ทส.เผยไฟเขียวใช้พื้นที่ป่าจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและคำขออนุญาตทั่วไปแล้วรวม 17 คำขอ

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 1623 ครั้ง

ทส.เผยไฟเขียวใช้พื้นที่ป่าจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและคำขออนุญาตทั่วไปแล้วรวม 17 คำขอ

ปลัด ทส. กำชับเร่งออกหลักฐานอนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และแก้ระเบียบเพิ่มความคล่องตัว หลังไฟเขียวการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และคำขออนุญาตทั่วไปรวม 17 คำขอ | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. 2565 Thai PBS รายงานว่านายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ได้กำชับให้กรมป่าไม้ เร่งรัดการออกหลักฐานการอนุญาต และการแก้ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเร็วที่สุด

โดยมีมติเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และคำขออนุญาตทั่วไปรวม 17 คำขอ เช่น จ.นครพนม ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต.อุ่มเหม้า อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม 

กรมชลประทาน ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก และพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพานและป่าดงกะเฌอ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานพระพุทธศาสนา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูลังกา สร้างวัดที่พักสงฆ์เทพนิมิตรสถิตธรรม ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้โครงการธรรมจักรสีเขียวอย่างเคร่งครัด และสุดท้าย บริษัท กาญจนบุรี เอ็คซ์โพลเรซั่น แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก) จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ และนันทนาการ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทุกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าทำประโยชน์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยังได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจทส.เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: