จับตา: อาหารใส่สี เลือกกินอย่างไรให้ปลอดภัย

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 7318 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่าอาหารและขนมต่าง ๆ ทั้ง ลูกอม เยลลี่ น้ำหวาน ไอศกรีม ที่มีสีสันสดใสสวยงาม ดึงดูดใจให้ชวนรับประทานเป็นเพราะสีผสมอาหาร ซึ่งมีทั้งแบบสีจากธรรมชาติ และสีจากการสังเคราะห์ หากเป็นสีที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้ในอาหารผิดประเภท และมีการใส่สีในปริมาณมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

สีที่นำมาใช้ผสมในอาหาร มี 2 ประเภท คือ

 1. สีธรรมชาติ เป็นสีที่สกัดได้จากพืชหรือสัตว์ที่บริโภคได้ เช่น สีแดง ได้จากดอกกระเจี๊ยบแดง
  เมล็ดผักปลัง ฝาง สีเหลือง ได้จากขมิ้น ฟักทอง ลูกตาลสุก สีน้ำเงิน ได้จากดอกอัญชัน สีเขียว ได้จาก ใบเตย ใบย่านาง สีส้ม ได้จาก แครอท ฯลฯ
 2. สีสังเคราะห์ เป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี

ตามกฎหมายสีผสมอาหารจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งต้องมีคุณภาพมาตรฐาน  (Specification)
ตามประกาศ และผู้ใช้ต้องใช้ตามชนิด (หน้าที่) ของวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ และห้ามใช้ในอาหารบางชนิดที่ห้ามใส่สี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

         
เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย

 1. เลือกกินอาหารที่มีสีสันตามธรรมชาติ หรือสีที่ไม่ฉูดฉาดเกินไป
 2. ไม่กินอาหารที่เจือปนสีสังเคราะห์ปริมาณมากเป็นประจำ
 3. ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ โดยเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากแสดงข้อความเป็นภาษาไทย มี
  เลขสารบบอาหาร แสดงข้อมูลบนฉลากครบถ้วน และแสดงข้อความ “สีธรรมชาติ” หรือ
  “สีสังเคราะห์” ถ้ามีการใช้

แม้มีการอนุญาตให้ใช้สีสังเคราะห์หลายชนิดเป็นสีผสมอาหาร (สามารถกินได้ ไม่ได้ห้าม แต่ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม) แต่สีสังเคราะห์ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงควรเลือกกินอาหารไม่ใส่สีหรือใส่สีจากธรรมชาติดีที่สุด และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสีสดหรือฉูดฉาดเกินไปเป็นประจำ

 

ข้อมูลอ้างอิง :

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/842
https://www.arda.or.th/ebook/file/17food.pdf
https://www.slideshare.net/sakikitty/ss-44192930
https://book.pbru.ac.th/images/R0/02/R0023772c.pdf (Slide 18-19)
https://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=432:-m---m-s&catid=60:child-safety&Itemid=208
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/consumerism/download/article/article_20111011103122.pdf
Microsoft Word - Document3 (moph.go.th)

https://www.doctor.or.th/article/detail/5256
อย. รับอนุญาตใช้สีผสมอาหารในขนม - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : อันตรายจากอาหารใส่สี (oryor.com)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/097/24.PDF  : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๒) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: