พบเด็กไทยมีอัตราฟันผุสูง เด็กวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียง 30%

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 6759 ครั้ง

พบเด็กไทยมีอัตราฟันผุสูง เด็กวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียง 30%

พบเด็กไทยมีอัตราฟันผุสูง เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุสูงถึง 53% เด็กอายุ 5 ปี 76% และเด็กอายุ 12 ปี 52% เด็กวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียง 30%

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2564 ว่านายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2560 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุสูงถึงร้อยละ 53 เด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อยละ 76 และเด็กอายุ 12 ปี มีฟันถาวรผุร้อยละ 52 ผลการศึกษาด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก มีโอกาสที่จะมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 1.43 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก พบว่า เด็กวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันเพียงร้อยละ 30 สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมน้อย

ทั้งนี้กรมอนามัยโดยสำนักทันตสาธารณสุขจึงเร่งส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กไทย ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมรณรงค์“ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม จังหวัดนครปฐม และรางวัล Popular Vote ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 2) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ แปรงฟันหลังอาหารกลางวันในเด็กนักเรียน ผ่านการประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านดุซงยอ จังหวัดนราธิวาส 3) กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เป็นการทำงานร่วมกันของโรงเรียนอย่างน้อย 5 โรงเรียน เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยร่วมมือกันระหว่างทันตบุคลากร ครู ผู้ปกครองและชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีกระจายอยู่ในทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 961 เครือข่ายครอบคลุม 7,926 โรงเรียน ซึ่งปีนี้มีจำนวนเครือข่ายที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 54 โรงเรียน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: