เผยแผนจัดการน้ำปี 2565 จำนวน 48,687 โครงการ วงเงิน 366,538.84 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 1341 ครั้ง

เผยแผนจัดการน้ำปี 2565 จำนวน 48,687 โครงการ วงเงิน 366,538.84 ล้านบาท

เผยแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565 แผนแม่บท 6 ด้าน จำนวน 48,687 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 366,538.84 ล้านบาท | ที่มาภาพประกอบ: กรมชลประทาน

เมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ. 2564 สำนักข่าวอินโฟเควสท์ อ้างรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะที่ 1.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้รายงานต่อ นายกรัฐมนตรี ถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565

โดยเป็นแผนแม่บท 6 ด้าน จำนวน 48,687 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 366,538.84 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 5,465 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 31,873.54 ล้านบาท การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 27,649 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 201,873.54 ล้านบาท

การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 5,143 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 117,302.94 ล้านบาท การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 615 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 7,105.47 ล้านบาท การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 9,530 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 1,301.93 ล้านบาท และ การบริหารจัดการ 285 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 7,020.28 ล้านบาท

ทั้งนี้ แยกเป็นแผนงานบริหารลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำสาละวิน 450 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 1,405.97 ล้านบาท ลุ่มน้ำโขง 10,692 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 30,602.92 ล้านบาท ลุ่มน้ำกก-โขงเหนือ 1,256 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 10,244.88 ล้านบาท ลุ่มน้ำชี 7,236 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 41,287.04 ล้านบาท ลุ่มน้ำมูล 6,969 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 49,634.06 ล้านบาท

ลุ่มน้ำปิง 2,768 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 16,388.63 ล้านบาท ลุ่มน้ำวัง 918 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 4,896.68 ล้านบาท ลุ่มน้ำยม 1,194 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 13,044.50 ล้านบาท ลุ่มน้ำน่าน 3,286 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 16,391.13 ล้านบาท

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,670 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 37,515.88 ล้านบาท ลุ่มน้ำสะแกกรัง 242 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 5,818.60 ล้านบาท ลุ่มน้ำท่าจีน 1,776 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 14,142.52 ล้านบาท ลุ่มน้ำแม่กลอง 916 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 8,456.22 ล้านบาท

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 508 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 3,901.63 ล้านบาท ลุ่มน้ำบางประกง 1,079 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 14,670.71 ล้านบาท ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 242 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 1,321.65 ล้านบาท ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 464 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 16,034.17 ล้านบาท

ลุ่มน้ำเพชรบุรี 264 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 3,784.39 ล้านบาท ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 39 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 4,552.82 ล้านบาท ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,644 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 19,947.28 ล้านบาท ลุ่มน้ำตาปี 375 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 2,607.94 ล้านบาท

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1,084 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 13,630.88 ล้านบาท ลุ่มน้ำปัตตานี 70 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 1,612.03 ล้านบาท ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก 827 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 9,057.43 ล้านบาท และ โครงการของส่วนกลาง 324 โครงการ วงเงินรอรับงบประมาณ 21,316.95 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: