จับตา: คู่มือนักสืบไลเคน

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 3466 ครั้ง


ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ แต่มีชีวิตที่น่าสนใจ เริ่มต้นจากจุดกำเนิดที่มาจากสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งชนิดมาอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนกระทั่งดำรงชีวิตอยู่ได้ แม้กระทั่งในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป เช่น ในทะเลทราย เขตน้ำขึ้นน้ำลง ไลเคนยังมีบทบาทในระบบนิเวศ เป็นอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ ช่วยในการตรึงแร่ธาตุสารอาหารเข้าสู่ระบบนิเวศ เป็นต้น ตลอดจนการนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายโดยมนุษย์ ไลเคนถึงจะทนทานในสภาพธรรมชาติที่อาศัยอยู่ แต่ก็สามารถได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น มลพิษทางอากาศ การทำลายที่อยู่อาศัย สำหรับหนังสือ “คู่มือนักสืบไลเคน” เล่มนี้ ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เนื้อหาภายในหนังสือเน้นที่การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไลเคน การใช้ไลเคนในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะคุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตที่ใช้อากาศบนโลกใบเดียวกัน

เผยแพร่ครั้งแรกในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: