แกะรอยสื่อเก่า: โฆษณาเหล้าเบียร์ค่อยๆ เลือนหายไปจาก TV ตั้งแต่เมื่อใด?

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 มิ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1583 ครั้ง

ในอดีตโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถออกอากาศได้ทางโทรทัศน์ได้ในประเทศไทย แต่ปัจจุบันไม่สามารถทำได้แล้ว ที่มาภาพประกอบ youtube.com/jam aromdee

ประเทศไทยมีความพยายามควบคุมการโฆษณายาเสพติดที่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่การห้ามโฆษณาบุหรี่โดยสิ้นเชิงในทุกสื่อตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2532 จากนั้นในปี 2544 ก็เริ่มมีการออกกฎระเบียบควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์การห้ามโฆษณาสุรากลั่น (เครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นมากกว่า 15 ดีกรี) ฉบับลงวันที่ 24 ม.ค. 2544 ซึ่งถือเป็นการเริ่มควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์ในสื่อโทรทัศน์ครั้งแรก

ข้อมูลจากงานศึกษาเรื่อง 'สถานการณ์ ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอกอฮอล์ในประเทศไทย' โดย นงนุช ใจชื่น, จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ และสุรศักดิ์ ไชยสงค์ ใน วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2560 ได้ไล่เรียงไทม์ไลน์แสดงระยะเวลาของการเกิดนโยบายหรือมาตรการการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยไว้ดังนี้

ไทม์ไลน์แสดงระยะเวลาของการเกิดนโยบายหรือมาตรการการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย (คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ