ภาคประชาชนยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติ คกก.แข่งขันทางการค้า ควบรวม CP-Tesco Lotus

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 2823 ครั้ง

ภาคประชาชนยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติ คกก.แข่งขันทางการค้า ควบรวม CP-Tesco Lotus

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายผู้บริโภค ร่วมกันฟ้องคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) กรณีอนุญาตให้ควบรวมกิจการระหว่างเครือซีพีและเทสโก้ ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่จากสหราชอาณาจักร ชี้ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตร | ที่มาภาพ: ไทยรัฐออนไลน์

15 มี.ค. 2564 BBC Thai รายงานวันนี้ (15 มี.ค.) ซึ่งเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 37 องค์กรผู้บริโภคและผู้บริโภคทั่วประเทศยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ที่มีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 3 เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้วอนุญาตให้บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ควบรวมกิจการกับบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารงานค้าปลีกเทสโก้-โลตัส

ผู้ร้องยังขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยมีคำสั่งให้ระงับการรวมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ดังกล่าวไว้ก่อนชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ภาคีเพื่อผู้บริโภคเห็นว่ามติดังกล่าวจะทำให้เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ มีอำนาจเหนือตลาดอย่างสมบูรณ์ในกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นสูงถึง 83.97%

นอกจากนี้ การควบรวมกิจการที่มีมูลค่ากว่า 3.35 แสนล้านบาท ยังสามารถนำไปสู่การผูกขาดทางการค้า ผลกระทบต่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารสำคัญหลายประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ

โดยการผูกขาดในลักษณะนี้ ถือว่าขัดต่อ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้มีการแข่งขันมากที่สุดภายใต้หลักเสรีและเป็นธรรม และขัดต่อสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: