TCIJ Health Knowledge: EP02 ผลกระทบจากอุตสาหกรรมยา ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการมีชีวิตยืนยาว

TCIJ Health Knowledge | วันที่: 23 ก.ย. 2562 | ฟังแล้ว: 2,235

 

 

อายุเฉลี่ยของประชากรสหรัฐเมื่อปี 1900 อยู่ที่ 46 ปีสำหรับเพศชาย และ 48 ปีสำหรับเพศหญิง กระทั่งหนึ่งศษตวรรษถัดมาค่าเฉลี่ยอายุของคนสหรัฐก็พุ่งสูงขึ้นไปถึง 72 ปีในเพศชายและ 76 ปีในเพศหญิง


ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีค่าเฉลี่ยอายุยืนยาวขึ้น คืออุตสาหกรรมของสิ่งเล็กๆ แต่ทรงพลังที่มีเรียกกันว่า “ยา”

 

อย่างไรก็ตาม เมื่ออุตสาหกรรมยาเติบโตและเพิ่มอายุเฉลี่ยให้กับเพื่อนมนุษย์ มันก็กลายเป็นที่ต้องการของผู้คน ยาถูกผลิตขึ้นมาในทุกๆ วัน เพื่อบรรเทาหรือรักษาโรคต่างๆ ให้กับมนุษย์

 

แต่ทุกอย่างย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ แม้มันจะช่วยยืดอายุเฉลี่ยของมนุษย์ให้ยาวออกไปเพียงใด แต่ใช่ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยาจะส่งผลในแง่ดีให้กับสังคมมนุษย์เสมอไป ความจริงยังมีผลกระทบในแง่ร้ายซุกซ่อนอยู่ในการเติบโตของมันด้วย

 

วันนี้ TCIJ HEALTH KNOWLEDGE รายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึก ให้ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาด้านสุขภาพ ในประเด็นเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดำเนินรายการโดย กฤติน ลิขิตปริญญา จะพาคุณไปสำรวจผลกระทบจาก สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า "ยา" ต่อสังคม