จับตา: สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ของประกันสังคม ม.33-39

กองบรรณาธิการ TCIJ 20 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 3592 ครั้ง


ผู้ประกันตน ม.33 และ 39 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรี ถึง 14 รายการ นอกเหนือจากการใช้สิทธิประกันสังคมเบิกค่ารักษาพยาบาลตามปกติ โดยสามารถรับการตรวจสุขภาพได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ กับสำนักงานประกันสังคม สอบถามเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชม. โดยทั้ง 14 รายการ มีดังนี้

ตรวจร่างกายทั่วไป
การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ตรวจทุก 3 ปี,40-54 ตรวจทุกปี, 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
การตรวจตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, 55-70 ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจสารเคมีในเลือด
น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-84 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol&HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่น ๆ
เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ผู้ที่เกิดก่อน 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี, 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: