ปี 2018 ทั่วโลกเสียชีวิตจาก ‘อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสาร’ อย่างน้อย 1,028 คน

ทีมข่าว TCIJ: 10 ก.พ. 2562

ข้อมูลที่รวบรวมโดย B3A พบในรอบปี 2018 มีอุบัติเหตุ ‘เครื่องบินโดยสาร’ ทั้งหมด 98 ครั้ง เสียชีวิตรวม 1,028 คน อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของกองทัพอากาศแอลจีเรีย เมื่อเดือน เม.ย. 2018 สูญเสียมากที่สุด 257 ชีวิต ทวีปอเมริกาอุบัติเหตุบ่อยสุด ทวีปเอเชียตายมากสุด แม้ตัวเลขอุบัติเหตุจะลดลง แต่พบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงอีกครั้งในรอบ 4 ปี  ที่มาภาพประกอบ: Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A)

ข้อมูลจาก Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) อันเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมสถิติอุบัติเหตุของเครื่องบินโดยสารและขนส่ง พบว่าในปี 2018 มีอุบัติเหตุ ‘เครื่องบินโดยสาร’ ทั้งหมด 98 ครั้ง เสียชีวิตรวม 1,028 คน อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของกองทัพอากาศแอลจีเรีย เมื่อเดือน เม.ย. 2018 สูญเสียมากที่สุด 257 ชีวิต ตามมาด้วยเหตุการณ์เครื่อง Boeing 737 MAX 8 ของสายการบิน Lion Air ตกที่ Jakarta, อินโดนีเซีย เมื่อเดือน ต.ค. 2018 มีผู้เสียชีวิต 189 คน และเหตุเครื่อง Boeing 737-200 ของสายการบิน Cubana de Aviación ตกที่ La Habana, คิวบา เมื่อเดือน พ.ค. 2018 มีผู้เสียชีวิต 112 คน

เหตุการณ์เครื่องบินโดยสาร Ilyushin II-76 ของกองทัพอากาศแอลจีเรียประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2018 ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบปี 2018 ที่มาภาพ: Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A)

สำหรับเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของกองทัพอากาศแอลจีเรียประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2018 นั้น กระทรวงกลาโหมแอลจีเรียได้แถลงว่าเครื่องบิน Ilyushin II-76 ได้ทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศบูฟารีค (Boufarik) ห่างจากกรุงแอลเจียร์ (Algiers) ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 25 กิโลเมตร เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองตินดัฟ (Tindouf) ที่มีพรมแดนติดกับเวสเทิร์นซาฮาราของโมร็อกโก แต่ตกหลังทะยานขึ้นได้เพียงไม่นาน ผู้เสียชีวิตประกอบด้วยลูกเรือ 10 คน ผู้โดยสาร 247 คน (รวม 257 คน) ส่วนใหญ่เป็นทหารของกองทัพ [1]

เครื่องบิน Ilyushin II-76 เป็นเครื่องบินลำเลียงอเนกประสงค์ ออกแบบโดยอดีตสหภาพโซเวียต บินครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1971 ปัจจุบันยังคงมีการผลิตและใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ในหลายประเทศ ที่มาภาพ: USAID (CC0)

ทั้งนี้เครื่องบิน Ilyushin II-76 เป็นเครื่องบินลำเลียงอเนกประสงค์ ออกแบบโดยอดีตสหภาพโซเวียต บินครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1971 และส่งมอบให้กับกองทัพอากาศโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 ปัจจุบันยังคงมีการผลิตและใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ในหลายประเทศ ข้อมูลที่รวบรวมโดย B3A พบว่าเครื่องบิน Ilyushin II-76 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979-ปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 ก.พ. 2019) ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว 61 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 1,296 คน

เหตุการณ์เครื่อง Boeing 737 MAX 8 ของสายการบิน Lion Air ตกที่จาการ์ตา (Jakarta) อินโดนีเซีย เมื่อ 29 ต.ค. 2018 เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียเมื่อปี 2018 ที่มาภาพ: Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A)

ส่วนเหตุการณ์เครื่อง Boeing 737 MAX 8 ของสายการบิน Lion Air ตกที่จาการ์ตา (Jakarta) อินโดนีเซีย เมื่อ 29 ต.ค. 2018 เป็นเที่ยวบินที่ JT610 จากกรุงจาการ์ตา สู่เมืองปังกัล ปีนัง (Pangkal Pinang) แต่เมื่อทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ 13 นาที ก็ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการ [2]

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1973-ปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 ก.พ. 2019) เครื่องบินในตระกูล Boeing 737 ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว 188 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 5,288 คน ที่มาภาพ: b737.org.uk

เหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเครื่อง Boeing 737 MAX 8 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากเครื่องบิน Boeing 737 ข้อมูลที่รวบรวมโดย B3A พบว่าเครื่องบินในตระกูล Boeing 737 นี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970-ปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 ก.พ. 2019) ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว 188 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 5,288 คน

ทวีปอเมริกาอุบัติเหตุบ่อยสุด ทวีปเอเชียตายมากสุด

จากอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารทั้ง 98 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 1,028 คน เมื่อแยกเป็นทวีปพบว่ารอบปี 2018 มีเครื่องบินโดยสารขนส่งประสบอุบติเหตุในทวีปแอฟริกา 17 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 333 คน ทวีปเอเชีย 17 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 472 คน ทวีปอเมริกา 53 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 193 คน ทวีปยุโรป 6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 22 คน ทวีปโอเชียเนีย 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน (อนึ่งการตกในมหาสมุทร B3A จะเก็บสถิติว่าเป็นการตกในเขตโลก (World) โดยไม่ถูกนับไปในทวีปใดๆ ซึ่งในปี 2018 มีเครื่องบินตกในมหาสมุทร 3 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 6 คน)

ปี 2018 ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา: Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) (เข้าถึงข้อมูล ณ 8 ก.พ. 2019)

เมื่อนำข้อมูลในปีเก่าๆ ที่รวบรวมโดย B3A มาเปรียบเทียบกัน ในด้านจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในปี 2018 มีจำนวนลดลง โดยในปี 2010 มีจำนวนอุบัติเหตุ 162 ครั้ง, ปี 2011 มีอุบัติเหตุ 154 ครั้ง, ปี 2012 มีอุบัติเหตุ 156 ครั้ง, ปี 2013 มีอุบัติเหตุ 139 ครั้ง, ปี 2014 มีอุบัติเหตุ 124 ครั้ง, ปี 2015 มีอุบัติเหตุ 127 ครั้ง, ปี 2016 มีอุบัติเหตุ 104 ครั้ง, ปี 2017 มีอุบัติเหตุ 102 ครั้ง และปี 2018 มีอุบัติเหตุ 98 ครั้ง

 

ที่มา: Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) (เข้าถึงข้อมูล ณ 8 ก.พ. 2019)

แต่ในด้านผู้เสียชีวิตพบว่ากลับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากที่มีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2015 โดยในปี 2010 มีผู้เสียชีวิตรวม 1,154 คน, ปี 2011 มีผู้เสียชีวิต 828 คน, ปี 2012 มีผู้เสียชีวิต 800 คน, ปี 2013 มีผู้เสียชีวิต 475 คน, ปี 2014 มีผู้เสียชีวิต 1,328 คน, ปี 2015 มีผู้เสียชีวิต 904 คน, ปี 2016 มีผู้เสียชีวิต 631 คน, ปี 2017 มีผู้เสียชีวิต 399 คน และปี 2018 มีผู้เสียชีวิต 1,028 คน

 

ข้อมูลอ้างอิง
[1] Algeria military plane crash: 257 dead near Algiers (BBC, 11/4/2018)
[2] เครื่องบินไลอ้อนแอร์ตกหลังออกจากกรุงจาการ์ตา ไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิต (BBC, 29/10/2018)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จับตา: Check List รายละเอียดของเครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุรอบปี 2018
Check List อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารปี 2017 ทวีปอเมริกาบ่อยสุด เอเซียตายมากสุด
จับตา: รายละเอียดของเครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุรอบปี 2017
เปิดแฟ้มอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารปี 2016 ตก 102 เสียชีวิต 629
จับตา: เครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุในปี 2016
ย้อนสถิติปี 2015 เครื่องบินตกทั่วโลก รวม 122 ครั้ง-เสียชีวิต 898 คน
เครื่องบินตกปี 2014 สูญเสียมากสุดรอบ 5 ปี-ความปลอดภัยสายการบินเอเชียต่ำ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ