จับตา: สรุปรางวัลโนเบลทุกสาขาประจำปี 2021

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ต.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1409 ครั้ง


สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลทุกสาขาประจำปี 2021

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
Sykuro Manabe, Klaus Hasselmann และ Giorgio Parisi


Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

จากผลงานการวิเคราะห์และให้คำอธิบายต่อปรากฏการณ์หลากหลายแบบ ที่ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของ "ระบบทางกายภาพที่ซับซ้อน" (Complex Physical Systems - CPS) อย่างเช่นระบบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

รางวัลโนเบลสาขาเคมี
Benjamin List และ David MacMillan


Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

จากผลการศึกษา พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบที่สามได้ คือ asymmetric organocatalysis โดยตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ดังกล่าวมีโครงสร้างอะตอมคาร์บอนที่คงตัว ทำให้ยึดเหนี่ยวกับกลุ่มสารเคมีออกฤทธิ์ได้มากขึ้น โดยตัวเร่งปฏิกิริยานี้มักประกอบไปด้วยออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ หรือฟอสฟอรัส ทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวเล้อม และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ นักวิจัยสามารถใช้ปฏิกิริยาเหล่านี้เพื่อสร้างโมเลกุลสำหริบผลิตวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคงทน เก็บพลังงานในแบตเตอรี่ หรือยับยั้งอาการของโรคได้

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
David Julius และ Ardem Patapoutian


Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

จากผลงานการระบุระบบประสาทที่ทำให้ผิวหนังตอบสนองต่อความร้อน และการค้นพบระบบประสาทรับความรู้สึกที่อ่อนไหวต่อแรงกดดัน ซึ่งตอบสนองต่อการกระตุ้นของพลังงานกล การค้นพบนี้เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในด้านเภสัชวิทยา และนักวิจัยกำลังทำงานเพื่อพัฒนายาที่เจาะจงเป้าหมายไปที่ตัวรับ การรักษาอาการเจ็บปวดใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นมาก่อน ส่วนการรู้ว่าร่างกายจับความเปลี่ยนแปลงของความกดดันอย่างไร อาจนำไปสู่ยารักษาโรคหัวใจได้ หากนักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีลดแรงดันของหลอดเลือดและอวัยวะอื่น ๆ

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
Abdulrazak Gurnah


Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Abdulrazak Gurnah เป็นนักเขียนชาวแทนซาเนีย ได้รางวัลจากผลงานการประพันธ์นวนิยายที่พรรณนาถึงประสบการณ์การเป็นผู้ลี้ภัย และผลกระทบจากยุคล่าอาณานิคมที่มีต่อวัฒนธรรมแอฟริกัน

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
Maria Ressa และ Dmitry Muratov


Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Maria Ressa สื่อมวลชนชาวฟิลิปปินส์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Rappler และ Dmitry Muratov สื่อมวลชนชาวรัสเซีย บรรณาธิการใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Novaya Gazeta คณะกรรมการรางวัลโนเบลยกย่องความกล้าหาญของทั้งคู่ที่ต่อสู้และยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยและสันติภาพอันยั่งยืน

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
David Card, Joshua D. Angrist และ Guido W. Imbens


Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

David Card จากผลงานในการศึกษาวิจัยระดับบุกเบิก ซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่เคยยึดถือกันอย่างกว้างขวาง ด้วยการแจกแจงให้เห็นว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการจ้างงานน้อยลง และผู้อพยพก็ไม่ได้ทำให้พวกคนงานซึ่งเกิดในพื้นถิ่นได้รับค่าจ้างต่ำลง ส่วน oshua D. Angrist และ Guido W. Imbens ได้รับรางวัลจากการสร้างวิธีการในการศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมจำพวกนี้

การศึกษาของทั้ง 3 คนได้ “เปลี่ยนรูปโฉมงานเชิงประจักษ์ (empirical work) ในวิทยาศาสตร์ทางเศรษฐกิจไปอย่างสิ้นเชิง” การศึกษาวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 3 คนนี้โดยรวมแล้วมีส่วนช่วยขยายการใช้ “การทดลองโดยธรรมชาติ” (natural experiments) หรือการศึกษาที่อิงอยู่กับการสังเกตการณ์ข้อมูลในโลกจริงๆ ให้แพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว โดยการวิจัยเช่นนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์สามารถประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น และทำให้พวกนักวางนโยบายมีหลักฐานที่เป็นจริงในเรื่องผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากนโยบายต่างๆ

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: