จับตา: วิธีการใช้สิทธิ์ประกันสังคม ม.33-39 ตรวจ 'สุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูก' ฟรี

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 24801 ครั้ง


ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามารถเข้ารับการตรวจ 'สุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูก' ฟรี ตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่
-อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
-อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว
– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์

คำแนะนำก่อนการรับบริการ
• แสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์
• งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
• กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
• งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
• หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
• หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: