จับตา: เครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุในปี 2559

ทีมข่าว TCIJ : 19 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1404 ครั้ง


ข้อมูลจาก Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) อันเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมสถิติอุบัติเหตุของเครื่องบินโดยสารและขนส่ง พบว่าในปี 2559 มีอุบัติเหตุทั้งหมด 102 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 629 คน โดยมีรายละเอียดในแต่ละเดือนดังต่อไปนี้

*ข้อมูลจาก Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) ซึ่งรวบรวมเฉพาะข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินโดยสารและขนส่ง ไม่ได้รวมการประสบอุบัติเหตุของเครื่องบินรบ เครื่องบินซ้อมรบ และเฮลิคอปเตอร์ไว้ในสถิตินี้ (เข้าถึงข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์ www.baaa-acro.com เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2560 ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: tpsdave (CC0)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ