จับตา: ร้อนนี้ เลือกรับประทานไอศกรีมหรือน้ำแข็งอย่างไรดี

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 เม.ย. 2566 | อ่านแล้ว 749 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่าเมื่อหน้าร้อนมาถึง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของเย็น ๆ ที่จะช่วยให้ดับกระหายคลายร้อน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย ก็จะต้องวิ่งเข้าหาไอศกรีมเย็น ๆ หรือน้ำแข็งเย็น ๆ มารับประทานคลายร้อนกัน วันนี้เรามีวิธีเลือกซื้อไอศกรีมและน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงมาฝากกัน

วิธีเลือกซื้อไอศกรีมในภาชนะบรรจุ

  1. อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ โดยฉลากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อความภาษาไทย และมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน วิธีการเก็บรักษา และข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร เป็นต้น
  2. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เนื่องจากกลุ่มไอศกรีมที่ผ่านเกณฑ์สารอาหาร และได้การรับรองให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวต้องมีค่าพลังงานทั้งหมด =130 กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยบริโภค น้ำตาลทั้งหมด ≤20 กรัม ต่อ 100 กรัม โซเดียม ≤100 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
  3. ลักษณะภาชนะบรรจุ ต้องสะอาด ปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา
  4. ลักษณะไอศกรีม ตัวไอศกรีมต้องไม่เหลวเหมือนเคยละลายมาแล้ว มีสี กลิ่นรส ตามลักษณะของไอศกรีมนั้น ๆ
  5. สถานที่จำหน่าย ต้องมีตู้แช่แข็งไอศกรีม จัดเป็นสัดส่วนเรียบร้อย ไม่แช่ปะปนกับอาหารหรือสิ่งอื่น ๆ

 วิธีเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง

  1. อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ โดยฉลากบนบรรจุภัณฑ์น้ำแข็ง ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ระบุรายละเอียดของชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร มีข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ ผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิตสำหรับน้ำแข็งนำเข้าแล้วแต่กรณี น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
  2. ลักษณะภาชนะบรรจุ ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ปิดสนิทแน่นหนา ไม่ฉีกขาด
  3. ลักษณะน้ำแข็ง ต้องใส สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งละลายจะต้องใส ไม่มีตะกอนขาวขุ่น ๆ อยู่ก้นแก้ว
  4. สถานที่จำหน่าย ตู้เก็บต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ

 

ข้อมูลอ้างอิง : 

อากาศร้อน ๆ อย่างนี้ จะเลือกรับประทานไอศกรีมหรือน้ำแข็งอย่างไรดี

อย. เตือน ร้อนนี้ เลือกบริโภคน้ำแข็ง อย่างปลอดภัย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 254 (พ.ศ.2545) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 3)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 354 (พ.ศ.2556) เรื่อง ไอศกรีม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: