จับตา: คาดการณ์รถยนต์ที่ใช้มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ผ่านช่วง อ.ปากช่อง ในปี 2574

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 พ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3972 ครั้ง


คาดการณ์จะมีรถยนต์ที่ใช้ทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน–นครราชสีมา ผ่านช่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในปี 2574 100,000 คัน/วัน ผู้โดยสาร 249,813 คน/วัน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจาก 'ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา' ที่จัดทำโดยกลุ่มคัดค้านโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระบุถึงการประมาณการณ์ชนิดและจำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่ผ่านช่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในปี 2574 จะประมาณ 100,000 คัน/วัน ผู้โดยสาร 249,813 คน/วัน โดยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์ที่จะใช้เส้นทางนี้คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ประมาณ 48,911 คัน/วัน ที่มีอัตราคนขับและผู้โดยสารอยู่ที่ 2.5 คน/คัน ตามมาด้วยรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ประมาณ 39,713 คัน/วัน มีอัตราคนขับและผู้โดยสารอยู่ที่ 1.5 คน/คัน ส่วนรถโดยสารประจำทางจะมีเพียงประมาณ 576 คัน/วัน มีอัตราคนขับและผู้โดยสารอยู่ที่ 45 คน/คัน และรถโดยสารไม่ประจำทางเพียงประมาณ 323 คัน/วัน มีอัตราคนขับและผู้โดยสารอยู่ที่ 50 คน/คัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: