สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสตาร์ทอัพร่วมโครงการเศรษฐกิจอวกาศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 2334 ครั้ง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสตาร์ทอัพร่วมโครงการเศรษฐกิจอวกาศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ผลักดันสู่เศรษฐกิจอวกาศ ผนึกกำลังพันธมิตรคิกออฟ “Space Economy: Lifting Off 2021” เปิดรับสตาร์ทอัพร่วมพัฒนา เผยมูลค่าตลาดในไทยกว่า 5 หมื่นล้านบาท

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. 2564 ว่านายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า NIA เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่มีความซับซ้อน มีพื้นฐานจากการวิจัยเชิงลึกที่ต้องอาศัยกระบวนการทางอุตสาหกรรมขั้นสูง เพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการขยายผลทางธุรกิจและการตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ในไทยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 50,000 ล้านบาท และมีความต้องการสูงขึ้น

ดังนั้น NIA จึงร่วมโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) ริเริ่มและดำเนินโครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศได้ โดยได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญและมีความพร้อมในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศให้เติบโตเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) และ Thai Venture Capital Association (TVCA)

โครงการ Space Economy : Lifting Off 2021 นับเป็นครั้งแรกของการจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอวกาศในประเทศไทย โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบของ “Co-creation” คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานจริงกับหน่วยงานพันธมิตรและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ ทุกทีมจะได้ลงมือทำงานกับผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ

โดยจะคัดเลือกสตาร์ทอัพจำนวน 10 ราย ซึ่งผู้สนใจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอวกาศ แต่ต้องมีแนวคิดที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม มีทีมงานและเทคโนโลยีพื้นฐานที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีด้านอวกาศได้ โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในเทคโนโลยีเชิงลึกและบริษัทที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมอวกาศหรือมีความต้องการนำเทคโนโลยีอวกาศไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น

“อุตสาหกรรมอวกาศอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่ในไทย แต่ความจริงแล้วอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าสูงถึงกว่า 50,000 ล้านบาท เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของการส่งดาวเทียม หรือ การส่งยานอวกาศ แต่ครอบคลุมในวงกว้างตั้งแต่ Upstream คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยยานอวกาศ Downstream การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากอวกาศ และเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ การทำการวิจัยเรื่องต่างๆ ในอวกาศ การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง วัสดุขั้นสูง (Advanced material) และ ยังสามารถต่อยอดนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย”นายพันธุ์อาจ กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: