รถแดงและรถโดยสารอื่น ๆ ในเชียงใหม่ เรียกร้องรัฐเข้มงวดรถผ่านแอปพลิเคชัน

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 พ.ค. 2567 | อ่านแล้ว 1486 ครั้ง

รถแดงและรถโดยสารอื่น ๆ ในเชียงใหม่ เรียกร้องรัฐเข้มงวดรถผ่านแอปพลิเคชัน

รถแดงและรถโดยสารอื่น ๆ ในเชียงใหม่ทำ MOU เรียกร้องรัฐเข้มงวดรถผ่านแอปพลิเคชัน ให้รถผ่านแอปพลิเคชันต้องเป็นรถที่จดทะเบียน จ.เชียงใหม่ เท่านั้น ต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก (ป้ายเหลือง) และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

14 พ.ค. 2567 มติชนออนไลน์ รายงานว่าที่สหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด (รถรับจ้างสี่ล้อแดง) ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายณัฐวุฒิ โชคทวีพูน ประธานกรรมการสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด เป็นประธานประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชั่น พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU รถสาธารณะ ผู้ประกอบการ และรถรับจ้าง จ.เชียงใหม่

ภายใต้กรอบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อนำเสนอสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สหพันธ์สหกรณ์เดินรถแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ รวม 7 หน่วยงาน มีผู้ร่วมประชุมกว่า 70 คน ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าว มีสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด (สี่ล้อแดง) สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด (สี่ล้อเหลือง) สหกรณ์เดิน รถสันกำแพงจำกัด (สี่ล้อขาว) บริษัทลำพูนเดินรถจำกัด (สี่ล้อฟ้า) บริษัทเชียงใหม่ร่มหลวงเดินรถจำกัด (สี่ล้อเขียว) สหกรณ์สามล้อเครื่องนครเชียงใหม่จำกัด รถเมล์เชียงใหม่ RTC และรถตู้รับจ้างสาธารณะ ร่วมลงนาม รวม 8 องค์กร ตามลำดับ โดยมีข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวม 9 ข้อ ประกอบด้วย

1. รถผ่านแอปพลิเคชัน ต้องเป็นรถที่จดทะเบียน จ.เชียงใหม่ เท่านั้น
2. รถที่นำมาวิ่งต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก (ป้ายเหลือง)
3. ใบอนุญาตขับขี่ต้องเป็นรถสาธารณะ
4. ประกัน พ.ร.บ.ภาคสมัครใจ ไม่น้อยกว่าประเภทที่ 3
5. กำหนดอายุรถที่นำมาจดทะเบียน ไม่เกิน 2 ปี ไมล์ไม่เกิน 50,000 กิโลเมตร
6. กำหนด CC เครื่องยนต์ให้ชัดเจน
7. ติดสติ๊กเกอร์บริษัทแอพพลิเคชั่นให้ชัดเจน
8. กำหนดสีให้ชัดเจน
9. กำหนดจำนวนรถ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการให้บริการ

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ปัจจุบันมีรถผ่านแอปพลิเคชั่นบริการในเชียงใหม่ 3,000-4,000 คัน ส่วนสี่ล้อแดง มีบริการ 2,100 คัน แท็กซี่มิเตอร์อีก 100 คัน รวม 2,200 คัน รถสี่ล้อเหลือง 823 คัน สี่ล้อขาว 100 คัน สี่ล้อเขียว 70-80 คัน สี่ล้อฟ้า 50-60 คัน รถตู้รับจ้าง 1,000 คัน และตุ๊กตุ๊กอีก 100 คัน ซึ่งรถรับจ้างสาธารณะดังกล่าวได้รับผลกระทบจากรถผ่านแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

เพราะต้นทุนให้บริการรถสาธารณะ และรถรับจ้างสูงกว่ารถดังกล่าว อาทิ ต่อภาษีปีละ 2 ครั้ง ตรวจสภาพรถ พ.ร.บ.และประกันภัย ที่สำคัญมีกฎระเบียบควบคุมเข้มงวด ทำให้การแข่งขันบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมมากนัก

ดังนั้นเรียกร้องรัฐบาล กระทรวงคมนาคม จัดระเบียบรถผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเข้าสู่รถสาธารณะที่ถูกกฎหมายเต็มรูปแบบเหมือนรถสาธารณะทั่วไป เพื่อสร้างความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการเสียภาษี เพื่อนำรายได้มาพัฒนาประเทศ ที่สำคัญแข่งขันต้นทุนบริการที่เป็นธรรม เสมอภาค ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบด้วย

นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า เชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดนำร่อง หรือโมเดลเรียกร้องดังกล่าวเพื่อส่งสัญญาณไปยังรถสาธารณะ และรถรับจ้างทั่วประเทศ ภายใต้เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์เดินรถแห่งประเทศไทย ที่มีรถตู้รับจ้างทั่วประเทศกว่า 40,000 คัน

ดังนั้นข้อเรียกร้องดังกล่าว อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาภายใน 3 เดือน หรือภายในกรกฎาคมนี้ หากนิ่งเฉยไม่แก้ปัญหา อาจนำรถสาธารณะหรือรถรับจ้าง พร้อมครอบครัว รวมกว่า 30,000 คนวิ่งรถรอบตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อชุมนุมและเรียกร้องความเป็นธรรม ซึ่งการทำ MOU ดังกล่าว ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา บรรลุ ผลกว่า 70-80% แล้ว

“ประเด็นรถสี่ล้อแดง ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนว่าทำตัวเอง จนมีผู้ใช้บริการน้อยลงนั้น ขอน้อมรับ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาบริการให้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้สหพันธ์ SME ได้พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นของรถรับจ้างสี่ล้อแดงแล้ว เพื่อแข่งขันด้านบริการและราคากับรถผ่านแอปพลิเคชั่นที่จดทะเบียนกับกระทรวงคมนาคม จำนวน 6 ราย ซึ่งสามารถบริการข้ามภูมิภาคหรือต่างจังหวัดได้ เพื่อเป็นทางเลือกผู้ใช้บริการในอนาคต” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมยังเสนอให้ล่ารายชื่อ พร้อมจ้างทนายฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อขอความคุ้มครองรถสาธารณะและรถรับจ้างที่ปฏิบัติตามกฎหมายชั่วคราว และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรา 157 เนื่องจากรถผ่านแอพพลิเคชั่น ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายกว่า 80% ถ้ารัฐบาลไม่แก้ไข อาจเปลี่ยนรถแดงเป็นรถส้มแทน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: