ยูเนสโกห่วง 'เขื่อนหลวงพระบาง' กระทบเมืองมรดกโลก

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 13279 ครั้ง

ยูเนสโกห่วง 'เขื่อนหลวงพระบาง' กระทบเมืองมรดกโลก

ทางการลาวเผย 'ยูเนสโก' กังวลต่อผลกระทบด้านมรดกโลกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำโขง ที่บ้านห้วยย้อ เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง

18 ก.พ. 2564 เพจเป็นเรื่อง เป็นลาว อ้างรายงานจากสำนักข่าวสารปะเทดลาว รายงานว่ากระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว จัดกองประชุมวิชาการเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมรดกโลก จากการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง ที่โรงแรมลาวพลาซ่า

ในงานนี้ ท่านวันสี กัวมัว รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เป็นประธาน มีท่านแวน ฮว่างดาว ประธานบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด พร้อมข้าราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เข้าร่วมประชุม

ท่านวันสี กัวมัว กล่าวว่า จุดประสงค์หลักของการเปิดประชุม เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น ของบรรดาผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรับฟังบทรายงาน บทข้อเสนอของบริษัทหลวงพระบางพาวเวอร์ เกี่ยวกับปัญหาที่ตัดพันกับข้อกังวลใจขององค์การยูเนสโก ต่อผลกระทบด้านมรดกโลกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำโขง ที่บ้านห้วยย้อ เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เป็นเพียงการรับรองบทรายงานของผู้เชี่ยวชาญบริษัทหลวงพระบางพาวเวอร์ ก่อนจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว และประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อมรดกโลก รับทราบ และมีทิศชี้นำต่อไป

อิงตามข้อมูลเบื้องต้น จุดก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง อยู่บนแม่น้ำโขงตอนบน บริเวณบ้านห้วยย้อ เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง ที่ตั้งเขื่อนหลวงพระบาง ห่างจากปากอู จุดที่แม่น้ำอู ไหลบรรจบแม่น้ำโขง 4 ก.ม.และอยู่ห่างจากนครหลวงพระบาง 25 ก.ม.

เขื่อนหลวงพระบาง เป็นโครงการเขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน (run-of-river) แบบขั้นบันไดในแม่น้ำโขง กำลังการผลิต 1,460 เมกะวัตต์ มีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ดำเนินการ คือ บริษัทหลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง สปป.ลาว และบริษัท PetroVietnam Power Corporation เวียดนาม และ ช.การช่าง

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ในเขตเมืองจอมเพ็ด 6 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหลวง บ้านห้วยย้อ บ้านห้วยแข้ บ้านแก้งแคน และบ้านนาซัง รวมทั้งหมด 465 ครอบครัว

 

ยูเนสโกห่วง ‘เขื่อนหลวงพระบาง’ กระทบเมืองมรดกโลก *** สำนักข่าวสารปะเทดลาว รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564...

โพสต์โดย เป็นเรื่อง เป็นลาว เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: