จับตา: ผู้ที่มีปัญหาลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับการคัดเลือกต้องการอุทธรณ์แต่หาปุ่มอุทธรณ์ไม่เจอ

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1119 ครั้ง


สำหรับผู้ที่มีปัญหาลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับการคัดเลือกต้องการอุทธรณ์แต่หาปุ่มอุทธรณ์ไม่เจอ...ทำตามนี้

1) ที่หน้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหากท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้กดที่ปุ่ม "ผลการตรวจสอบ" (ตามรูปที่ 1)

2) เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ท่านกรอกข้อมูล ที่กำหนดตามแบบฟอร์มและที่สำคัญที่สุดคือ "ข้อมูลหลังบัตรประชาชน" ตรงช่องรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปที่ 2) แล้วกดยืนยันตัวตน

3) จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างอุทธรณ์ ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่กำหนดตามแบบฟอร์ม (ตามรูปที่ 3 และ 4)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: