จับตา: ผลการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ แม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน-แม่กลอง ปี 2563-2564

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 ธ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1693 ครั้ง


เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2565 กรมควบคุมมลพิษ เผยสรุปผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อม (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: