จับตา: ปี 2563 บ.สยามไบโอไซเอนซ์ฯ กำไรครั้งแรกในรอบ 5 ปี 35 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 12418 ครั้ง


'สำนักข่าวอิศรา' ค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ 'บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด' ผู้ผลิตวัคซีน 'แอสตร้าเซนเนก้า' แจ้งงบการเงินล่าสุดปี 2563 รายได้รวมกว่า 301 ล้าน ได้กำไรครั้งแรก 35 ล้านในรอบ 5 ปี พบ 2559-2562 ขาดทุนต่อเนื่อง

สำนักข่าวอิศรา รายงานเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2564 ว่าประเด็นการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทย ปัจจุบันในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนรวม 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.อนุมัติการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติม 2.อนุมัติการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 3.อนุมัติรับมอบการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 4.อนุมัติให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวกลางจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาให้กับภาคเอกชน โดยขณะนี้มีวัคซีนหลักที่รัฐจัดหา และฉีดฟรีให้ประชาชน 3 ยี่ห้อคือ ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ และมีวัคซีนทางเลือกที่จัดซื้อโดยภาคเอกชน 2 ยี่ห้อคือ ซิโนฟาร์ม และโมเดอร์นา (อ่านประกอบ : สำรวจประสิทธิภาพ 'ไฟเซอร์-ซิโนแวค-แอสตร้าฯ' 3 ยี่ห้อใช้เป็น 'วัคซีนหลัก' ของไทย, ใช้เงินกู้ 6.1 พันล.ซื้อ'ซิโนแวค' 10.9 ล้านโดส ส่วน'ไฟเซอร์'มอบ สธ.จัดหา 20 ล้านโดส)

สำหรับวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าที่รัฐบาลจัดซื้อนั้น ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มีการส่งมอบให้รัฐบาลไทยแล้วล็อตแรก 1.8 ล้านโดส และจะมีการส่งมอบเพิ่มเติมอีก 6 ล้านโดสภายในเดือน ก.ค. 2564

ล่าสุด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด แจ้งมีรายได้ปี 2563 รวมกันกว่า 301 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2564 พบว่า บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2552 ทุนปัจจุบัน 4,800,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ยูนิต เอ ถนนพระราม 1 รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ปรากฏชื่อ นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ นายอภิพร ภาษวัธน์ นางศันสนีย์ ไชยโรจน์ นายทรงพล ดีจงกิจ นายปิยะมิตร ศรีธรา นายประสิทธิ์ วัฒนาภา นายธวัชชัย พิเศษกุล นายชลณัฐ ญาณารณพ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม พันโทสมชาย กาญจนมณี พลอากาศตรีวีระ สุรเศรณีวงศ์ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ และพันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นกรรมการ

แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2564 นิติบุคคลไม่เปิดเผยนามรวม 18 ราย ถือหุ้นใหญ่สุด 47,999,998 หุ้น (เกือบ 100%) มีพันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม และพลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถือคนละ 1 หุ้น

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 4,863,765,439 บาท หนี้สินรวม 429,461,383 บาท มีรายได้รวม 301,730,279 บาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ-สุทธิ 180,873,946 บาท รายได้อื่น 120,856,332 บาท ต้นทุนขายและบริการ 195,066,907 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 70,363,955 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 537,807 บาท กำไรสุทธิ 35,761,608 บาท

ทั้งนี้งบการเงินของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2559-2562 พบว่า ขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด

ปี 2559 มีรายได้รวม 24,316,983 บาท ต้นทุนขายและบริการ 39,365,571 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 63,434,805 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 26,341 บาท ขาดทุนสุทธิ 78,509,736 บาท

ปี 2560 รายได้รวม 83,006,217 บาท ต้นทุนขายและบริการ 117,740,798 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 78,801,014 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 549,171 บาท ขาดทุนสุทธิ 114,084,767 บาท

ปี 2561 รายได้รวม 116,889,836 บาท ต้นทุนขายและบริการ 113,033,101 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 79,474,786 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 893,210 บาท ขาดทุนสุทธิ 76,511,262 บาท

ปี 2562 รายได้รวม 157,870,631 บาท ต้นทุนขายและบริการ 154,458,517 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 72,192,178 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 692,201 บาท ขาดทุนสุทธิ 69,472,266 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: