จับตา: ตรวจสถานะ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ผ่านแล้วยืนยันตัวตน-ไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 707 ครั้ง


1 มี.ค. 2566 เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ จำนวน​ 14.59 ล้านคน​ จากจำนวนที่ยื่นเข้าโครงการกว่า​ 19 ล้านคน​

ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิด้วยบัตรประชาชน ผ่าน 3​ ธนาคาร​ คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่วันที่​ 1 มี.ค.2566​ เป็นต้นไป พร้อมทำการผูกบัญชีกับธนาคารใดก็ได้ เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว​ โดยจะเริ่มใช้สิทธิแบ่งเป็น 5 รอบตามวันและเวลายืนยันตัวตน​

ทั้งนี้ หากสถานะการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.หากยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1-26 มี.ค. แต่หากยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มี.ค. จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือน มี.ค.2566 เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค.2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

และหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวยสอบ โดยจะต้องขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ให้แล้วเสร้จภายในวันที่ 1 พ.ค.2566

ขณะที่ รมว.คลัง​ เปิดเผยว่า​ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติส่วนใหญ่มีรายได้ที่เกินเกณฑ์และมีเงินฝากเกิน​ ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม 13 ล้านคนนั้น ผ่านเกณฑ์รอบนี้​ประมาณ 8 ล้านคน​ ซึ่งหากดูตัวเลขนี้จะพบว่าจำนวนผู้มีรายได้น้อยลดลงและมีบางกลุ่มที่คืนบัตรสวัสดิการเพราะมีรายได้ดีขึ้น

ตรวจสอบตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: