กมธ.การกระจายอำนาจฯ จี้รัฐถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้เป็นไปตามแผน

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 2280 ครั้ง

กมธ.การกระจายอำนาจฯ จี้รัฐถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้เป็นไปตามแผน

กมธ.การกระจายอำนาจฯ สผ. จี้รัฐถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้เป็นไปตามแผน หลังพบอุปสรรคด้านงบประมาณ-บุคลากรไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนอย่างจริงใจเพื่อภ่ายโอนภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. 2565 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ คนที่หนึ่ง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ ร่วมแถลงข่าวกรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยเรียกร้องรัฐบาลเร่งรัดถ่ายโอน รพ.สต. ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ที่ได้ให้มีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เนื่องจากปัจจุบันพบว่าภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. เกิดสะดุดและมีปัญหาหลายประการ อาทิ งบประมาณไม่เพียงพอ สำนักงบประมาณไม่ได้เตรียมงบประมาณรองรับ ซึ่งตามมติการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งหมด 3,384 แห่งนั้น สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการได้เพียง 512 แห่ง 47 จังหวัดเท่านั้น จากเดิมที่แสดงความประสงค์ถ่ายโอน 49 จังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากร พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจสนับสนุนกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ และให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยเสนอให้ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในปีงบประมาณ 2564 ในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: