มช.พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ สามารถลด PM 2.5

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 มี.ค. 2567 | อ่านแล้ว 2535 ครั้ง

มช.พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ สามารถลด PM 2.5

เครือข่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ สามารถลด PM 2.5 ในพื้นที่ 30 ตร.ม. ได้มากกว่า 50% ใน 1 ชั่วโมง

CCDC: Climate Change Data Center รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. 2567 ว่าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยภายใต้การสนับสนุนในโครงการบูรณาการพัฒนาต่อยอดอากาศสะอาดเชียงใหม่ (ฟ้าม่วน) พัฒนาเสาลดฝุ่น ‘Smart DustPole’ ปล่อยประจุลบร่วมกับความชื้นในอากาศ เพื่อจับตัวกับฝุ่น PM 2.5 แล้วตกลงสู่พื้นดิน โดยเสาดังกล่าวใช้พลังงานจาก Solar Cell และไม่ใช้แผ่นกรองฝุ่น จึงประหยัดพลังงานและลดการเกิดขยะ

ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าสามารถลดปริมาณ PM 2.5 ในพื้นที่ 30 ตารางเมตรได้มากกว่า 50% ภายใน 1 ชั่วโมง โดยจะนำร่องติดตั้ง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในอนาคตจะขยายผลติดตั้งในจุดที่มีผู้คนทำกิจกรรมกลางแจ้งหนาแน่น เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: