ใต้กะโหลกหว่างหู: EP6 ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้...ที่อยากให้ทุกคนรู้

ใต้กะโหลกหว่างหู | วันที่: 22 ต.ค. 2562 | ฟังแล้ว: 1,487

คุยเรื่องลักษณะของ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disablity/Learning Disorder : LD) เพื่อการเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างมีคุณภาพ