จับตา: จัดสังฆทานยาอย่างปลอดภัย

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 เม.ย. 2566 | อ่านแล้ว 1640 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่าเมื่อถึงวันพระหรือวันงานบุญใหญ่ พุทธศาสนิกชนหลายคนเริ่มหาสิ่งของ ยา ภัตตาหาร เตรียมสำหรับการทำบุญ มีทั้งการซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูป และจัดชุดสังฆทานด้วยตนเอง สำหรับวันนี้ อย. จะมาแนะนำการจัดชุดสังฆทานยาว่าควรเลือกซื้อหรือพิจารณาอะไรบ้างก่อนจะซื้อยามาจัดชุดสังฆทาน ดังนี้

1. อ่านฉลากและดูวันหมดอายุของยาทุกประเภทที่นำมาจัดชุดสังฆทานยา

2. เลือกภาชนะใส่ชุดสังฆทานยาที่เหมาะสม

ควรเลือกยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน

4. เลือกยาที่มีความหลากหลายเพื่อประโยชน์ในการใช้อย่างครอบคลุม

5. สังเกตบรรจุภัณฑ์ของยาแต่ละชนิดว่าเรียบร้อยดีหรือไม่

6. ผลิตภัณฑ์ควรมีการแสดงฉลากถูกต้องตามกฎหมาย

โดยยาสามัญประจำบ้านที่แนะนำในการนำมาจัดชุดสังฆทานยา เช่น ยาพาราเซตามอล ยาลดกรด ยาดมแก้วิงเวียน พลาสเตอร์บรรเทาปวด ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีน

 

ข้อมูลอ้างอิง :

กระทรวงสาธารณสุข. (2563). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๓).

สืบค้น 27 พฤษภาคม 2565. จาก

https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Law03-TheMinistryOfHealth/Law03-20-04-2563.PDF

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2565). อย. แนะ 5 เคล็ดลับ ทำบุญให้ได้บุญ.

สืบค้น 27 พฤษภาคม 2565. จาก

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2275

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: