ttb analytics ประเมินรัฐหนุนเที่ยวเมืองรอง ช่วยไทยเที่ยวไทยปี 2566 โตเป็นประวัติการณ์

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 พ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1197 ครั้ง

ttb analytics ประเมินรัฐหนุนเที่ยวเมืองรอง ช่วยไทยเที่ยวไทยปี 2566 โตเป็นประวัติการณ์

ttb analytics ประเมินการตัวเลขการท่องเที่ยวในประเทศปี 2566 ขยับเพิ่มต่อเนื่องอีก 25.4% จากปีก่อนที่เติบโตสูงกว่า 182.2% จากความสำเร็จของนโยบายรัฐผ่านท่องเที่ยวเมืองรอง และ โปรเจกต์ Unseen New Series ที่ช่วยขยายศักยภาพเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น

เมื่อช่วงเดือน เม.ย. 2566 ttb analytics ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องอีก 25.4% จากปีก่อนที่โตทะยานสูงกว่า 182.2% ขยับมาแตะที่ 254.4 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าจุดสูงสุดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 2562 จำนวน 229.7 ล้านคน/ครั้ง สะท้อนความสำเร็จในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ ผ่านนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่ช่วยยกระดับเมืองที่ยังไม่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเพียงพอให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงโปรเจกต์ Unseen New Series ที่พัฒนาคู่ขนานต่อยอดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักหรือเมืองรองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

กอปรกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทรนด์สังคมและกระแสในโลกดิจิทัล ทำให้การท่องเที่ยวได้ถูกเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องการพักผ่อนให้เป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ทั้งทางตรงด้วยการรีวิว หรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากผู้ติดตามผ่านยอดการเข้าชม รวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในช่องทางสื่อออนไลน์ส่วนบุคคลยังช่วยสร้างรายได้ทางอ้อมอีกด้วย เช่น ค่าโฆษณา ค่าพรีเซนเตอร์ หรือ แม้แต่ผลประโยชน์ที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ส่วนลดค่าที่พักและอาหาร เป็นต้น ส่งผลต่อการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ถูกยกระดับผ่านนโยบายรัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง หรือ โปรเจกต์ Unseen New Series ที่ประสบความสำเร็จด้วยกรอบเวลาที่สั้นลง เนื่องจากการศึกษาชี้ว่ากว่า 84% ของการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยอานิสงส์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และ โปรเจกต์ Unseen New Series ที่ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวในประเทศในแต่ละภูมิภาคและจังหวัดที่มีทั้งข้อดีและข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันออกไป ttb analytics จึงประเมินศักยภาพตลาดออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 

  1. กลุ่มเมืองหลักที่ยกระดับศักยภาพ คือ กลุ่มเมืองท่องเที่ยวหลักในแต่ละภูมิภาคที่ปกติมีนักท่องเที่ยวเกินกว่า 4 ล้านคน/ครั้ง/ปี สามารถยกฐานของนักท่องเที่ยวในจังหวัดให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านจุดแข็งของแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านจุดขายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และในกลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบพักแรมโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ เช่น จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ละสุราษฎร์ธานี
  2. กลุ่มเมืองรองที่มีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะดึงดูดให้พักค้างแรม คือ กลุ่มเมืองท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการสร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้มีความหลากหลายและน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกัน หรือนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นที่ตัดสินใจเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแบบค้างแรมได้ เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม และเชียงราย หรือจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแลนด์มาร์กสำคัญ เช่น บุรีรัมย์ เป็นต้น
  3. กลุ่มเมืองรองที่อยู่ในช่วงยกระดับพัฒนาศักยภาพมีลักษณะการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ คือกลุ่มจังหวัดที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคหรือใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และฉะเชิงเทรา ที่รองรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เป็นพื้นที่มีจำนวนประชากรสูง รวมถึงเมืองรองที่เป็นพื้นที่แบบไปเช้าเย็นกลับของจังหวัดในบางภูมิภาค เช่น จังหวัดลำปาง ที่เป็นพื้นที่เมืองรองที่น่าสนใจของจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคทางเหนือของไทย และเป็นจุดแวะพักสำคัญของเส้นทางไปยังหลายจังหวัดท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่น่าสนใจหลายจังหวัด
  4. กลุ่มยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรวมกลุ่มจังหวัด คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกันเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันอันช่วยเพิ่มระยะเวลาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในแต่ละภูมิภาค เช่น ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครพนม-สกลนคร ภาคเหนือในกลุ่มจังหวัดน่าน-พะเยา-แพร่ รวมถึงกลุ่มจังหวัดยะลา-นราธิวาส ในภูมิภาคทางใต้ของไทย


โดยสรุป ttb analytics คาดว่าปี 2566 เป็นปีที่การท่องเที่ยวในประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการส่งเสริมเมืองรองและโปรเจกต์ Unseen New Series ที่ช่วยสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ภาครัฐควรเร่งต่อยอดความสำเร็จให้การท่องเที่ยวไทยยังไปต่อได้อีกทั้งมิติของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยพยายามพัฒนาเมืองรองใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ และเริ่มมุ่งเน้นความสำคัญในมิติรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มเติมจากการขับศักยภาพพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ดังนี้ 1) ยกระดับกลุ่มเมืองรองที่มีศักยภาพดึงดูดให้นักท่องเที่ยวค้างแรมให้กลายเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคเพิ่มเติม 2) สร้างเสริมศักยภาพท่องเที่ยวเมืองรองแบบไปเช้าเย็นกลับให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวค้างแรมได้เพิ่มขึ้นเพิ่มเม็ดเงินที่หมุนเวียนในจังหวัดและสร้างโอกาสการท่องเที่ยวในเมืองที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน 3) พัฒนากลุ่มเมืองรองที่มีศักยภาพที่มีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในอัตราเร่งและระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อสร้างเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นทั้งในกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยวต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: