ย้ำการหยุดเผาไร่อ้อยจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 30 ล้านตันต่อปี

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ธ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1758 ครั้ง

ย้ำการหยุดเผาไร่อ้อยจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 30 ล้านตันต่อปี

กรมควบคุมมลพิษย้ำการหยุดเผาไร่อ้อยจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 30 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะลดสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 และจุดความร้อน (Hotspot) ลงได้ | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ว่านายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กล่าวว่า การควบคุมการเผาไร่อ้อยของเกษตรกรจะช่วยลดการก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และจุดความร้อน (Hotspot) ลงได้ เนื่องจากอ้อย 1 ไร่ พบมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 305 กิโลกรัม รวมทั้งก๊าซไนโตรเจนและก๊าซมีเทน

ซึ่งเมื่อคำนวณจากพื้นที่การปลูกอ้อยในประเทศทั้งหมด 8.5 ล้านไร่ พบมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 2.5 ล้านตัน เมื่อรวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากการเผาไร่อ้อยอีก 3,200 กิโลกรัม จะลดการปล่อยก๊าซจากการเผาได้ถึง 30 ล้านตันต่อปี หากควบคุมการเผาไร่อ้อยได้ทั้งหมดจะช่วยให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเป็นศูนย์ได้เร็วขึ้น ถือจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย ซึ่งมาตรการนี้จะใช้ควบคู่กับแผนเฉพาะกิจประจำปี ร่างแผนเฉพาะกิจแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ปี 2565 “1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ” จะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาวันที่ 17 ธันวาคมนี้ สิ่งสำคัญยังสอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: