จับตา: กกพ.​รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปจากหลังคาบ้าน 4 ก.พ.-30 ธ.ค. 2564

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 1183 ครั้ง


TCIJ รวบรวมข้อมูล-ขั้นตอน 'ขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปจากหลังคาบ้าน' หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564​ จำนวน​ 50 เมกะวัตต์​ ในอัตราค่าไฟใหม่ 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสัญญา 10 ปี แบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง​ (กฟน.) 15 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ (กฟภ.) 35 เมกะวัตต์ โดย​ให้มีผลตั้งแต่ 4 ก.พ.-30 ธ.ค. 2564

Energy​ News​ Center รายงานเมื่อช่วงต้นเดือน ก.พ. 2564 ว่าสำนักงาน​คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) ได้เผยแพร่ประกาศของ กกพ.​รับซื้อไฟฟ้า “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564​” หรือโซลาร์ภาคประชาชนแล้ว​ ให้มีผลตั้งแต่ 4 ก.พ.-30 ธ.ค. 2564

โดยหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย

1.ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือเฉพาะบ้านอยู่อาศัยกำลังผลิตติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เกิน​ 10​ กิโลวัตต์

2.เป็นเจ้าของมิเตอร์ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย​ (กฟน.และ​ กฟภ.)​ ​ได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้วและมีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า

3.ผู้ผ่านการพิจารณาต้องติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตามเวลาที่กำหนดเพื่อเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้าเป็นประเภทดิจิทัล​และจะต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 30 วัน โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี ซึ่งจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2564 เท่านั้น

สำหรับปริมาณรับซื้อไฟฟ้ากำหนดไว้รวม 50 เมกะวัตต์​ แบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง​ (กฟน.) 15 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ ( กฟภ. ) 35 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่ 4 ก.พ. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2564

ในส่วนกลุ่มที่ร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย​ตั้งแต่ปี 2562 และปี 2563 จะได้รับการปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าจาก 1.68 บาทต่อหน่วย เป็น 2.20 บาทต่อหน่วย เช่นเดียวกับโครงการปี 2564 นี้ ที่มีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา

การประกาศของ ​กกพ.ดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ​ (กพช.) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการผลิตเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือจึงจะขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต่อไป

ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน
ประเภทบ้านอยู่อาศัย  พ.ศ. 2564
    
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564       
ดาวน์โหลด
     เอกสารแนบท้ายประกาศ
  - เอกสารแนบ 1 : แบบคำขอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบ 2 : สถานที่รับคำขอขายไฟฟ้า ดาวน์โหลด
  - เอกสารแนบ 3 : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดาวน์โหลด
  3.1 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง  ดาวน์โหลด
  3.2 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
  - เอกสารแนบ 4 : ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
  - เอกสารแนบ 5 : สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน ดาวน์โหลด

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: