกณฑ์ประเมินจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 6.เสนอแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับเงิน จ่ายเงิน รวมถึงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 และเพิ่มการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากโรค COVID19 เป็น 2 เท่าจากเดิมและ 7.ให้เลขาธิการ สปสช. และประธานบอร์ด สปสช. พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อประโยชน์การบริหารกองทุนให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
- สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินชดเชยลูกจ้างว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 อัตรา 62 % ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อ COVID-19 และสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ
- ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวหน้ากากผ้าสำหรับคนพิการทางการได้ยิน (ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าวมีพลาสติกใสอยู่ตรงกลาง) เพื่อช่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการมองเห็นรูปปากที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ยังได้เปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับคนพิการนำสินค้ามาจำหน่ายในชื่อเพจเฟสบุ๊ค 'ฝากร้านคนพิการ' ทั้งนี้คนพิการสามารถนำสินค้ามาโพสต์ขายได้ฟรีในช่องทางดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤตของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
- ก.วัฒนธรรม ยืนยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือให้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล
- คนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศเดินทางกลับเข้าไทยอีก 220 คน ขณะที่ สตม.ให้สนามบินดอนเมืองนำร่องใช้ระบบ Biometric on Mobile ตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้า เพื่อลดเวลาในขั้นตอนตรวจสอบผู้โดยสาร
- WHO เตือน สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของ COVID-19 ยังมาไม่ถึง ขอทั่วโลกช่วยกันป้องกันไม่ได้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว หลังหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
- โครงการอาหารโลก (WFP) ของ UN เผยรายงานวิกฤติอาหารโลกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประเมินว่าในปี 2020 จะมีผู้อดอยากทั่วโลกอยู่ที่ 250 ล้านคน (ปี 2019 อยู่ที่ 135 ล้านคน)
- สหรัฐฯ สมาคมพยาบาลรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องดำเนินคดีหน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล 2 แห่ง จัดสรรหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ ระบุสมาชิกติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 9.5 พันคน
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ศาสนา กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้รับการยกเว้นการอดอาหารในช่วงรอมฎอน และเรียกร้องให้ชาวมุสลิมไม่มาชุมนุมกันเพื่อสวดมนต์ในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์
- ฮ่องกง ขยายการสั่งห้ามประชาชนรวมตัวกันมากกว่า 4 คน ถึงวันที่ 7 พ.ค. 2020 จากเดิมตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 23 เม.ย. นอกจากนี้ศูนย์เกม โรงยิม โรงภาพยนตร์และสถานที่บันเทิงอื่นๆ ก็ปิดทำการเช่นกัน และระงับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าสนามบินอย่างไม่มีกำหนด
- ออสเตรเลีย เริ่มให้นักเรียนกลับไปโรงเรียนในวันที่ 11 พ.ค. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนเต็มเวลาในเดือนกรกฎาคม หลังจากโรงเรียนส่วนใหญ่ปิดเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน
- จีน เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 73 แห่งในกรุงปักกิ่ง หรือคิดเป็น 30% ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในเมืองหลวง ซึ่งรวมถึงกำแพงเมืองจีน กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง แต่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง ให้เข้าไปในสถานที่ต่างๆ ได้เพียง 30% ของจำนวนที่รองรับได้เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด เช่นเดียวกับร้านค้าต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้ที่เตรียมขยายเวลาให้บริการไปจนถึงเที่ยงคืน ในระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้
- ญี่ปุ่น
- โคลอมเบีย ขยายเวลาล็อกดาวน์จากเดิม 25 มี.ค. เป็นวันที่ 11 พ.ค. 2020 แต่มีการผ่อนปรนให้อุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง และระบบขนส่งสาธารณะ เริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 27 เม.ย. 2020
- อินโดนีเซีย ประธานาธิบดีโจโก วีโดโด ได้สั่งห้ามประชาชนเดินทางกลับบ้านหลังเดือนรอมฎอน หรือเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมในเดือนพฤษภาคม เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ก่อนหน้านี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้สั่งห้ามไม่ให้ข้าราชการ บุคลากรกองทัพ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เดินทางกลับภูมิลำเนา
- อิตาลี 'เฟอร์รารี่' ผู้ผลิตรถซูเปอร์คาร์เปิดโรงงานในมาราเนลโล เริ่มต้นผลิตวาล์วสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ และชิ้นส่วนของหน้ากากป้องกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่รักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยวาล์วบางตัวได้รับการพัฒนาโดย Mares โรงงานผลิตอุปกรณ์ดำน้ำ ที่นำเอาวาล์วซึ่งพวกเขาออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการดำน้ำ มาปรับใช้กับหน้ากากช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
- ตุรกี ประธานาธิบดีเรเจพ ทายยิพ เออร์โดวาห์น ของตุรกีประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 31 จังหวัดรวมถึงในกรุงอังการาและนครอิสตันบูล เป็นเวลา 4 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.ไปจนเวลาเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2020 แต่ร้านขนมปัง ร้านขายยา โรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังสามารถดำเนินการต่อได้ส่วนตลาดสดและร้านขายของชำอนุญาตให้เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น
- ญี่ปุ่น นายอาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ขอความร่วมมือจากสาธารณชนมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 นายอาเบะกล่าวว่าระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นกำลังรับมืออย่างหนัก และเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระดังกล่าวรวมถึงปกป้องชีวิตของประชาชน ตนจึงอยากจะขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนลงให้ได้ 80%
- เยอรมนี รัฐบาวาเรียของเยอรมนีประกาศยกเลิกอ็อกโทเบอร์เฟสต์ เทศกาลเบียร์ยิ่งใหญ่ประจำปีเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นการยกเลิกครั้งแรกนับจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

22 เม.ย. 2020


ประกาศกรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE รวมถึงผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค มีผลถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 | ที่มาภาพประกอบ: European Pharmaceutical Review

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 15 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,826 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 49 คน รักษาหาย 244 คน รักษาหายสะสม 2,352 คน
- กรมศุลกากรประกาศยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE รวมถึงผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค มีผลถึงวันที่ 30 ก.ย.2563
- กรุงเทพฯ เปิดตัว 'BKK HELP' อำนวยความสะดวกผู้บริจาคสิ่งของและอาหารลงทะเบียนล่วงหน้า ลดความแออัดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-2019 โดยมีวิธีการเข้าใช้ระบบดังนี้ 1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://bkkhelp.bangkok.go.th/ และเลือกจุดแจกสิ่งของ จาก 71 จุดที่จัดไว้โดยแต่ละจุดจะมีรายละเอียดว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วในช่วงเวลาใดบ้าง และมีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานของแต่ละจุดเพื่อให้ผู้บริจาคติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 2.โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในระบบชี้แจงรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้า จากนั้นรอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ 3.อัปเดตจุดบริจาคลงเว็บไซต์ และ 4.นำสิ่งของหรืออาหารมาบริจาคแจกจ่าย โดยสำนักงานเขตในพื้นที่จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
- จ.นครปฐม ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019 ให้ผู้ประสงค์บริจาคประสานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างน้อย 1 วัน เพื่อช่วยจัดระเบียบในการแจก โดยให้แจ้งชนิดและจำนวนของที่จะบริจาค และจำนวนบุคคลที่ร่วมบริจาค นอกจากนี้ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายอย่างน้อยพื้นที่ละ 1 แห่ง ผู้บริจาคและผู้รับบริจาคจะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีสถานที่ล้างมือ และควบคุมดูแลให้มีการเว้นระยะห่าง ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำสิ่งของของผู้บริจาคมาดำเนินการแจกจ่ายด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- จ.สงขลา แจ้งขอเปลี่ยนจุดผ่านแดนที่อนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาจากจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019 โดยพบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจุดผ่านแดนถาวรสะเดาและเจ้าหน้าที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยโรคดังกล่าว

- สิงคโปร์ นายกรัฐมนตรีลีเซียน ลุง ขยายเวลามาตรการเข้มงวด ต่อไปอีก 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2020 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หลังผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดอันดับหนึ่งในอาเซียน หลังจากที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ออกจากบ้านเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ออกไปหลายคนและรีบกลับบ้านโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ เพิ่มมาตรการควบคุมจุดที่อาจแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย (Hot spots) เช่น ตลาดสด โดยควบคุมการเข้าออกตลาดและลดจำนวนคนที่ใช้บริการ และเพิ่มการปิดกิจการต่างๆ เพื่อลดคนไปทำงานลง
- เนเธอร์แลนด์ นายกรัฐมนตรีสั่งขยายการล็อกดาวน์สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่จนถึงวันที่ 20 พ.ค. และสั่งห้ามการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่จนถึงวันที่ 1 ก.ย. ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.
- อังกฤษ นายแมตต์แฮนค็อก รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษ เปิดเผยว่าอังกฤษจะเริ่มทดลองวัคซีนในมนุษย์ในวันที่ 23 เม.ย. โดยวัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และราชวิทยาลัยลอนดอน (Imperial College London) ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ ด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดแสดงความมั่นใจถึง 80% ว่าการทดลองวัคซีนในมนุษย์จะประสบความสำเร็จพร้อมตั้งเป้าพร้อมใช้งานภายในเดือนก.ย. 2020 นี้
- เยอรมนี อนุญาตให้ทำการทดลองเชิงคลินิกเป็นครั้งแรกสำหรับวัคซีนสำหรับรักษาคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นการให้ไฟเขียวการทดลองวัคซีนกับอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์
- เวียดนาม นายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม เผยเตรียมผ่อนปรนมาตรการรับมือโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเตรียมเปิดบินในประเทศ หลังจากที่เวียดนามไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมนาน 6 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 16-21 เม.ย. ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตยังเป็นศูนย์ซึ่งทางการเวียดนามประกาศระงับเที่ยวบินภายในประเทศเมื่อ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเริ่มทยอยผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เตรียมกลับมาเปิด 3 เส้นทางบินหลักในประเทศระหว่างกรุงฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้และดานัง หลังทางการประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์บางส่วน แม้จะยังคงมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคมไว้ในบางพื้นที่ โดยจะกลับมาเปิดเส้นทางบินในประเทศอีกครั้งในวันที่ 23 เม.ย.
- อินเดีย สภาวิจัยทางการแพทย์ได้แนะนำให้ทุกรัฐยุติการใช้ชุดทดสอบไว (rapid testkit) สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ในอีก 2 วันหลังจากที่พบว่ามีข้อผิดพลาด จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและกำลังส่งทีมเพื่อตรวจสอบชุดอุปกรณ์เพื่อประเมินว่าชุดไหนมีข้อผิดพลาดและส่งกลับผู้ผลิต ซึ่งชุดทดสอบไวนี้ได้ถูกนำไปใช้ในอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- สหรัฐฯ รัฐมิสซูรียื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลจีน เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่เริ่มต้นระบาดจากเมืองอู่ฮั่นจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อรัฐดังกล่าว คดีแพ่งดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐฯ โดย เอริก ชมิดต์อัยการสูงสุดของรัฐมิสซูรีกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนเพิกเฉยต่อการระบาดจนทำให้ไวรัสลุกลาม ส่งผลให้รัฐมิสซูรีและประชาชนในรัฐได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ฯ พร้อมเรียกร้องให้จีนจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว
- สเปน นายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน เปิดเผยว่ารัฐบาลสเปนวางแผนที่จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ประเทศในช่วงครึ่งหลังของเดือน พ.ค. 2020 หลังจากที่ได้เริ่มมาตรการล็อกดาวน์เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อ COVID-19 โดยจะเริ่มผ่อนปรนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เขาจะขอให้รัฐสภาอนุมัติการขยายเวลาบังคับใช้ภาวะฉุกเฉินของสเปนไปจนถึงวันที่ 9 พ.ค. 2020
- ญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ในจังหวัดนางาซากิ ทางตะวันตกของญี่ปุ่นยืนยันว่า มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 33 คน บนเรือคอสตา แอตแลนติกา เรือสำราญของอิตาลีที่ขณะนี้มีแต่ลูกเรืออยู่บนเรือและกำลังจอดเทียบท่าอยู่ที่จังหวัดนางาซากิเพื่อซ่อมแซม โดยขณะนี้ทางจังหวัดกำลังขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหา

23 เม.ย. 2020


คณะทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอข้อแนะนำ 10 ข้อในการลดปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ชิดให้ได้ 80% เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 | ที่มาภาพประกอบ: Kyodo News

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 13 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,839 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 50 คน รักษาหาย 78 คน รักษาหายสะสม 2,430 คน
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563
- ศบค.เผยยอดฝ่าฝืนเคอร์ฟิว วันที่ 3-23 เม.ย.นี้ ทะลุ 16,179 คน พบมั่วสุมกว่า 1,835 คน ตำรวจลดด่านตรวจเคอร์ฟิว แต่เพิ่มสายตรวจในชุมชน ให้คนแจ้งเบาะแสผ่าน 191 และ 1599 หลังมั่วสุมกระทำความผิดตามบ้านและชุมชน เล่นการพนัน ยาเสพติด
- รัฐบาลไทย จัดพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine/Local Quarantine) สังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน รวม 1,206 แห่งทั่วประเทศ ป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงกลาโหม ดูแล State Quarantine ในกรุงเทพฯ และร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดเป็น Local Quarantine ในต่างจังหวัด ทั้งนี้ ผู้กักกันโรคจะได้รับการดูแลจากทางเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสุขภาพประจำวัน มีทีมให้คำแนะนำและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ สถานที่กักกันนั้นๆ และจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการภายในวันที่ 5-7 ของการเฝ้าระวัง หากตรวจพบเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จะถูกส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นศูนย์กลางบริหารเหตุการณ์พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และทำหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะไปประจำการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สถานที่กักกันโรคฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
- กรมอนามัยขอผู้ต้องการบริจาคอาหารหรือตั้งโรงทานประสานหน่วยงานภาครัฐเข้าจัดระเบียบพื้นที่ลดการรวมตัวหนาแน่น แออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ย้ำขอเน้นแจกอาหารปรุงสุก ไม่เสียง่าย พร้อมทั้งยังได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคอาหารหรือตั้งโรงทานโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.จัดระบบเคลื่อนที่ส่งถึงบ้านผู้รับบริจาค เหมือนฟู๊ดเดลิเวอรี่ เหมาะกับบ้านที่มีผู้ป่วย ผู้พิการ หรือคนที่เดือดร้อน ออกจากบ้านไม่ได้ โดยหากต้องการส่งอาหารเช่นนี้สามารถประสานชุมชนเพื่อให้ส่งต่อไปแต่ละบ้านได้ง่ายขึ้น และ 2.หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้จัดพื้นที่ไม่ให้มีการรวมตัวอย่างหนาแน่นขณะนี้มีสถานที่หลายแห่งหรือพื้นที่ที่ทางการกำหนดได้มีการจัดพื้นที่จุดตั้งโรงทานแล้ว ผู้บริจาคต้องแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่ตามแนวทางของแต่ละจังหวัด โดยให้มีผู้ดูแลจัดระเบียบคัดกรอง จัดให้มีพื้นที่ล้างมือหรือให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กำหนดระยะห่างระหว่างรอรับอาหาร และขอให้สวมหน้ากากอนามัยด้วย ทั้งนี้ขณะนี้ปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จึงแนะนำให้ใส่ภาชนะที่มิดชิด อาจไม่จำเป็นต้องใส่ถุงหิ้วอีกชั้น แต่ขอให้คนไปรับบริจาคใช้ถุงผ้าไปรับอาหารแทน เพื่อลดขยะพลาสติก
- กพท.เผยมีสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เตรียมทำการบินในประเทศเดือน พ.ค.นี้ พร้อมให้ขายตั๋วแบบเว้นที่นั่ง ขณะที่เส้นทางบินขึ้นอยู่กับการปลดล็อกของแต่ละจังหวัด
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยผลสำรวจปัญหาและความต้องการของภาคธุรกิจ จากกลุ่มตัวอย่าง 8,929 คน พบมากกว่า 80% ของทุกกลุ่มอาชีพไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะติดเงื่อนไข
- จ.ชลบุรี ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ที่ 18/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ COVID-19 ประกาศเริ่ม 1 พ.ค. นี้เลิกล็อกดาวน์เมืองหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว ภาพรวมไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี
- จ.บุรีรัมย์ อนุญาตให้ตลาดนัด ร้านค้า ร้านอาหารที่ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนคนเดิน กลับมาเปิดอีกครั้ง 1 พ.ค. โดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องติดสติกเกอร์ที่แสดงเครื่องหมายผ่านการตรวจและปลอดเชื้อ 'Buriram Healthy' แต่ถ้าเดินทางออกนอกพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านและตำรวจจะทำการลอกสติ้กเกอร์ออกจากบัตร และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาจะต้องกักตัวอีก 14 วัน ก่อนจะได้รับสติ๊กเกอร์อีกครั้ง
- อินโดนีเซีย จาการ์ตาขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2020 สองวันก่อนวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี หลังจากที่ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากละเมิดกฎในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การชุมนุมคนจำนวนมาก ในขณะที่บริษัทจำนวนมากยังคงเปิดดำเนินการได้อยู่ คนสามารถออกไปข้างนอกได้ต้องสวมหน้ากาก ร้านอาหารขายอาหารแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น และธุรกิจทั้งหมดต้องปิดยกเว้นบริการที่จำเป็น หากละเมิดกฎดังกล่าวจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 100 ล้านรูเปียห์ และจำคุกสูงถึงหนึ่งปี และยังขอให้ชาวมุสลิมทำการละหมาดที่บ้านแทนที่จะไปที่มัสยิด
- เยอรมนี ประกาศแผนบังคับในทุกรัฐให้ผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องใส่หน้ากากอนามัย และเกือบทุกรัฐจะบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปซื้อสินค้าตามศูนย์การค้าต่างๆ ด้านองค์การอนามัยโลกยังคงยืนกรานว่าให้เฉพาะผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยเท่านั้นที่ควรใส่หน้ากากอนามัย โดยมีเหตุผลว่าหากใช้หน้ากากไม่ถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อมากกว่า และจะทำให้คนไม่ล้างมือ เพราะเชื่อในหน้ากากอนามัยมากเกินไป ทั้งๆ ที่การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ยังคงมีความสำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งพิเศษประธานาธิบดีในการระงับการออกกรีนการ์ดเป็นเวลา 60 วัน ให้แก่บุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐฯ แต่ไม่มีผลต่อผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว และไม่มีผลต่อคนที่ถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพต่างชาติแย่งงานคนอเมริกัน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก และผู้คนตกงานเป็นจำนวนมาก
- อังกฤษ อาจใช้มาตรการคุมเข้มทางสังคมยาวตลอดทั้งปีนี้ หรือจนกว่าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จะสำเร็จ เบื้องต้นนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ประกาศเพิ่มระยะเวลาล็อกดาวน์ประเทศไปจนถึง 7 พ.ค. เป็นอย่างน้อย และมีแนวโน้มจะขยายเวลาออกไปอีก หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่ดีขึ้น
- มาเลเซีย ออกประกาศขยายเวลาเพิ่มเติมจากคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวครั้งที่ 3 ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 เม.ย. 2020 นี้ เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมที่อยู่บ้านให้นานขึ้น ในช่วงเดือนรอมฎอน
- ยูเครน คณะรัฐมนตรีมีมติขยายมาตรการล็อกดาวน์เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2020
- อิตาลี อนุญาตให้เด็กออทิสติก สามารถเข้าเล่นในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองริมินีได้ โดยต้องมีการจองไว้ก่อน
- ญี่ปุ่น คณะทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอข้อแนะนำ 10 ข้อในการลดปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ชิดให้ได้ 80% เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ได้แก่ 1.หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึง และใช้การพูดคุยผ่านทางวิดีโอแทน 2.สำหรับการไปซื้อสินค้านั้น ผู้ซื้อควรไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงคนเดียว หรืออาจไปเป็นกลุ่มเล็กๆ ในช่วงเวลาที่มีผู้คนไม่หนาแน่น 3.การวิ่งออกกำลังควรทำแบบกลุ่มเล็ก ๆ และสำหรับผู้ที่จะไปสวนสาธารณะ ควรเลือกช่วงเวลาและสถานที่ที่ผู้คนไม่แออัด 4.การซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน ควรดำเนินการทางออนไลน์ 5.การดื่มสังสรรค์ควรทำที่บ้าน โดยติดต่อกับเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานผ่านทางออนไลน์ 6.ควรเลือกที่จะขอคำปรึกษาด้านการแพทย์ผ่านทางออนไลน์ แทนที่จะไปพบแพทย์ 7.การออกกำลังกายและการเล่นโยคะควรทำที่บ้าน โดยรับชมการสอนผ่านทางวิดีโอ 8.ควรซื้ออาหารกลับมารับประทาน หรือสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน แทนการออกไปรับประทานที่ร้านอาหาร 9.ควรทำงานจากที่บ้าน และควรจำกัดการเดินทางไปทำงาน ไว้ให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนสังคม เช่น ผู้ให้บริการทางการแพทย์, สาธารณูปโภค และการจัดส่งต่างๆ 10.ควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการสนทนา

24 เม.ย. 2020


อสม. และ รพ.สต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร จัดทีมให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยถึงบ้านผ่านโครงการ 'Grab Drug' เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยและผู้ดูแล ลดความแออัดในการใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 | ที่มาภาพ: Thai PBS

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 15 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,854 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 50 คน รักษาหาย 60 คน รักษาหายสะสม 2,490 คน
- สธ. นำร่อง 27 โรงพยาบาลรักษาทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติด COVID-19 ตั้งเป้าลดความแออัดของโรงพยาบาลลง 30%
- กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันบำราศนราดูร ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในน้ำลาย ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในชุมชน ทำให้ค้นหาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว นำเข้าสู่ระบบการรักษา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีทุกพื้นที่ที่มีการระบาด ชุมชนแออัด หรือจุดเข้า-ออกของประเทศ ส่วนผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI คือ มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจที่มาตรวจรักษาในสถานพยาบาล จะใช้วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจจากสารคัดหลั่งหลังจมูกและคอเป็นหลัก ซึ่งวิธีการตรวจดังกล่าวโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการวิจัยพบว่าได้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีการตรวจจากสารคัดหลั่งจากจมูกและคอหรือวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งวิธีการตรวจหาเชื้อในน้ำลายนี้ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ ส่วนข้อดีของตรวจหาเชื้อในน้ำลาย คือ ราคาถูก เก็บตัวอย่างง่ายกว่า สามารถเก็บได้ด้วยตัวเอง ทำให้บุคลากรปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องใช้หรือลดการใช้ชุดป้องกัน PPE สำหรับวิธีการเก็บน้ำลาย สามารถนำกระป๋องไปเก็บเองได้ที่บ้าน โดยต้องล้างมือให้สะอาด เทอาหารสำหรับเก็บตัวอย่างไวรัสลงในกระป๋องเก็บน้ำลาย ขากน้ำลายที่อยู่ในลำคอส่วนลึกเหมือนขากเสมหะ ปิดฝากระป๋องพันด้วยพาราฟิลม์และใส่ถุงซิปล๊อค 3 ชั้น และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะต้องไม่แปรงฟัน ใช้น้ำยาบ้วนปาก ดื่มน้ำ หรือเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนเก็บน้ำลาย
- คนไทย 31 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่นและแคนาดา เดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ (24 เม.ย.) ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้มีโรคประจำตัว
- สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 เม.ย.2563 ขอให้ปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ในบ้านของตนเอง หลีกเลี่ยงการรวมตัว และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้น 2.งดการไปร่วมละหมาดญะมาอะฮ์หรือละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด และปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยแนะนำให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน 3.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันและงดการแบ่งปันอาหารให้แก่กัน หากจำเป็นให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่จัดอาหารแบบใส่ถาดรวม (บุฟเฟต์) ให้แยกเป็นอาหารจานเดียว มีช้อนส้อมและแก้วน้ำเฉพาะของตนเอง และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร 4.หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก หากจำเป็นควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดอยู่เสมอ 5.กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด แนะนำให้เปิดหน้าต่างและผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก งดการใช้เครื่องปรับอากาศ และให้คัดกรองทุกคนก่อนเข้ามัสยิด หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดเข้าร่วมและแนะนำให้สังเกตอาการที่บ้าน 6.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า และ 7.เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ หลังรับประทานอาหาร นอกจากจะเป็นข้อควรปฏิบัติในการถือศีลอดที่ถูกต้องแล้วยังช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำในสภาพอากาศร้อนด้วย ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ควรออกไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาข้างนอกบ้าน ให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพราะหากกลุ่มดังกล่าวได้รับเชื้อ จะมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
- นายกรัฐมนตรี เป็นประธานส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การส่งมอบครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน คือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรบแพทย์และพยาบาล จำนวน 50 ล้านบาท กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค จำนวน 10 ล้านบาท และกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้แก่ อสม.จำนวนเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนการกระทำความดีของบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบจำนวน 4 แสนคน และ อสม. จำนวน 1.04 ล้านคน ที่เป็นกำลังหลักของประเทศในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละ
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และ รพ.สต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร จัดทีมให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยถึงบ้านผ่านโครงการ 'Grab Drug' เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยและผู้ดูแล ลดความแออัดในการใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- จ.นครราชสีมา เริ่มผ่อนปรนมาตรการ ลดด่านตรวจเคอร์ฟิวลง จาก 53 ด่านเหลือ 25 ด่านหลังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 16 วัน เพื่อให้ประชาชนที่มีใบอนุญาตเดินทางในช่วงกลางคืนได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่คืนวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ส่วนด่านคัดกรอง ก็ลดลงจาก 5 ด่าน เหลือ 2 ด่านคือด่านในพื้นที่ อ.ปากช่อง และ อ.วังน้ำเขียว ขณะที่ด่านในชุมชน ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ก็จะลดลง เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปเน้นในเรื่องของการตั้งด่านดูแลในกรณีที่ต้องมีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรการผ่อนปรนในเบื้องต้น ขณะที่มาตรการอื่นต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางก่อน
- จ.น่าน ประกาศปลดล็อกให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจำหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ให้ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด อาทิ 1.ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง รวมทั้งลูกค้าและผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. ให้บุคคลตามข้อ 2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าไปซื้อสินค้า โดยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะต้องจัดเตรียมล้างมือ สบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับบุคคลดังกล่าวด้วย และ 4. ให้ควบคุมจำนวนลูกค้าหรือผู้มารับบริการมิให้แออัด ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- สหภาพยุโรป (EU) นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)เปิดเผยหลังการประชุมทางไกลของผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ว่าประเทศสมาชิกทั้งหมด 27 ชาติ และสถาบันต่างๆ ของ EU ได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3.3 ล้านล้านยูโร เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของยูโรโซนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค
- จีน เจ้าหน้าที่ของเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเดินทางของประชาชนและการห้ามรวมกลุ่มกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 2 หลังจากพบคนไข้อายุ 87 ปีรายหนึ่ง แพร่เชื้อให้กับคนอื่นอีก 78 คน ซึ่ง 23 คนในกลุ่มนี้ไม่แสดงอาการ นอกจากนี้เมืองฮาร์บินยังห้ามไม่ให้ผู้คนและรถยนต์เข้าไปในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือในเขตชุมชนเมือง ทั้งยังห้ามจัดงานแต่งงานและงานฌาปนกิจ รวมถึงกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ การแสดง กีฬา การประชุม และการจัดแสดงนิทรรศการ แม้ที่ผ่านมาจีนยกเลิกมาตรการกักตัวผู้คน หลังจากประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศควบคุมได้แล้ว แต่การแพร่ระบาดครั้งนี้ในเมืองฮาร์บิน ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศ ที่อาจต้องนำมาตรการเข้มงวดรุนแรงเหมือนที่เคยใช้ มาใช้อีกครั้ง นอกจากนี้จีนยังได้บริจาคเงินสนับสนุนเพิ่มให้กับองค์การอนามัยโลกอีก 30 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้ต่อสู้กับโรค และเสริมสร้างระบบสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนา
- ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ ประกาศขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์ออกไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. โดยจะมีผลบังคับใช้ในกรุงมะนิลา รวมถึงตอนกลางและตอนใต้ของเกาะลูซอน
- สิงคโปร์ นายกรัฐมนตรี ลีเซียน ลุง ประกาศขยายเวลาปิดเมือง ต่อไปอีก 4 สัปดาห์จนถึง 1 มิ.ย. และจะมีการปิดธุรกิจมากขึ้นอีกเพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อให้เหลือน้อยที่สุด
- สเปน รัฐสภาสเปนเห็นชอบตามที่รัฐบาลเสนอให้ขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปถึงวันที่ 9 พ.ค. แต่โอนอ่อนตามเสียงเรียกร้องของประชาชนผ่อนปรนให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 14 ปี ออกนอกบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. แต่มีเงื่อนไขว่าต้องออกไปพร้อมผู้ปกครองเฉพาะเวลาออกไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือไปธนาคารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ หลังจากที่สเปนเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเริ่มอนุญาตให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและก่อสร้างเริ่มทำงานได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่านายจ้างต้องจัดสิ่งแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขอนามัย มีระยะห่างระหว่างบุคคลในที่ทำงานและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- มาเลเซีย นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีประกาศขยายเวลาควบคุมการเคลื่อนไหว รวมถึงคำสั่งห้ามต่างๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์จนถึงวันที่ 12 พ.ค. เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และรักษาจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ให้น้อยลง โดยชี้ว่ามาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นน้อยลง หลังจากที่ได้ประกาศใช้คำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา รวมถึงการสั่งปิดร้านค้าและโรงเรียน นอกจากนี้ยังสั่งห้ามการเดินทาง และเรียกร้องให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพื่อคุมการแพร่ระบาดของโรคอิตาลีบริษัท อาวีโอ (Avio Interiors) ออกแบบที่นั่งบนเครื่องบิน 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบแรกเป็นแบบมีกระจกกั้นระหว่างผู้โดยสารแต่ละคนหรือกลาสเซฟ (Glassafe) เป็นรูปแบบกระจกกั้นป้องกันการแพร่กระจายของละอองฝอยระหว่างผู้โดยสาร แบบที่สองมีชื่อว่า เจนัส (Janus) ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ที่นั่งตรงกลางหันออกหรือสลับฟันปลากันไปมา ด้านนึงหันออก และอีกด้านนึงหันเข้า ซึ่งการออกแบบที่นั่งรูปแบบนี้จะทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้เลยหรือต่างคนต่างนั่ง เพื่อรับกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
- สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่กรุงเจนีวามีคำสั่งปิดเมือง ทำให้การจองโรงแรมต่างๆ ถูกยกเลิก ทำให้ห้องพักตามโรงแรมว่างยาวอย่างไม่มีกำหนด ด้านองค์กร The Salvation Army ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติที่คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามที่ต่างๆ ได้เปิดโรงแรม Bel Esperance เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้าน และคนต่างด้าวได้เข้าพักฟรี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. นี้
- เกาหลีใต้ ประชาชนเริ่มท่องเที่ยวในประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลเริ่มคลายมาตรการควบคุมโรคให้ประชาชนใช้ชีวิตเป็นปกติได้มากขึ้น ด้านหน่วยงานสาธารณสุขของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะจัดเตรียมทรัพยากรทางการแพทย์สำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มักจะพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่
- อังกฤษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เริ่มทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 กับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง จำนวน 1,112 คน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 55 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสนี้มาก่อน และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงต้องไม่เคยตั้งครรภ์ มีประวัติการให้นมบุตร หรือเป็นแม่นมให้กับทารกมาก่อน ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดอยู่ในระยะที่ 1 แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 556 คน กลุ่มที่ 1 รับการฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนา ซึ่งขณะนี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า 'ChAdOx1 nCov-19' ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับวัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่ทราบว่าตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนประเภทใด ทีมนักวิจัยยืนยันว่าการทดสอบครั้งนี้จะไม่มีผลข้างเคียงกับอาสาสมัครและไม่ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งหากประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดวางแผนผลิตวัคซีนจำนวน 1 ล้านโดส ภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่องค์การการกุศลเมดิคัล ดีเทคชัน ด็อกส์ กำลังฝึกสุนัขบางสายพันธุ์ เช่น ค็อกเกอร์ สเปเนียล และลาบราดูเดิล เป็นต้น ให้ตรวจจับผู้ติดเชื้อ COVID-19 แบบเดียวกับภารกิจที่สุนัขตรวจจับผู้ป่วยมาลาเรียและมะเร็ง หากผ่านการฝึกแล้ว จะให้สุนัขปฏิบัติภารกิจดมกลิ่นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางสนามบินต่างๆ ในอังกฤษ เมื่อปลดล็อกดาวน์และผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรค
- ฝรั่งเศส ให้ผู้ค้าปลีกเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. โดยต้องจำกัดจำนวนคนในการเข้าร้านค้า ส่วนร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ จะเปิดให้บริการอีกครั้งกลางเดือน มิ.ย. และรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนการตรวจเป็น 700,000 ต่อสัปดาห์จากประมาณ 200,000 ต่อสัปดาห์
- ออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสันของออสเตรเลียประกาศว่า การนำข้อมูลติดตามตัวเรื่องโรคติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้ในวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเรื่องสาธารณสุขจะถือว่าผิดกฎหมาย หลังจากมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว

25 เม.ย. 2020


กพท. หารือร่วมกับสายการบิน เบื้องต้นที่มีการเปิดเผยภายหลังจากการหารือกำหนดให้สายการบินที่มีเครื่องขนาดใหญ่ ต้องขายตั๋วโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งการปรับลดจำนวนที่นั่งบนเที่ยวบินทำให้ต้นทุนการขนส่งของสายการบินเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากสายการบินจะมีการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารก็สามารถทำได้แต่ปรับได้สูงสุดไม่เกิน 9.40 บาท/กิโลเมตร | ที่มาภาพประกอบ: RYT9

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 53 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,907 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 51 คน รักษาหาย 57 คน รักษาหายสะสม 2,547 คน
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หารือร่วมกับสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินต่างชาติกว่า 20 สายการบิน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ก่อนกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ วันที่ 1 พ.ค. 2563 โดยแนวทางมาตรการป้องกันโรคเบื้องต้นที่มีการเปิดเผยภายหลังจากการหารือ มีดังนี้ 1) กำหนดให้สายการบินที่มีเครื่องขนาดใหญ่ ต้องขายตั๋วโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดเล็กหรือเครื่องใบพัด กำหนดให้ขายตั๋วโดยสารได้เพียง 70% ของที่นั่งที่มีอยู่จริง ทั้งนี้การปรับลดจำนวนที่นั่งบนเที่ยวบินทำให้ต้นทุนการขนส่งของสายการบินเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากสายการบินจะมีการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารก็สามารถทำได้แต่ปรับได้สูงสุดไม่เกิน 9.40 บาท/กิโลเมตร 2) ให้มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างของผู้โดยสาร ตั้งแต่เดินทางเข้ามาภายในสนามบินไปจนถึงการขึ้นเครื่องบิน ตั้งแต่ขั้นตอนการต่อคิวซื้อตั๋ว ออกบัตรโดยสาร ยืนรอการตรวจค้น การใช้สะพานเทียบเครื่องบินรอขึ้นเครื่อง การใช้บัสเกตขึ้นรถต่อไปขึ้นเครื่องบินภายในรถต้องมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 3) งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน รวมทั้งจะไม่มีบริการจำหน่ายอาหารบนเครื่องบิน และไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบริโภคบนเครื่องบิน 4) กำหนดให้ลูกเรือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield ส่วนผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเองและใส่ตลอดเวลาการเดินทาง 5) กำหนดให้ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเริ่มตั้งแต่เข้าสู่สนามบินจนถึงตลอดการเดินทาง หากพบผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยสายการบินสามารถปฏิเสธการออกบัตรโดยสาร หรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินได้รวมทั้งมีอำนาจในการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยด้วย 6) สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางการบินที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาทีสายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบินด้วย
- ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ออกประกาศ “แนวทางป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19” ฉบับที่ 1 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อยืนยันว่ากระบวนการทำฟันมีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อตัวผู้ป่วยที่มารับบริการและต่อทีมทันตแพทย์และบุคลากรทั่วประเทศ รวมทั้งยกระดับคำแนะนำและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง สำหรับทีมทันตแพทย์ในระหว่างให้การรักษา
- กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ปรับรูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการแพร่กระจายเชื้อ เป็นระบบบริการแบบใหม่ (New Normal Medical Services) ที่เป็นทางเลือกในการรับการรักษาต่อไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ได้จัดระบบการรักษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Tele Consult/ Video call) และให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ทุกสิทธิการรักษา นำร่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จะขยายบริการให้ครอบคลุมทุกสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งแผนกและกลุ่มโรค เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาระหว่างโรงพยาบาลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย (Personal Health Record) พัฒนาไปสู่ระบบการส่งต่อและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปลี่ยนห้องแล็บตรวจดีเอ็นเอ เป็นห้องแล็บตรวจเชื้อ COVID-19 จากซากของเชื้อ นำร่องตรวจเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บางนา) และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีโดยจะนำอุปกรณ์ให้กับหน่วยพยาบาลของหน่วยงานเก็บสารคัดหลั่งที่ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อมาตรวจ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อบ่งชี้หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ เดินทางมาที่ห้องแล็บ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อ โดยการทดลองนี้ถือว่า จะเป็นประโยชน์กับกระทรวงยุติธรรม เช่น เรือนจำต่างๆ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องขังและญาติทั้งนี้แล็บของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม แจงการกระจายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามทะเบียนราษฏร กรมการปกครอง จำนวนรวม 5,450,000 ชิ้น ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยจำนวนที่ได้รับ คือ จำนวนคนที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น ดังนั้น หากท่านใดได้รับไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อแจ้งเรื่องมาได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.industry.go.th หรือ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนอย่าซื้อยาจีนทางออนไลน์ เสี่ยงต่อการได้รับยาปลอมและไม่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้และหากผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ยา ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผู้บริโภคควรศึกษาฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถดูเอกสารที่ อย. อนุมัติไว้ในเว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewInformation.aspx?IDitem=%209 ทั้งนี้ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่หลายประเทศกำลังอยู่ในระหว่างการค้นหายาที่ใช้ในการรักษาและวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการทดลอง คิดค้น และทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างนี้การใช้ยาใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้การประเมินอาการของแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ที่มีการโอ้อวดสรรพคุณเกี่ยวกับการรักษาโรค COVID-19 ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อย. Smart Application
- ญี่ปุ่น ทางการกรุงโตเกียวกำลังเรียกร้องให้ประชาชนอยู่บ้านตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 เม.ย.- 6 พ.ค. เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยระบุว่าจะเป็นโอกาสให้ประชาชน 13.4 ล้านคนในกรุงโตเกียวได้ 'อยู่บ้านและรักษาชีวิต' นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ประชาชนงดเว้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวประจำปีช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือเรียกว่า สัปดาห์ทอง ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค. นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ญี่ปุ่นยังคงอยู่ในช่วงการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 6 พ.ค. นี้ | รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะตรวจสอบรายงานที่ว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งปฏิเสธที่จะรับผู้คนที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ด้วย
- อินโดนีเซีย พักแผนการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตา บนเกาะชวาไปอยู่บนเกาะบอร์เนียวเป็นการชั่วคราว พร้อมทุ่มงบประมาณกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เตรียมจัดสรรไว้เป็นเงินลงทุนก้อนแรกสำหรับการสร้างเมืองหลวงใหม่ หนุนรับมือโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
- เบลเยียม นายกรัฐมนตรีเบลเยียม เปิดเผยแผนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โดยยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ แต่ประชาชนที่อายุ 12 ปีขึ้นไปต้องใส่หน้ากากในระบบขนส่งสาธารณะ โดยอนุญาตให้เปิดสถานที่และร้านค้าต่างๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับผ้า จะเริ่มเปิดร้านในวันที่ 4 พ.ค. ร้านค้าต่างๆ จะสามารถเปิดร้านได้ในวันที่ 11 พ.ค. โรงเรียนจะเปิดตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. คาเฟ่และร้านอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. หลังจากที่เบลเยียมประกาศมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองมาตั้งแต่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบเปิดตัวห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ โดยการดัดแปลงเป็นรถพยาบาลที่ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติเครื่องสแกนอุณหภูมิและห้องเก็บตัวอย่างที่ปลอดภัย เพื่อคัดกรอง COVID-19 ฟรีที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ดูไบและสมาชิกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตัดสินใจที่จะเปิดห้างสรรพสินค้า คาเฟ่ และร้านอาหารอีกครั้งหลังจากที่มีการล็อกดาวน์เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ดูไบยังอนุญาตการขนส่งสาธารณะรวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อให้บริการต่อไปในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผู้ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 1,000 dirhams (S$387)
- สหรัฐฯ ประชาชนในหลายรัฐทั่วสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าประท้วง เพื่อแสดงพลังต่อต้านมาตรการพักอยู่ที่บ้าน หรือ stay-at-home ที่เจ้าหน้าที่รัฐประกาศบังคับใช้เพื่อชะลอการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และให้เปิดเมืองอีกครั้งเพื่อเดินหน้าธุรกิจต่างๆ ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้สนับสนุนคำสั่งล็อกดาวน์ในจอร์เจียออกมาต่อต้านการผ่อนคลายล็อกดาวน์เช่นกัน ทั้งนี้ตามข้อเสนอแนะของทำเนียบขาวเพื่อให้รัฐต่างๆ กลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้ง ระบุว่า รัฐที่มีสถิติผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง 14 วัน ให้ยกเลิกมาตรการคุมเข้มต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ท่ามกลางคำสั่งให้พักอยู่ที่บ้านใน 42 รัฐของสหรัฐ ประชาชนออกสู่ถนนของแต่ละรัฐเพื่อประท้วงคำสั่งดังกล่าว ขณะที่รัฐวิสคอนซินได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเริ่มอนุญาตให้เปิดธุรกิจที่ไม่สำคัญต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้า สนามกอล์ฟ และธุรกิจดูแลสนามหญ้า แต่ธุรกิจที่ไม่จำเป็นส่วนใหญ่จะยังคงปิดให้บริการต่อไปเพราะคำสั่งพักอยู่ที่บ้านจะบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 26 พ.ค.
- รัสเซีย กรุงมอสโกจะยังไม่ผ่อนปรนคำสั่งแยกตัว (self-isolation) ในช่วงวันหยุดของเดือน พ.ค. และจะขยายคำสั่งออกไปถึงกลางเดือน พ.ค. และขอให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนักศึกษาแพทย์ปี 4 และ ปี 5 มาช่วยรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19
- อินเดีย จะอนุญาตให้ธุรกิจคอมเพล็กซ์ตลาด ร้านค้าบางแห่งเปิดอีกครั้ง โดยมีพนักงานครึ่งหนึ่งที่มีการสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม แต่ไม่อนุญาตให้ร้านค้าที่อยู่ในเขตกักกันเปิดบริการ
- สิงคโปร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ขยายเวลายกเลิกเที่ยวบินอีกหนึ่งเดือน จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2020

26 เม.ย. 2020


รัฐบาลออสเตรเลียเริ่มใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อใช้ติดตามตัวบุคคลเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อ พร้อมกับให้สัญญาว่าจะออกกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวในการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ | ที่มาภาพ: Tweed Daily News

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 15 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,922 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 51 คน รักษาหาย 47 คน รักษาหายสะสม 2,594 คน
- นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรอรับ 207 คนไทยเดินทางกลับจากออสเตรเลียถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 16.20 น.ที่ผ่านมา พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และกลาโหม กระชับเวลาการตรวจคัดกรองเพื่ออำนวยความสะดวกคนเดินทาง
- สธ. เผยผลสำรวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากป้องกันโรค ครั้งล่าสุดพบร้อยละ 4 ระบุไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไข้ และหวัด เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ชี้เสี่ยงแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่น
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เตือน โรงพยาบาลเอกชน ห้ามตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย หากจะออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 จะต้องดำเนินการ ณ ที่พัก หรือสถานที่กักกันเท่านั้น ห้ามตั้งจุดในพื้นที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนที่มีการสัญจรพลุกพล่านโดยเด็ดขาด หากกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจพบจะดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทันที
- สหรัฐฯ หลายรัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ได้แก่ รัฐจอร์เจียร้านตัดผม ร้านนวด ร้านรับสัก ลานโบว์ลิ่ง และยิม เริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา และจะให้โรงภาพยนตร์และร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย. หลังจากผู้ว่าการรัฐจอร์เจีย ไบรอัน เคมพ์ประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์โดยไม่สนเสียงคัดค้านจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่เปลี่ยนท่าทีให้รัฐต่างๆ ทั่วอเมริกา พิจารณาผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์หลังจากผ่านพ้น 1 พ.ค. ไปแล้ว แต่การผ่อนปรนล็อกดาวน์ของรัฐจอร์เจีย จะยังมีมาตรการบังคับให้กิจการที่กลับมาเปิดให้บริการตรวจสอบลูกค้าที่ต้องสงสัยติดโรคติดเชื้อ COVID-19 และจัดหาหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับพนักงาน และทำความสะอาดร้านให้มากขึ้นกว่าเดิม และยังคงให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งมาตรการผ่อนปรนนี้มีขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจภายในรัฐ ขณะที่รัฐเท็กซัส ออกคำสั่งอนุมัติให้ร้านค้าปลีกสามารถให้บริการส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงจากรถ (Curbside pickup) หรือบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อถึงบ้าน ด้านรัฐอะแลสกา ร้านตัดผม ร้านอาหาร จะกลับมาเปิดได้ตามปกติโดยร้านอาหารจะต้องคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม รับลูกค้าได้ไม่เกิน 25 % ของปริมาณลูกค้าในร้านปกติและรัฐโอคลาโฮมา ธุรกิจเสริมความงามส่วนบุคคลจะเปิดรับเฉพาะลูกค้าที่นัดไว้ล่วงหน้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ส่วนร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ลานกีฬา จะกลับมาเปิดทำการในสัปดาห์หน้า โดยคงมาตรการรักษาความสะอาดและรักษาระยะห่างทางสังคม ส่วนที่รัฐเซาท์แคโรลา จะให้ร้านค้าปลีกกลับมาเปิดได้ในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์หน้า รัฐโคโลราโด มินนิโซตา มอนแทนา และเทนเนสซีจะเริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ตามมา ขณะที่รัฐฮาวาย ขยายคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านและกักตัวจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2020 รัฐนิวยอร์กจะเริ่มตรวจหาแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทาน COVID-19 ในร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ และจะอนุญาตให้ร้านขายยาสามารถเก็บตัวอย่างเลือดมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้โดยตั้งเป้าให้ตรวจได้ถึง 40,000 คนต่อวัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินแนวโน้มการแพร่ระบาดในพื้นที่ หลังจากมียอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ปากีสถาน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติจะเริ่มทดลองวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่พัฒนาโดยจีนในเร็วๆ นี้โดยจะเป็นการทดลองวัคซีนในระดับคลินิก ซึ่งเป็นการทดลองวัคซีนในขั้นที่ 2 คือการทดลองกับมนุษย์โดยทางจีนได้ส่งมอบให้แก่ปากีสถานเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มการทดสอบในระดับคลินิกในทันทีและทางปากีสถานหวังว่าการทดลองวัคซีนจะประสบความสำเร็จและสามารถจะเริ่มการผลิตได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้า สำหรับวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 ขั้นทดลองของจีนที่จะนำไปทดลองในมนุษย์ในปากีสถานนี้เป็นหนึ่งในวัคซีนขั้นทดลองหลายตัวที่จีนกำลังพัฒนาอยู่ โดยวัคซีนตัวนี้คิดค้นโดยโรงเรียนแพทย์ทหารของจีนร่วมกับบริษัทคานซิโน ไบโอ ซึ่งเป็นบริษัทไบโอเทคที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งทางรัฐบาลจีนได้อนุมัติการทดลองวัคซีนตัวนี้ในขั้นแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา
- สเปน นายกรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ประชาชนไปออกกำลังกายนอกบ้าน หรือออกไปเดินเล่นได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. นี้หากตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะอนุญาตให้พาเด็กออกไปนอกบ้านได้ด้วย หลังจากที่ชาวสเปนต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกไปซื้ออาหาร ยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ห้ามไปออกกำลังกาย โดยรัฐบาลจะชี้แจงเรื่องการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่ 28 เม.ย. นี้
- มาเลเซีย รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 บางประการ โดยอนุญาตให้ตลาดสดเปิดนานขึ้น 2 ชั่วโมง ช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน นับตั้งแต่มีการประกาศใช้มาตรการที่เรียกว่า Movement Control Order (MCO) มาตั้งแต่ 18 มี.ค. ที่รัฐบาลอนุญาตให้ตลาดสดเปิดขายสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 12.00 น. เท่านั้น แต่ในช่วงเดือนรอมฎอน รัฐบาลอนุญาตให้ตลาดสดเปิดได้ถึงเวลา 14.00 น. อย่างไรก็ตามปีนี้รัฐบาลมาเลเซียไม่อนุญาตให้เปิดตลาดนัดรอมฎอน เช่นทุกปีเพื่อควบคุมไม่ให้ประชาชนแออัดออกมาซื้อหาอาหารรับประทานช่วงละศีลอด อันอาจเป็นเหตุให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และไม่อนุญาตให้ร้านอาหารเปิดบริการหลังเวลา 20.00 น. นอกจากนี้มีการปรับเวลาที่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกบ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมงช่วงบ่าย คืออนุญาตให้ออกนอกบ้านเดินทางได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. (เดิมอนุญาตให้เดินทางได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น.) ส่วนช่วงเช้ายังคงเดินทางได้เฉพาะเวลา 06.00 น. ถึง 10.00 น. เท่านั้น ยังมีคำสั่งผ่อนคลายให้นักศึกษาที่พักตามหอพักในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยจะอนุญาตให้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. เป็นต้นไปภายใต้มาตรการ MCO อย่างเคร่งครัด คือต้องเดินทางภายในเวลาที่รัฐบาลอนุญาตเท่านั้นคือระหว่างเวลา 9.00 น. - 21.00 น. และรถโดยสารต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล คือ หากมี 40 ที่นั่ง อนุญาตให้นั่งได้เพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น และหากนักศึกษาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวอนุญาตให้เดินทางโดยลำพังเท่านั้น
- ฝรั่งเศส รัฐบาลอนุมัติงบฯ ช่วยเหลือสายการบิน Air France เป็นเงินกว่า 7 พันล้านยูโร หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโรคติดเชื้อ COVID-19 นับเป็นการให้ความช่วยเหลือครั้งสำคัญที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรักษาสายการบินแห่งชาติเพื่อไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพาสายการบินต่างประเทศ และยังเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานทั้งของสายการบินเอง ซึ่งมีพนักงานประมาณ 50,000 คน และของบริษัทอื่นๆ ที่มีธุรกิจกับบริษัท Air France อาทิAirbus ซึ่งรวมถึงพนักงานกว่า 360,000 คนด้วย
- ซาอุดิอาระเบีย มีการยกเลิกข้อจำกัดบางส่วน ได้แก่ ยกเลิกเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงในทุกภูมิภาคในวันที่ 26 เม.ย. และจะอนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจอีกครั้งในร้านค้าส่งและค้าปลีกรวมถึงศูนย์การค้า ขณะนี้เคอร์ฟิวจะถูกกำหนดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ถึงวันที่ 13 พ.ค. แต่เคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจะยังคงถูกบังคับใช้ในเมืองเมกกะ ในขณะเดียวกันบริษัทก่อสร้างและโรงงานจะได้รับอนุญาตให้กลับมาทำงานได้โดยไม่จำกัดเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.-13 พ.ค. อย่างไรก็ตามข้อจำกัดยังคงอยู่สำหรับคลินิกเสริมความงาม ร้านตัดผม กีฬาและศูนย์สุขภาพ ศูนย์นันทนาการ โรงภาพยนตร์ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
- ออสเตรเลีย ในฝั่งตะวันตกเริ่มปลดล็อกในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้การช็อปปิ้ง ความต้องการทางการแพทย์การออกกำลังกาย การเรียนระบบออนไลน์สถานที่ดูแลเด็กหรือโรงเรียนและกิจกรรมสันทนาการ เช่น ปิกนิกและการชุมนุมน้อยกว่า 10 คน นอกจากนี้ยังเริ่มใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อใช้ติดตามตัวบุคคลเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อ พร้อมกับให้สัญญาว่าจะออกกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวในการใช้แอปพลิเคชั่นนี้
- อาร์เจนตินา ขยายเวลาล็อกดาวน์ประเทศออกไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. โดยอนุโลมให้ประชาชนออกจากบ้านได้ไกลไม่เกิน 5,000 เมตร แต่ห้ามออกกำลังกายนอกบ้าน
- สิงคโปร์ รัฐบาลเร่งสร้างพื้นที่สำหรับวางเตียงคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ในบริเวณห้องแสดงนิทรรศการและพื้นที่ชั่วคราวอื่นๆ ในขณะที่ยอดผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ของแรงงานต่างชาติค่าแรงต่ำ
- บราซิล เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งแรก รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใช้เวลาก่อสร้าง 19 วัน มีเตียงพยาบาล 30 เตียง ไอซียู 10 เตียง บราซิลมีผู้ป่วย COVID-19 กว่า 58,000 คน เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 4,000 คน
- บังกลาเทศ โรงงานสิ่งทอหลายร้อยโรงในบังกลาเทศเปิดทำงานอีกครั้ง ทั้งที่ทางการสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดความวิตกว่าคนงานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจะเสี่ยงติดเชื้อจากการทำงานในสภาพแออัด
- จีน หลังต่อสู้กับการแพร่ระบาด COVID-19 มานานกว่า 3 เดือน ในที่สุดเมืองอู่ฮั่นของจีนไม่เหลือผู้ป่วย COVID-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว วันที่ 26 เม.ย. 2020 ผู้ป่วยชุดสุดท้าย 12 คน มีอาการดีขึ้นจนออกจากโรงพยาบาลได้ และได้ถูกส่งตัวไปกักตัวต่ออีก 14 วันในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้

27 เม.ย. 2020


ผลการประชุม ศบค.นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 9 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,931 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 52 คน รักษาหาย 15 คน รักษาหายสะสม 2,609 คน
- ผลการประชุม ศบค.นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 โดยห้ามออกจากเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ห้ามการบินเข้ามาในราชอาณาจักร และห้ามเคลื่อนย้ายบุคคล ส่วนมาตรการผ่อนปรนต่างๆ นั้นจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 00.01 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. 2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกแก่อากาศยานโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในระยะเวลาตามข้อ 1 เป็นอันยกเลิก 3.ข้อห้ามตาม 1 ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้ อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 (Humanitarian aid, medical and relief flights) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft) 4.บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตามข้อ 3 อยู่ภายใต้ข้อบังคับมาตการควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 2563 ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ –ซิดนีย์ และกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งส่งชาวต่างประเทศที่ตกค้างในประเทศไทย จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีผู้โดยสารคนไทยจำนวน 207 คนจากออสเตรเลียกลับประเทศไทยเที่ยวบิน TG478 เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ออกจากซิดนีย์เวลา 10.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.05 น.
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมปรับแนวทางการตั้งด่านคัดกรองโรค COVID-19 หลังพบผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามออกนอกเคหสถาน มีแนวโน้มลดลง แต่จะเพิ่มสายตรวจร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- คนไทยที่ตกค้างในนิวซีแลนด์อีก 168 คน เดินทางกลับประเทศไทยและจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 20.15 น. ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน-นักศึกษา
- จ.ยะลา สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ใน จ.ยะลา ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดประกาศปิดพื้นที่เพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบเชิงรุกหลังพบผู้ติดเชื้อที่เคยเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน
- WHO ประกาศเตือนว่าปัจจุบันไม่มีหลักฐานบ่งชี้ผู้ป่วยที่หายจากโรคติดเชื้อ COVID-19 จะมีแอนติบอดีและจะปลอดภัยจากการติดเชื้อซ้ำ แม้ผลการศึกษาจำนวนมากพบว่า ผู้ป่วยที่หายดีจะมีแอนติบอดีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SASRS-CoV-2) แต่ อดีตผู้ป่วยบางส่วนมีแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ลบล้าง (Neutralizing antibody) ในกระแสเลือดระดับต่ำมาก จนถึงวันที่ 24 เม.ย. 2020 ยังไม่มีผลการศึกษาที่ระบุว่าการมีแอนติบอดีต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในร่างกายจะยับยั้งการติดเชื้อไวรัสฯ ขณะบางประเทศเสนอแนวคิด ยึดถือการตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นหลักเกณฑ์ออก “หนังสือรับรองภูมิคุ้มกัน หรือใบรับรองสถานะไร้ความเสี่ยง” เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถเดินทางหรือกลับไปทำงานได้ แต่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า ยังขาดหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันจากแอนติบอดีเกิดใหม่ที่เพียงพอจะรับประกันความแม่นยำของเอกสารรับรองดังกล่าว โดยการใช้เอกสารเหล่านั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่ระบาด องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้เพิ่มการตรวจทานผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในมนุษย์รวมถึงผลทดสอบภูมิคุ้มกันทางซีรัมวิทยาเพื่อยืนยันความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ
- จีน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ในกรุงปักกิ่งและเมืองเซี่ยงไฮ้เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2020 โดยภาครัฐอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมมาโรงเรียนได้ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิหน้าประตูโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรประจำสถาบันต้องแสดง 'รหัสสุขภาพสีเขียว' จากแอปพลิเคชั่นที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นของการติดเชื้อ COVID-19 และสถานศึกษาต้องระงับวิชาเรียนที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายกันอาทิ วิชาพลศึกษา เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนหยางเจิ้ง ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เปิดเรียนพร้อมสวมหมวก 1 เมตรซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อสร้างระยะห่างทางสังคมไม่ให้เด็กเข้าใกล้กันเกินไปแม้การระบาดของ COVID-19 ทุเลาลง
- ญี่ปุ่น ประกาศเพิ่มประเทศห้ามเข้าญี่ปุ่นอีก 14 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน เบลารุส ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน จีบูติ เปรู สาธารณรัฐโดมินิกัน ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส และประเทศบาร์เบโดส ภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนเดินทางถึงญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 29 เม.ย. 2020 จนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นห้ามผู้ที่เดินทางมาจากกว่า 70 ประเทศเข้าประเทศ รวมถึงผู้ที่มีประวัติเดินทางไปประเทศดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วัน
- นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ระบุว่าแม้นิวซีแลนด์สามารถหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด แต่รัฐบาลยังจะเดินหน้าหยุดยั้งการแพร่ระบาด ชื่นชมชาวนิวซีแลนด์ที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ นับตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ (27 เม.ย.) ตามเวลาในไทย ธุรกิจต่างๆ ในนิวซีแลนด์ อาทิ ธุรกิจก่อสร้างจะกลับมาดำเนินการต่อ แต่ยังต้องรักษามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ส่วนร้านกาแฟยังอนุญาตให้เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น
- อังกฤษ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ชี้ว่าอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงเวลาเสี่ยงสูงสุดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งหมดความอดทนกับมาตรการปิดเมือง
- อินโดนีเซีย ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ขอให้พยายามให้มากขึ้นในการทำให้ประชาชนเชื่อฟังและมีวินัยมากขึ้น และทำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันมากขึ้น เพื่อให้ยอดผู้ป่วยใหม่ลดลงภายในเดือน มิ.ย. และหวังว่าประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ภายในเดือนกรกฎาคม เขารับปากว่าจะเพิ่มการตรวจหาเชื้อขนานใหญ่ในเดือนนี้และเดือนหน้า หลังจากตรวจไปแล้วกว่า 59,000 คนจนถึงวันนี้ (27 เม.ย.) เทียบกับมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ตรวจไปแล้ว 131,491 คนและ 82,644 คนตามลำดับ อุปสรรคของอินโดนีเซียที่มีมากถึง 260 ล้านคนคือ การขาดแคลนบุคลากรและขาดแคลนสารสำหรับตรวจ หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ COVID-19 ของอินโดนีเซียเผยถึงการระบาดในกรุงจาการ์ตาว่าเส้นกราฟการติดเชื้อเป็นแนวราบแล้ว เพราะใช้มาตรการจำกัดทางสังคมขนานใหญ่ทั้งการรวมตัวในที่สาธารณะและการคมนาคม ซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2020
- สหรัฐฯ หัวหน้าแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแมนฮัตตันฆ่าตัวตายหลังจากการใช้เวลาในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 เม.ย.) โดยไม่มีประวัติอาการทางจิต สาเหตุการเสียชีวิต คือ ความระทมทุกข์ที่ต้องเฝ้าดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต กล่าวว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือผู้ที่ทำงานอยู่แนวหน้าในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อ

28 เม.ย. 2020

เยอรมนี มีรายงานว่าอัตราการติดเชื้อ COVID-19 กลับมาอยู่ที่ 1.0 อีกครั้ง หลังเยอรมนีที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2020 ก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือน เม.ย. อัตราดังกล่าวเคยลดลงเหลือ 0.7 ทั้งนี้รัฐบาลเยอรมนีและนักไวรัสวิทยาย้ำว่าต้องควบคุมให้ต่ำกว่า 1.0 | ที่มาภาพประกอบ: REX FEATURES (อ้างใน The Times)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 7 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,938 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน รักษาหาย 43 คน รักษาหายสะสม 2,662 คน
- ศบค. เผยตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 79 คนคือผู้ที่อยู่ในสถานที่กักตัว 14 วันตามมาตรการป้องกันโรค เนื่องจากมีคนไทยยังทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ มีตัวเลขกักตัวใน Local Quarntine 76 จังหวัดรวม 5,012 คน ส่วนใน State Quarantine อีก 2,373 คน
- ครม. เห็นชอบอนุมัติเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ไม่เกิน 10 ล้านราย | ไม่เลื่อนวันหยุดราชการในเดือน พ.ค. 2563 คงหยุด 4 วันเช่นเดิม
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 พ.ค. 2563
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 4 มาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ควบคุมการเดินทาง ทางบก ทางอากาศและทางน้ำ คงมาตรการเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 อีก 30 วัน มาตรการลดและชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด และสุดท้ายการงดกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น การชุมนุม หรือ การสังสรรค์ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
- เปิด 4 ขั้นตอนผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาผลกระทบ COVID-19 จำนวน 5,000 บาท หลังกระทรวงการคลังมอบหมายผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่กว่า 23,000 คนทั่วประเทศ 1.ผู้พิทักษ์สิทธิจะโทรศัพท์นัดหมายผู้ทบทวนสิทธิล่วงหน้าทุกคน 2.เมื่อลงพื้นที่ไปพบผู้ทบทวนสิทธิ ผู้พิทักษ์สิทธิจะมีการแสดงตนอย่างชัดเจน (อาจขอให้ผู้พิทักษ์สิทธิแสดงบัตรประจำตัวหรือเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้) 3.จะมีการใช้แอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์สิทธิ” ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของฝ่ายเจ้าหน้าที่ เป็นเครื่องมือในการขอยืนยันตัวตนของผู้ทบทวนสิทธิ และถ่ายภาพหลักฐานต่างทุกขั้นตอน 4.ข้อมูลที่สำรวจและจัดเก็บจะถูกส่งตรงจากแอปพลิเคชันกลับมายังฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
- ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ระบุว่าเด็กทั่วโลกจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้บางประเทศระงับโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงบางอย่างเป็นการชั่วคราว เช่น โปลิโอ และบางประเทศต้องระงับโครงการฉีดวัคซีน เนื่องจากขาดแคลนวัคซีน อันเป็นผลจากมาตรการระงับการเดินทาง และยังเตือนอีกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียทางใต้ของเขตซาฮาราของแอฟริกาจะพุ่งขึ้น 2 เท่า เนื่องจากมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนในบางประเทศ
- อาร์เจนตินา โดยสำนักงานบริหารการบินพลเรือน ประกาศห้ามจำหน่ายตั๋วโดยสารพาณิชย์ทั้งที่ให้บริการบินในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค. ทั้งนี้ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ประกาศงดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์แต่ไมได้มีระยะเวลาการให้บริการยาวนานดังในประเทศอาร์เจนตินา ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานกับสายการบินว่างงานหลายพันตำแหน่ง นอกจากนี้สมาคม
ขนส่งการบินแห่งลาตินอเมริกา แคริบเบียน ไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศอาร์เจนตินา ประกาศมาตรการดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างกว้างขวาง
- เกาหลีใต้ โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าการแพร่กระจายของการติดเชื้อ COVID-19 จะควบคุมได้แต่ยังมีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการที่ยังค้นหาไม่พบ และเพื่อป้องกันการติดเชื้อในชุมชนจึงมีการค้นหาเพิ่มเติมในสังคม เช่น ในบางศาสนา และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และจัดการกลุ่มอ่อนแอต่อการติดเชื้อ โดยใช้มาตรการเพื่อเสริมสร้างการจัดการแยกตัวเองโดยการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ
- สวีเดน เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคยุโรปเหนือ (กลุ่มสแกนดิเนเวีย) ที่ไม่ใช้มาตรการในการ Lockdown เหมือนกับประเทศอื่นๆ มาตรการหลักที่ใช้ควบคุมโรค คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประชาชนยังงดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สถานที่ต่างๆ โรงเรียน บาร์ภัตตาคาร ร้านตัดผม ยังคงเปิดให้บริการและประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติแต่ให้งดการจัดงานที่มีการชุมนุมจำนวนมาก และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากรพบว่าประเทศเช็กกับสวีเดน มีประชากรใกล้เคียงกัน แต่พบว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่าประเทศเช็ก ที่มีมาตรการปิดโรงเรียน ร้านอาหาร บาร์และควบคุมการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกำหนดให้มีการกักกันผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคสูง และบังคับให้สวมใส่หน้ากากในสถานที่สาธารณะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตส่วนมากของชาวสวีเดนพบในกลุ่มคนชรามากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานเลี้ยงดูคนชรา ฉะนั้นการเตรียมการและบริหารจัดการที่ดีเป็นวิธีที่สามารถควบคุมโรคได้และมีความสำคัญมากที่สุด
- ญี่ปุ่น ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจะลดลงในช่วงไม่นานมานี้ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 28 เม.ย. ถือเป็นวันครบรอบ 3 สัปดาห์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในกรุงโตเกียวลดลงต่ำกว่า 100 คนติดต่อกัน 2 วันแล้ว โดยในวันอาทิตย์ที่ 26 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72 คน และในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 คน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันจันทร์มีแนวโน้มที่จะน้อยกว่าวันอื่น
- อียิปต์ ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ใช้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2020 ออกไปอีก 3 เดือน โดยให้เหตุผลเรื่องความกังวลด้านสาธารณุขและความมั่นคง อียิปต์มีผู้ป่วย COVID-19 ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 4,782 คน เสียชีวิต 337 คน
- เยอรมนี มีรายงานว่าอัตราการติดเชื้อ COVID-19 กลับมาอยู่ที่ 1.0 อีกครั้ง หมายความว่าผู้ติดเชื้อหนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อีกหนึ่งคน ทั้งที่ช่วงกลางเดือน เม.ย. อัตราดังกล่าวลดลงเหลือ 0.7 รัฐบาลและนักไวรัสวิทยาย้ำว่าต้องควบคุมให้ต่ำกว่า 1.0 ขณะที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรายวันเป็นร้อยละ 3.8 ในวันที่ 28 เม.ย. เนื่องจากมีผู้ป่วยสะสม 156,337 คน เสียชีวิต 5,913 คน อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้อาจสร้างความแปลกใจให้แก่ทางการเยอรมนีที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองก้าวแรกเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ตามที่รัฐมนตรีสาธารณสุขประกาศเมื่อต้นเดือนว่าควบคุม COVID-19 ได้แล้ว นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิลและมุขมนตรีหลายรัฐเห็นพ้องกันว่า ร้านค้าขนาดเล็กสามารถเปิดได้ก่อน ส่วนโรงเรียนบางแห่งจะเปิดได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้า นางแมร์เคิลและมุขมนตรีจะประชุมเรื่องมาตรการปิดเมืองกันอีกครั้งในวันที่ 6 พ.ค. ก่อนหน้านี้คาดกันว่าทางการเยอรมนีจะผ่อนคลายมาตรการลงอีก แม้ว่านางแมร์เคิลขอร้องว่าอย่าเร่งผ่อนคลายเร็วเกินไปเพราะเกรงว่าสถานการณ์จะกลับมาเลวร้าย แต่ฝ่ายค้านและสื่อบางแห่งตำหนิเธอว่าเป็นเผด็จการ เธอเตือนว่าหากอัตราการติดเชื้อเพิ่มเป็น 1.1 ระบบสาธารณสุขเยอรมนีและเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตจะตึงตัวในเดือนตุลาคม หากเพิ่มเป็น 1.2 จะตึงตัวในเดือนกรกฎาคม และหากเพิ่มเป็น 1.3 จะตึงตัวในเดือน มิ.ย. 2020
- บราซิล กระทรวงสาธารณสุขบราซิลแถลงเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่นว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 5,107 คน มากกว่าจีนที่พบการระบาดเป็นแห่งแรกของโลกและมีผู้เสียชีวิต 4,643 คน กระทรวงแถลงว่า ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 474 คน และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 71,886 คน คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะมีผู้เสียชีวิต 1,156 คนที่อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตในบราซิลอาจสูงกว่าตัวเลขทางการ 12-15 เท่า เพราะขาดแคลนชุดตรวจขณะที่มีประชากรมากถึง 210 ล้านคน และสถานการณ์รุนแรงที่สุดในอเมริกาใต้ ด้านยอดผู้เสียชีวิตในกลุ่มชนพื้นเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากช่วง 5 วันก่อน

29 เม.ย. 2020


จ.สงขลา ประกาศขยายระยะเวลาการปิดพรมแดนสะเดา จากเดิมที่ปิดถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้จะเปิดให้รถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเดินทางเข้า-ออกได้เท่านั้น | ที่มาภาพ: ประชาชาติธุรกิจ

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 9 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,947 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน รักษาหาย 13 คน รักษาหายสะสม 2,665 คน
- นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้ยังคง ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำการ หรือการผ่อนคลายใด ๆ มีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- สธ. ร่วมกับ WHO และเครือข่าย เปิดตัวสายด่วน 3 ภาษาเพื่อนบ้าน ตอบคำถามโรค COVID-19 แก่แรงงานข้ามชาติในไทย
- จ.สงขลา ประกาศขยายระยะเวลาการปิดพรมแดนสะเดา จากเดิมที่ปิดถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้จะเปิดให้รถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศเดินทางเข้า-ออกได้เท่านั้น ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ให้ใช้ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์อำเภอสะเดา เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แยกส่วนการให้บริการรถบรรทุกสินค้าและบุคคลออกจากกัน เพื่อให้มีการคัดกรองที่ถี่ถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น
- ออสเตรเลีย จะขยายขอบเขตการตรวจและเตรียมยกระดับการตรวจ COVID-19 ในวงกว้างยิ่งขึ้น หลังได้รับชุดเครื่องมือตรวจการติดเชื้อ 10 ล้านชุด โดยในบางรัฐจะมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามร้านค้าต่าง ๆ ให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรค ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนที่จะยกเลิกมาตรการควบคุมและล็อกดาวน์ในเดือน พ.ค. โดยรัฐเวสเทิร์นได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถชุมนุมกันได้ไม่เกิน 10 คน และขอบคุณประชาชนที่โหลดใช้Application COVID Safe App จำนวนมากกว่า 2.8 ล้านคน นอกจากนี้หน่วยงานด้านสุขภาพของออสเตรเลีย ได้พัฒนา Coronavirus Australia Application ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค และสามารถคัดกรองเบื้องต้นได้ว่า สงสัยหรือเข้าข่ายการเป็นโรค COVID-19 หรือไม่
- อินเดีย รัฐบาลในกรุงนิวเดลีได้ผ่อนมาตรการอนุญาตให้งานบริการที่ต้องใช้คนงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น ช่างฟ้า ช่างประปา และช่างซ่อมเครื่องกรองน้ำ กลับมาให้บริการตามปกตินอกจากนี้ยังอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์และสัตว์แพทย์นักวิทยาศาสตร์พยาบาล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการนางผดุงครรภ์ทั้งหมดและส่วนบริการสนับสนุนโรงพยาบาลอื่นๆเช่น รถพยาบาล สามารถเดินทางได้ตามปกติและอนุญาตให้ร้านขายหนังสือเรียนเปิดได้ขายได้ รวมถึงร้านขายพัดลมเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูร้อน เมื่อวันที่ 27 เม.ย. และมาตรการการปิดประเทศ 40 วัน จะสิ้นสุดในวันที่ 3 พ.ค.
- รัสเซีย โดยประธานาธิบดีประกาศขยายเวลาล๊อกดาวน์ออกไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 2563 และให้เตรียมผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. เป็นต้นไป และออกมายอมรับถึงชุดอุปกรณ์ป้องกัน PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ประสบปัญหาขาดแคลน แม้จะเพิ่มปริมาณการผลิตและการนำเข้าแล้วก็ตาม โดยมีการเตือนให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในสถานที่สาธารณะในช่วงวันหยุดใน
เดือน พ.ค. ด้วย พร้อมทั้งจัดทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับที่ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค ทั้งนี้มอสโก เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดให้ประชาชนที่จะนอกเคหสถาน ต้องดาวน์โหลดใบอนุญาตก่อนออกเคหสถาน ซึ่งขณะนี้ภูมิภาคอื่นๆ จำนวน 20 ภูมิภาค จะเริ่มนำมาตรการดังกล่าวนี้ไปบังคับใช้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป
- อังกฤษ มีการพัฒนาชุดตรวจทดสอบ COVID-19 โดยชุดตรวจดังกล่าวได้มีการผลิตและทดสอบในกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไป ญาติของผู้สูงอายุผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลบริการฉุกเฉิน ครู เจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ขนส่ง ที่มีความจำเป็น สามารถเข้ารับการทดสอบซึ่งมีชุดตรวจ จำนวน 100,000 ชุด ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยชุดตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเลือด ให้ผลการตรวจที่เร็วกว่าการเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ซึ่งต้องใช้วิธี Polymerase chain reaction (PCR) test ซึ่งใช้เวลาในการวิเคราะห์และตรวจวัดนานเป็นวัน ทั้งนี้จะมีการทดสอบครบในสิ้นเดือน เม.ย.
- สิงคโปร์ กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ระบุสิงคโปร์จะเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า หรือจาก 18,000 เตียง เป็น 41,000 เตียง ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ หลังจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

30 เม.ย. 2020


ศบค.ประกาศผ่อนปรน 6 กิจกรรมเริ่ม 3 พ.ค.นี้ เช่น ร้านอาหาร ตลาด ร้านตัดผม กิจการค้าปลีก กีฬาสันทนาการ แต่ต้องประเมินทุก 14 วันหากมีปัญหาผู้ป่วยเพิ่มต้องทบทวนทันที ส่วนเคอร์ฟิวคงเวลาเดิม | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 7 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,954 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน รักษาหาย 22 คน รักษาหายสะสม 2,687 คน
- ศบค.ประกาศผ่อนปรน 6 กิจกรรมเริ่ม 3 พ.ค. นี้ ได้แก่ 1.ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2.ร้านจำหน่ายอาหาร 3.กิจการค้าปลีก-ส่ง ซูเปอร์มาเก็ต 4.ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง ยืนรับประทาน รถเร่ ร้านค้าปลีกขนาดย่อย 5.กีฬาสันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกาย ไม่เล่นเป็นทีม ไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ และสนามซ้อม 6. ร้านตัดผมเสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม และอื่นๆ ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ ทั้งนี้ต้องประเมินทุก 14 วันหากมีปัญหาผู้ป่วยเพิ่มต้องทบทวนทันที ส่วนเคอร์ฟิวคงเวลาเดิม
- ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ระบุข้อความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เม.ย. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 แล้วนั้นโดยรัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในบรรดาประกาศ หรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำการ หรือการผ่อนคลายใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป
- คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางการตรวจหาเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเพิ่มอัตราการตรวจจาก 2,000 คนต่อประชากรล้านคน เป็น 5,000 คนต่อประชากรล้านคน ซึ่งจะทำให้มีความมั่นใจในการเฝ้าระวังและตรวจพบผู้ป่วยได้เร็ว โดยกำหนดกลุ่มประชากรที่ต้องเฝ้าระวังเรียงลำดับ ดังนี้ 1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 2.ผู้ต้องขังรายใหม่ 3.กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คนจำนวนมาก เช่น คนขับหรือพนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ 4.กลุ่มอื่นๆ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ ทั้งนี้ต้องให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
- บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้ง ขยายระยะวลาหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตรออกไปจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหาราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือนและยังคงมาตรการเรื่องควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ส่วนบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 05.00-20.30 น ส่วนการเดินรถตู้โดยสารระยะสั้นไม่เกิน 300 กิโลเมตร เปิดให้บริการช่วงเวลา 05.00 -16.00 น ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จัตุจักร)
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นไปตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งแต่มีข้อยกเว้นสำหรับอากาศยานดังต่อไปนี้ ท่าอากาศยานราชการที่ใช้ในราชการทหาร อากาศยานที่ลงจอดฉุกเฉิน อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง อากาศยานที่ทำทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์หรือขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนาและอากาศยานขนส่งสินค้า
- กสทช. อนุมัติให้ ศธ. ทำช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 17 ช่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในช่วง COVID-19 ระบาด
- กรมราชทัณฑ์ ขอความร่วมมือญาติผู้ต้องขัง งดเยี่ยมญาติจนถึงวันที่ 31 พ.ค. และห้ามบันทึกภาพนิ่งหรือคลิปเยี่ยมญาติผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์
- จีน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง ประกาศว่า ปักกิ่งจะลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จากระดับสูงสุดเป็นระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามยังคงดำเนินมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลาง และระดับสูงสุด รวมถึงมณฑลหูเป่ย ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหนักที่สุดเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุ พนักงานจัดส่งอาหาร พนักงานทำความสะอาด และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพื้นที่ชุมชนได้หากเป็นผู้ถือรหัสสุขภาพสีเขียว ซึ่งหมายถึงไม่มีความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ COVID-19
- สหรัฐฯ โดยสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติได้เผยแพร่ผลการศึกษาการใช้ยา remdesivir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส ส่งผลที่ดีในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 อย่างมีนัยสำคัญ โดยยาดังกล่าวจะรักษาในกลุ่มที่มีอาการหนัก พบว่าผู้ป่วยจำนวนอย่างน้อย 50% ที่ได้รับยา remdesivir เป็นเวลา 5 วัน มีอาการดีขึ้น และผู้ป่วยจำนวนมากกว่า 50% ที่ได้รับยา remdesivir สามารถออกจากโรงพยาบาลภายในเวลา 2 สัปดาห์
- ญี่ปุ่น โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 ไม่ให้ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลได้ร้องขอให้ภาคธุรกิจเอกชนส่งข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยจะทำข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชนต่อไป
- เม็กซิโก ประชาชนพากันออกจากบ้านเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์และให้เปิดกิจการ ร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ซึ่งขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศเม็กซิโกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 2 เดือน เห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่เข้าใจประโยชน์ของมาตรการล็อกดาวน์และการกักตัวเองอยู่บ้าน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจและคลีคลายสถานการณ์ทั้งของโรคและสถานการณ์บ้านเมือง
- สเปน นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชส แถลงต่อรัฐสภาว่าขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการตรวจหาผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ดี แม้ว่าเวลานี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว สเปนยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละหลายพันคน และมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน แต่รัฐบาลสเปนก็เตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว
- ชิลี ห้างสรรพสินค้าเกือบ 160 แห่งในชิลี เตรียมเปิดให้บริการตามมาตรการคลายล็อก หลังรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่า พนักงานห้างสรรพสินค้าต่างๆ กำลังเร่งเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ และวางมาตรการคุมเข้มผู้มาใช้บริการ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าห้างฯ และต้องรักษาระยะห่าง รวมถึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยเมื่อปลายเดือน เม.ย. 2020 ชิลีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 14,885 ราย เสียชีวิต 216 ราย

ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2019 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก จำนวน 27 ราย จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2020 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam จํานวน 3,231,054 ราย มีอาการรุนแรง 59,739 ราย เสียชีวิต 228,403 ราย โดยประเทศที่มีจํานวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1,064,572 ราย สเปน 236,899 ราย อิตาลี 203,591 ราย ฝรั่งเศส 166,420 ราย สหราชอาณาจักร 165,221 ราย เยอรมนี 161,539 ราย ตุรกี 117,589 ราย รัสเซีย 106,498 ราย อิหร่าน 93,657 ราย และจีน 83,945 ราย (รวม ฮ่องกง 1,038 รายมาเก๊า 45 ราย)

ส่วนประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,954 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 2,719 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 54 ราย ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-24 เม.ย. 2563 (สัปดาห์ที่ 17) มีจํานวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยห้องปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน โดยวิธี RTPCR ทั้งหมด 178,083 ตัวอย่าง คิดเป็นจํานวนการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 3,700 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 55,486 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค 122,597 ราย

ที่มาข้อมูล Timeline เรียบเรียงจาก: กรมควบคุมโรค | Thai PBS | สำนักข่าวไทย | VOA | NHK-World

*อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2020 อนึ่งวันเวลาที่ระบุไว้ในบางเหตุการณ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Timeline สถานการณ์ COVID-19 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2020
Timeline สถานการณ์ COVID-19 มี.ค. 2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: