จับตา: ณ พ.ค. 65 คนไทยมีเงินฝาก 116.55 ล้านบัญชี รวมเงินออม 15.76 ล้านล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1075 ครั้ง


จากข้อมูล 'ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ' โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ เดือน พ.ค. 2565 (อัพเดทข้อมูล 11 ก.ค. 2565) และข้อมูลเพิ่มเติมจาก ประชาชาติธุรกิจ พบว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของคนไทยอยู่ที่ 15.76 ล้านล้านบาท จากทั้งหมด 116.55 ล้านบัญชี เรียกว่าเงินฝากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องดังนี้

1. บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท รวมทั้งหมด 102.14 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 432,491 ล้านบาท (เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,240 บาท)

2. บัญชีเงินฝากเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวนบัญชี 4.23 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 298,752 ล้านบาท

3. บัญชีเงินฝากเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.44 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 476,916 ล้านบาท

4. บัญชีเงินฝากเกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.21 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,008,152 ล้านบาท

5. บัญชีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวนบัญชี 1.61 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,138,299 ล้านบาท

6. บัญชีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1.76 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 4,344,345 ล้านบาท

7. บัญชีเงินฝากเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งสิ้นบัญชี 1.03 แสนบัญชี ยอดเงินรวม 1,529,658 ล้านบาท

8. บัญชีเงินฝากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 30,867 บัญชี ยอดเงินรวม 1,077,168 ล้านบาท

9. บัญชีเงินฝากเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 13,915 บัญชี ยอดเงินรวม 968,219 ล้านบาท

10. บัญชีเงินฝากเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 6,180 บัญชี รวมเป็นเงิน 852,000 ล้านบาท

11. บัญชีเงินฝากเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 3,254 บัญชี ยอดเงินฝาก 986,157 ล้านบาท

12. บัญชีเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 1,578 บัญชี ยอดเงินฝาก 2,647,157 ล้านบาท

ทั้งนี้พบว่าในช่วงโรคระบาดโควิด-19 สองปีที่ผ่านมา คนไทยมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือน เม.ย. 2563 คนไทยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทรวม 102.01 ล้านบัญชี ด้วยจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 14.36 ล้านล้านบาท

โดยการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่เป็นบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งในช่วงวิกฤตโรคระบาดรัฐบาลได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดและจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ประชาชนมีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ

อย่างไรก็ตามจะพบว่า บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท พบว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 102.15 ล้านบัญชี แต่ยอดรวมเงินฝากลดลงอยู่ที่ 432,491 ล้านบาท และทำให้เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่เพียง 4,240 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: