เผยตัวเลขส่งออกข้าวไทยช่วงเดือน มี.ค. 2564 ยังลดลงต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 พ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 745 ครั้ง

เผยตัวเลขส่งออกข้าวไทยช่วงเดือน มี.ค. 2564 ยังลดลงต่อเนื่อง

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุตัวเลขส่งออกข้าวไทยช่วงเดือน มี.ค.64 ยังลดลงต่อเนื่อง เหตุราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งทุกชนิด แต่ย้ำปีนี้ยอดส่งออกข้าวไทยจะได้ตามเป้า 6 ล้านตัน | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงตัวเลขการส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณ 302,668 ตัน มูลค่า 6,262 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก ลดลง ร้อยละ 25.8 และ ร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 407,800 ตัน มูลค่า 7,716 ล้านบาท ทำให้อันดับการส่งออกข้าวของไทยยังคงอยู่ในอันดับท่ี 3 ตามหลังประเทศอินเดีย และปากีสถาน โดยสูงกว่าเวียดนามประมาณ 30,000 ตันเท่านั้น

ทั้งนี้ มองว่ามีโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่ 3 ได้เนื่องจากประเทศไทยยังคงประสบปัญหา การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวขาว และข้าวนึ่งยังคงสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก จึงส่งผลให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ทาให้ในเดือน มี.ค. 2564 มีการส่งออกข้าวขาวเพียง 87,305 ตัน ลดลงถึงร้อยละ 49.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไป ประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น โมซัมบิก กินี มาเลเซีย เบนิน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณเพียง 60,803 ตัน ลดลงถึงร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 90,508 ตัน ลดลงร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากดูตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 มีปริมาณ 1,131,944 ตัน มูลค่า 21,804.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 732.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 23.0 และคิดเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,469,664 ตัน มูลค่า 28,526.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 939.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในเดือน เม.ย. 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ไทยสามารถส่งออกได้ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งที่สาคัญโดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งมีราคาข้าวที่ต่ำที่สุดในตลาด และต่ำกว่าไทยประมาณ 90-120 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทย ราคาอยู่ที่ 493 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ท่ี 488-492, 398-402 และ 438-442 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ตามลาดับ

ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 496 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่ง ของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 368-372 และ 441-445 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันตามลาดับ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ ประเทศไทยสูญเสียตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่งให้แก่อินเดีย โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศอินเดียสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง เดือนละเกือบ 2 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกในปีนี้ได้ประมาณ 15-16 ล้านตันขณะที่ไทยในปีนี้น่าจะส่งออกได้อยู่ที่กว่า 6 ล้านตันเป็นต้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: