TCIJ Health Knowledge: EP05 ผลข้างเคียงของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

TCIJ Health Knowledge | วันที่: 13 ต.ค. 2562 | ฟังแล้ว: 2,459

แนวโน้มการสูบบุหรี่คนไทยลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง โดยคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ร้อยละ 19.1 หรือ 10.7 ล้านคน ลดลงจาก 2 ปีก่อนคือปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 19.9 โดยเป็นผู้สูบประจำ ร้อยละ 16.8 หรือ 9.4 ล้านคน

 

ทั้งนี้เพศชายสูบบุหรี่ลดลงมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายลดเหลือ ร้อยละ 37.7 จากเดิม ร้อยละ 39.3 เพศหญิงลดลงเหลือ ร้อยละ 1.7 จากเดิม ร้อยละ 1.8 ขณะที่อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 18 ปี จากเดิม 17.8 ปี

 

อย่างไรก็ดีในขณะเดียวกับที่อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยเริ่มลดน้อยลง ช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ถือเป็นช่วงกำเนิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่อย่างบุหรี่ไฟฟ้า ฝ่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ายืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารติโคตินน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป จะทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับอันตรายจากการสูบบุหรี่น้อยลง และด้วยการใช้สารนิโคตินน้อยลงนี้เอง ทำให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นจึงเป็นบันไดไปสู่เลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

 

แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญก็คือการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยนั้นยังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฏหมายในปัจจุบัน ประเด็นที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ แพทย์หลายคนยังยืนยันด้วยว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายเคลือบแฝงในความน่าเย้ายวนใจของมันซุกซ่อนอยู่