งานตำรวจสอบสวนต่างประเทศ

21 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 3545 ครั้งตารางที่ 1 : เปรียบเทียบหน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบอำนาจ/บทบาทหน้าที่ในงานสอบสวนของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ตารางที่ 3 : เปรียบเทียบกระบวนการสอบสวนของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

 

ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบหน่วยงานคณะกรรมการตรวจสอบงานสอบสวนของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

 

อ่านต่อที่
เอกสารสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง การปฏิรูปงานสอบสวนตำรวจ:
จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพได้อย่างไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: