จับตา: ลืมกินยาคุมกำเนิด ทำอย่างไรดี

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 20306 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่าปัญหาการลืมกินยาคุมกำเนิด เป็นปัญหายอดฮิตที่หลาย ๆ คนกังวลใจ เพราะหากลืมกินยาคุมกำเนิด ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์มากขึ้น โดยทั่วไปแล้วยาเม็ดคุมกำเนิดจะมี 2 ชนิด คือ แบบ 21 เม็ดและ28 เม็ด โดยวิธีการรับประทานยาก็จะแตกต่างกัน คือ

1. ยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด (เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมนทั้ง 21 เม็ด) ให้เริ่มกินเม็ดแรกในวันแรก

หรือไม่เกินวันที่ 5 ของการมีประจำเดือน จากนั้นให้กินเม็ดต่อ ๆ ไปในเวลาเดียวกันของทุกวันจนหมดแผง เมื่อทานหมดแผงให้เว้น 7 วัน แล้วค่อยเริ่มแผงใหม่

 2. ยาคุมกำเนิดแบบ 28  เม็ด (แบ่งเป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 21 เม็ด อีก 7 เม็ดที่เหลือจะไม่มีฮอร์โมน)

ให้เริ่มกินเม็ดแรกในวันแรกหรือไม่เกินวันที่ 5 ของการมีประจำเดือน และกินต่อเนื่องทุกวันไปจนครบ 28 เม็ด โดยไม่ต้องเว้น 7 วัน เมื่อกินครบ 28 เม็ดก็สามารถเริ่มกินแผงใหม่ได้เลย

 การลืมกินยาคุมกำเนิดมีได้หลายกรณี หาก

1. ลืมกินเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมน (เม็ดแป้ง) : ให้แกะเม็ดที่ลืมทิ้งไป และวันถัดไปให้กินเม็ดที่เหลือได้ตามปกติ

2. ลืมกินเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 1 เม็ด : ให้กินเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ

3. ลืมกินเม็ดยาที่มีฮอร์โมน 2 เม็ดขึ้นไป : ให้กินเม็ดสุดท้ายที่ลืมทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ (นั่นคือในวันนั้นจะกินยารวมเป็น 2 เม็ด) ส่วนเม็ดก่อนหน้านั้นที่ลืมกินให้ทิ้งไป และให้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยจนกว่าจะกินยาฮอร์โมนครบ 7 วัน และควรดูว่า

   3.1 ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น 7 เม็ดแรกของแผง กรณีมีเพศสัมพันธ์ให้กินยาคุมฉุกเฉินและให้เพศชายใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน 7 วัน

   3.2 ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น 7 เม็ดสุดท้ายของแผง

    - กรณี 21 เม็ด เมื่อกินแผงนั้นหมดให้เริ่มแผงใหม่เป็นเม็ดฮอร์โมนทันที โดยไม่ต้องเว้น 7 เม็ด

    - กรณี 28 เม็ด ให้ทิ้งเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนไปเลย และเริ่มกินยาคุมกำเนิดแผงใหม่ในวันถัดไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: