ธอส. เผย 6 เดือนแรกปี 2564 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 106,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.20%

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 986 ครั้ง

ธอส. เผย 6 เดือนแรกปี 2564 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 106,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.20%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2564 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 106,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 และมีลูกค้าได้รับความช่วยเหลือผ่านทั้ง 18 มาตรการของ ธอส. จากสถานการณ์โควิด รวมกว่า 925,000 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 796,500 ล้านบาท

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. 2564 ว่านายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ว่าแม้ประเทศไทยจะยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 ธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 106,231 ล้านบาท 69,705 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ส่วนยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,375,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 สินทรัพย์รวม 1,441,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 เงินฝากรวม 1,205,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.81 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 59,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2563 ที่มี NPL อยู่ที่ร้อยละ 3.75 ของสินเชื่อรวม โดยมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ 104,390 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL ร้อยละ 176.13 โดยธนาคารยังมีกำไรสุทธิตามเป้าหมายตัวชี้วัดของธนาคารที่ 5,993 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 15.63

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ธนาคารยังคงปล่อยสินเชื่อใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง คือ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร และการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการ ช่วยให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัวได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ธอส. ยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านโครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ จนถึงปัจจุบัน ธอส.ช่วยเหลือลูกค้าผ่าน 18 มาตรการ มากกว่า 925,000 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 796,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธอส. ยังช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ด้วยงบประมาณสนับสนุนรวมกว่า 5 ล้านบาท ให้กับหลายหน่วยงาน ทั้งสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน อาทิ การจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง การจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 การจัดสร้างไอซียูสนาม การจัดหาเก้าอี้นั่งจุดพักคอย ฯลฯ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: