จับตา: วัคซีนที่จำเป็นสำหรับคนท้อง

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ม.ค. 2566 | อ่านแล้ว 3775 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่าสำหรับคนท้องนั้นก็มีวัคซีนที่จำเป็นที่จะต้องได้รับเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดโรคต่าง ๆ แต่วัคซีนมีหลายชนิด บางชนิดไม่แนะนำให้ฉีดในคนท้องเพราะอาจเกิดอันตรายได้เนื่องจากส่งผลต่อทารก เช่น วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน โปลิโอ วัคซีนป้องกันวัณโรค
ส่วนวัคซีนที่แนะนำให้คนท้องฉีดมีดังนี้

1. วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 

ในหญิงตั้งครรภ์นั้นถึงแม้ว่าก่อนตั้งครรภ์จะเคยได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก มาแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อตั้งครรภ์คนท้องจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เพื่อให้ภูมิคุ้มกันไป
สู่ลูก ส่วนวัคซีนป้องกันบาดทะยักจะช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์และตอนคลอดบุตรด้วย โดยวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ควรได้รับขณะอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ เป็นวัคซีน 3 ชนิด ฉีดพร้อมกันใน 1 เข็ม

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

หญิงตั้งครรภ์หากเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป

3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หรือเคยได้รับเมื่อนานมาแล้วจนไม่มีภูมิต้านทาน หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง เช่น สามีเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี ก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

 

ข้อมูลอ้างอิง
วิทยา ถิฐาพันธ์. (2556). วัคซีนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์. สืบค้น 29 พฤศจิกายน 2564.

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: