ปตท.ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า​ ทุ่ม​ 2.5​ หมื่นล้านถือหุ้น​ใน​ GPSC​ เพิ่มเป็น​ 44.45​%

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 พ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 975 ครั้ง

ปตท.ปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า​ ทุ่ม​ 2.5​ หมื่นล้านถือหุ้น​ใน​ GPSC​ เพิ่มเป็น​ 44.45​%

ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า​ โดยส่ง SMH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นจาก​ PTTGC​ ที่ถืออยู่ใน​ GPSC​ จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.73 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ​ 25,126 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนหุ้นที่ถือใน​ GPSC เพิ่มเป็น​ ร้อยละ 44.45 เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า คาดลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ภายในเดือน พ.ค. 2564​ นี้

Energy​ News​ Center รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน เม.ย. 2564 ว่านายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ลงวันที่​ 22​ เม.ย​ 2564​ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า ของ ปตท. โดยให้ ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (ซึ่ง SMH เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 25,126ล้านบาท

โดย ปตท. SMH และ PTTGC อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยการเข้าซื้อหุ้น GPSC จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ PTTGC ทั้งนี้ราคาซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล ของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 และ PTTGC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนรวมร้อยละ 44.45 และ PTTGC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: