สถิติป่วยไข้เลือดออก 1 ม.ค. – 1 มี.ค. 66 ป่วย 6,156 ราย เสียชีวิต 4 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 5206 ครั้ง

สถิติป่วยไข้เลือดออก 1 ม.ค. – 1 มี.ค. 66 ป่วย 6,156 ราย เสียชีวิต 4 ราย

กรมควบคุมโรคเผยสถิติป่วยไข้เลือดออก 1 ม.ค. – 1 มี.ค. 2566 ป่วย 6,156 ราย เสียชีวิต 4 ราย เดือน ม.ค.ระบาดแรง 6.6 เท่า (มากกว่าปี 2565) พื้นที่ระบาด กทม.สูงสุด

เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 2566 กรมควบคุมโรคเผย ข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2566 (1 ม.ค.- 1 มี.ค. 2566)

- ผู้ป่วยจำนวน 6,156 ราย เสียชีวิต 4 ราย
- กลุ่มอายุที่อัตราป่วยพบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 5-14 ปี, 15-24 ปี และ 0-4 ปี คิดเป็น ร้อยละ 27.81, 16.39 และ 12.76 ตามลำดับ
- อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1:1.10
- พื้นที่ที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพฯ, ภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 23.84, 16.33, 14.07, 4.60 และ1.51 ตามลำดับ

“จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 พบว่า ในเดือนมกราคมมีผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว 6.6 เท่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และจากข้อมูล การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ผ่านแอปพลิเคชัน อสม./อสส. ออนไลน์ สัปดาห์ที่ 8 จำนวนบ้าน 394,045 หลังคาเรือน พบบ้านที่มีลูกน้ำยุงลายจำนวน 33,661 หลังคาเรือน คิดเป็น House Index : HI ได้ร้อยละ 8.54 และได้ทำการสำรวจภาชนะจำนวน 4,332,352 ชิ้น พบภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลายจำนวน 208,425 ชิ้น คิดเป็น Container Index : CI ได้ร้อยละ 4.81 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 2566)”

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: