จับตา: ดูตัวอย่างการทำ EIA ของโรงเบียร์ตะวันแดง 1999

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 2046 ครั้ง


หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ปลดล็อกเงื่อนไขสำคัญเปิดทาง “ผลิตสุรา-เบียร์ เสรี” แยกชัดเจน ผลิตสุราเพื่อการค้า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถยื่นขออนุญาตที่สรรพสามิตพื้นที่ได้ มีผลตั้งแต่ 2 พ.ย. 2565 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้โรงงานผลิตเบียร์ที่ไม่มีกำลังผลิตขั้นต่ำกำหนดแล้ว แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และด้านสาธารณสุขก่อน

ชวนดูตัวอย่างการทำ EIA ของโรงเบียร์ตะวันแดง 1999 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: