ศาลยกฟ้องคดี บ.ธรรมเกษตร ฟ้องอดีตลูกจ้างแรงงานฟาร์มไก่ ข้อหาเบิกความเท็จ

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 พ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1125 ครั้ง

ศาลยกฟ้องคดี บ.ธรรมเกษตร ฟ้องอดีตลูกจ้างแรงงานฟาร์มไก่ ข้อหาเบิกความเท็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องคดี บริษัทธรรมเกษตรฟ้องนายนานวิน อดีตลูกจ้างแรงงานฟาร์มไก่ ข้อหาเบิกความเท็จในคดีศาลแรงงานภาค 1

เพจ NSP LEGAL Office รายงานว่าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องคดี บริษัท ธรรมเกษตร ฟ้องนายนานวิน อดีตลูกจ้างแรงงานฟาร์มไก่ ข้อหาเบิกความเท็จในคดีศาลแรงงานภาค 1

คำพิพากษาโดยสรุปว่าในคดีแรงงานที่อดีตลูกจ้างยื่นฟ้องโจทก์คดีนี้กับพวกเป็นจำเลยในมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายต่อศาลแรงงานภาค 1 แล้วเบิกความตามฟ้องอันเป็นมูลเหตุที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้ย่อมมีสาเหตุจากโจทก์ยึดเอกสารประจำตัวของจําเลยไว้ แม้โจทก์มิได้มีเจตนายึดหน่วงหรือบังคับให้จำเลยต้องทำงานให้กับโจทก์โดยไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้หรือเป็นการกระทำที่ทำให้จำเลยตกอยู่ในสภาวะจำยอมทำงานให้แก่โจทก์หรือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง แต่เมื่อการกระทำของโจทก์ดังกล่าวมีผลทำให้จำเลยซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีเอกสารประจำตัวที่จะใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อถูกตรวจสอบขณะเดินทางออกนอกฟาร์มและถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทางเพราะจำเลยเคยถูกเจ้าพนักงานตำรวจเรียกตรวจสอบ แต่ไม่มีบัตรแสดงทำให้เกิดความกลัวไม่กล้าเดินทางออกนอกฟาร์มอีก

ย่อมมีเหตุอันควรให้จำเลยเข้าใจได้โดยสุจริตว่าโจทก์ทำให้จำเลยขาดอิสระในการเดินทางและขาดอิสรภาพตามคำฟ้องและคำเบิกความ

ดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมานั้นยังไม่มีเหตุผลที่จะชี้ให้เห็นเจตนาอันไม่สุจริตของจำเลยว่านำเอาความเท็จซึ่งควรรู้อยู่แล้วมาแกล้งเบิกความกล่าวหาโจทก์ได้ไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: