จับตา: เปิดสเปค 'ธารทิพย์ 01-33' โดรนกรมชลประทาน งบฯ 5 แสนบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 324 ครั้ง


กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้าในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 'ธารทิพย์ 01-33' เครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน พบงบประมาณ 500,000 บาท

ช่วงเดือน ก.พ. 2564 กรมชลประทาน แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เดินหน้าวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้เริ่มต้นพัฒนา อากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” ขึ้นใช้งานเอง เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำรวจบินถ่ายภาพ และผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานแผนที่สากล ASPRS 2014 สามารถใช้สนับสนุนภารกิจงานชลประทานได้หลายด้าน

อย่างไรก็ดี ในอนาคต กรมชลประทานจะมีแผนที่ภาพถ่ายที่พัฒนาจากอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” ด้วยระบบการขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่จำกัด จากเดิมที่ใช้ระบบการขึ้นและลงจอดแบบ Semi auto โดยใช้นักบินควบคุมการนำอากาศยานขึ้นและมีผู้ช่วยนักบินในการโยนอากาศยานขึ้น (Hand launch) และลงจอดด้วยการใช้อกกระแทก (Bentleylanding)

นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มระบบการทำงานแบบ PPK (Post-Processing Kinematic) ทำให้มีความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีแนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพื่อให้อากาศยานสามารถปฏิบัติงานบินสำรวจถ่ายภาพในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการสนับสนุนภารกิจงานชลประทาน ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้นำอากาศยานไร้คนขับ “ธารทิพย์ 01-33” มาใช้ประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ 1.บินสำรวจถ่ายภาพติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสำรวจความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 2. บินสำรวจถ่ายภาพบริเวณพื้นที่โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่เตรียมเปิดโครงการงานก่อสร้าง 3. บินสำรวจถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้แก่ราษฎร 4. บินสำรวจถ่ายภาพเพื่อนำข้อมูลสำรวจสร้างแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: