สำรวจสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงช่วง COVID-19 โดย MWG

กองบรรณาธิการ TCIJ 13 ก.ย. 2564 | อ่านแล้ว 3631 ครั้ง

สำรวจสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงช่วง COVID-19 โดย MWG

รายงานการสำรวจสถานการณ์แรงงานข้ามชาติภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 กรณีประมงและกิจการต่อเนื่องประมง จังหวัดระนองและสงขลา มิ.ย.-15 ส.ค. 2564 โดย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group - MWG) | แฟ้มภาพ ILO Asia-Pacific

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: