ใต้กะโหลกหว่างหู: EP7 Autistic คือ ออทิสติก ผู้ซึ่งเป็นตัวของตัวเอง

ใต้กะโหลกหว่างหู | วันที่: 28 ต.ค. 2562 | ฟังแล้ว: 2,602

คุยเรื่อง บุคคลออทิสติก เพื่อความเข้าใจกันในเบื้องต้น