อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็งจากจีน

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ก.ย. 2565 | อ่านแล้ว 2344 ครั้ง

อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็งจากจีน

อย. ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร "ผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง ผลิตโดย NINGDE ZHENGYANG FOODS CO., LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน" พบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ถือเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

เมื่อช่วงเดือนปลายเดือน ส.ค. 2565 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานว่า อย. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ กรุงเทพ นำเข้าโดยบริษัท ว.ประกายพร ซีฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง ผลิตโดย NINGDE ZHENGYANG FOODS CO., LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม” ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียม 5.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

ข้อแนะนำ

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 Line @FDAThai, Facebook: FDAThai, E-mail: 1556@fda.moph.go.th , ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: