กองทุนน้ำมันติดลบ 50,614 ล้านบาท เตรียมลดอุดหนุนดีเซลเกรดพรีเมี่ยม​ 1 พ.ค. 2565

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 1577 ครั้ง

กองทุนน้ำมันติดลบ 50,614 ล้านบาท เตรียมลดอุดหนุนดีเซลเกรดพรีเมี่ยม​ 1 พ.ค. 2565

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแยกการอุดหนุนกลุ่มน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และการเกษตร ออกจากการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมพร้อมลดการอุดหนุน ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565 โดยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เม.ย. 2565 ติดลบ 50,614 ล้านบาทแล้ว

Energy News Center รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน เม.ย. 2565 ว่านายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล เพื่อให้การอุดหนุนราคาพลังงานมีความเป็นธรรมมากขึ้น สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กรมสรรพสามิต ได้วางแนวทางแยกการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม ออกจากการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคการเกษตร โดยจะลดการอุดหนุนดีเซลในกลุ่มพรีเมียมลงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ซึ่งผู้ผลิตน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมแต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเพื่อการแข่งขันกันเอง ปัจจุบันมีการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมประมาณ 1.41 ล้านลิตร/วัน

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เม.ย. 2565 ติดลบ 50,614 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 19,332 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 31,282 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: